google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 22.06.2018
  1 USD
  3.6977
  -0.063
  1 EUR
  4.3149
  -0.0174
  1 CHF
  3.7367
  -0.0359
  1 GBP
  4.9209
  -0.01
  1 RUB
  0.0586
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - maj 2017

   

  PN-EN ISO 20685-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Ergonomia -- Metodyka skanowania 3D do celów międzynarodowych baz danych antropometrycznych -- Część 2: Protokół oceny kształtu powierzchni i powtarzalności położenia punktów odniesienia

  Zakres

  Niniejsza część ISO 20685 dotyczy protokołów testowania systemów skanowania 3D powierzchni w celu zbierania danych dotyczących kształtu i wymiarów ciała ludzkiego. Norma ta nie ma zastosowania do przyrządów mierzących ruch poszczególnych punktów odniesienia.

  Norma dotyczy głównie skanerów do skanowania całego ciała oraz może być wykorzystana do skanerów skanujących jego poszczególne części (głowę, ręce, stopy). Norma ta dotyczy skanerów do pomiarów ciała ludzkiego w jednej płaszczyźnie. W przypadku oceny skanera ręcznego, w oszacowaniu całkowitej niepewności pomiaru należy uwzględnić czynnik ludzki (błąd człowieka – operatora). Natomiast w przypadku oceny systemów do skanowania obracających się obiektów, w oszacowaniu całkowitej niepewności pomiaru należy uwzględnić artefakty wynikające z rotacji.

  Niniejsza część ISO 20685 dotyczy punktów odniesienia określonych przez antropologów. Nie dotyczy punktów odniesienia automatycznie wyliczanych przez program korzystający z chmury punktów.

  Jakość skanowanego kształtu powierzchni ciała ludzkiego i położenia punktów odniesienia zależy od wydajności systemów skanujących oraz od czynnika ludzkiego obejmującego zarówno osobę mierzoną jak i wykonującego pomiar. Niniejsza część ISO 20685 dotyczy wydajności systemów skanujących, które nie wykorzystują ludzi jako obiektów badań.

  W przypadku stosowania tradycyjnych przyrządów wymagana jest dokładność pomiaru do jednego milimetra. Ich dokładność może być weryfikowana poprzez porównanie z wzorcem jednostki miary. Do weryfikacji dokładności skanerów ciała ludzkiego stosuje się skalibrowany obiekt testowy o znanym kształcie i wymiarach.

  Norma przeznaczona jest dla użytkowników skanerów 3D ciała ludzkiego opracowujących bazy danych antropometryczne w 3D wraz z położeniem punktów odniesienia w 3D oraz dla użytkowników tych baz, a także dla projektantów i producentów skanerów. Celem niniejszej części ISO 20685 jest dostarczenie podstaw do uzgodnienia (ujednolicenia) charakterystyki skanerów ciała ludzkiego pomiędzy ich użytkownikami a dostawcami, jak również pomiędzy dostawcami baz danych antropometrycznych 3D a ich użytkownikami.

   

  PN-EN ISO 6743-4:2015-09 - wersja polska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne)

  Zakres

  W niniejszej części ISO 6743 ustalono szczegółową klasyfikację cieczy grupy H (Układy hydrauliczne), należącej do klasy L (Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne). Zaleca się stosowanie niniejszej normy łącznie z ISO 6743-99. Niniejszy system klasyfikacji nie obejmuje płynów hamulcowych do pojazdów samochodowych ani lotniczych cieczy hydraulicznych.

   

  PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości

  Zakres

  Niniejszy dokument określa definicje i właściwości elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach oraz izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej normy.

   

  PN-EN ISO 15023-1:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-05-2017

  Tworzywa sztuczne -- Poli(alkohol winylowy) (PVAL) -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia poli(alkoholu winylowego) (PVAL), który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.

  Poszczególne rodzaje poli(alkoholu winylowego) (PVAL) rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie właściwości charakterystycznych:

  a) stopnia hydrolizy,
  b) lepkości wodnego roztworu w określonych warunkach

  oraz informacji dotyczących podstawowych parametrów polimeru, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

  Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich poli(alkoholi winylowych) (PVAL) o stopniu hydrolizy, wyrażonym molowo, nie mniejszym niż 70 %.

  Dokument ma zastosowanie w przypadku materiałów gotowych do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.

  Nie przyjmuje się założenia, że materiały mające to samo oznaczenie wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału. Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 15023-2, jeżeli są odpowiednie.

  Aby wskazać tworzywo termoplastyczne spełniające szczególne warunki techniczne, wymagania podaje się w bloku danych 5 (patrz 4.1).

   

  PN-EN 2823:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-05-2017

  Lotnictwo i kosmonautyka -- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Wyznaczanie wpływu narażenia na działanie wilgotnej atmosfery na właściwości fizyczne i mechaniczne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę wyznaczania wpływu narażenia na wilgotną atmosferę, na właściwości fizyczne i mechaniczne tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich laminatów, niezależnie od rodzaju zastosowanego wzmocnienia i matrycy organicznej, jeśli w normie materiałowej i/lub specyfikacji technicznej nie określono inaczej.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.