google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 16.11.2018
  1 USD
  3.7876
  -0.0198
  1 EUR
  4.2950
  -0.002
  1 CHF
  3.7608
  -0.0206
  1 GBP
  4.8468
  -0.0218
  1 RUB
  0.0573
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - listopad 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - listopad 2017

   

  PN-EN 15534-6+A1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-11-2017

  Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych

  Zakres

  W niniejszej części EN 15534 podano charakterystykę profili ogrodzeniowych i elementów wykonanych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych, powszechnie zwanych kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC).

  Ma ona zastosowanie do profili ogrodzeniowych i elementów w niekonstrukcyjnych systemach ogrodzeniowych.

  Z zakresu niniejszej części EN 15534 wyłączono systemy zabezpieczeń, zabezpieczenie terenu, balustrady i zastosowania nośne.

  Za wszystkie systemy wykonane z profili objętych zakresem niniejszej części EN 15534, podlegające przepisom prawnym, jest odpowiedzialny dostawca systemu.

  Niektóre metody badań podane w EN 15534-1 odnoszą się do niniejszej części EN 15534.

  UWAGA Ze względów edytorskich, w EN 15534 skrót „WPC” stosuje się w odniesieniu do „kompozytów wytworzonych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych”.

   

  PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-11-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę badania wodoszczelności wyrobów z tworzyw termoplastycznych wykonanych z kilku elementów do zastosowań bezciśnieniowych oraz połączeń systemów przewodów rurowych w zastosowaniach bezciśnieniowych.

   

  PN-EN ISO 13257:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-11-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury w 1 500 cyklach systemów przewodowych rurowych z tworzyw termoplastycznych służących do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków, oznaczonych "B" lub zakopanych w ziemi wewnątrz budynku, oznaczonych "BD" lub "UD".
  UWAGA Niniejsza metoda ocenia szczelność i odporność na uginanie.

   

  PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-11-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Zakres

  Zmieniono zapisy punktu 4.9

   

  PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-11-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Zakres

  Zmieniono zapisy punktu 4.9

   

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-11-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie

  Zakres

  W ISO 13262:2010 określono metodę oznaczania wytrzymałości spoin na rozciąganie w rurach z tworzyw termoplastycznych o ściankach ukształtowanych spiralnie. Ma zastosowanie do wszystkich takich rur z tworzyw termoplastycznych bez względu na ich przeznaczenie.

   

  PN-EN ISO 14692-2:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-11-2017

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące kwalifikacji i wytwarzania rurociągów i kształtek wykonanych z GRP w celu umożliwienia zakupu z jakiegokolwiek źródła części składowych wykonanych z GRP o znanych i spójnych właściwościach.

  Ma on zastosowanie w procedurach kwalifikacji, do preferowanych wymiarów, programów jakości, znakowania części składowych i dokumentowania.

  Niniejszy dokument jest przeznaczony do czytania w powiązaniu z ISO 14692-1.

   

  PN-EN ISO 14692-3:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-11-2017

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wskazówki dotyczące projektowania systemów orurowania GSP. Wymagania i zalecenia mają zastosowanie do wymiarów układu, projektu hydraulicznego, projektu budowlanego, opisów szczegółowych, odporności pożarowej, rozprzestrzeniania się ognia oraz emisji i kontroli wyładowań elektrycznych.

  Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w powiązaniu z ISO 14691-1.

   

  PN-EN ISO 14692-4:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-11-2017

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i zalecenia dla wytwarzania, instalowania, kontroli i utrzymania systemów orurowania GRP do stosowania w przemyśle przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zastosowań w usługach komunalnych. Zalecenia te mają zastosowanie w dostawie, kontroli, przemieszczaniu, magazynowaniu, instalowaniu, próbach ciśnieniowych systemu, utrzymaniu i naprawie.

  Jest on przeznaczony do stosowania w powiązaniu z ISO 14692-1.

   

  PN-EN ISO 2411:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 23-11-2017

  Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie przyczepności powleczenia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę wyznaczania przyczepności powleczenia płaskich wyrobów włókienniczych

   

  PN-EN ISO 2507-1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-11-2017

  Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Temperatura mięknienia według Vicata -- Część 1: Wymagania ogólne dla metody badania

  Zakres

  W niniejszej częśći ISO 507 określono ogólną metodę oznaczania temperatury mięknienia według Vicata dla rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych. Metodę tą oparto na metodzie B normy ISO 306:1994, tj. prowadzonej z obciążeniem 50 N. Niniejsza metoda może być stosowana tylko do tych tworzyw termoplastycznych, dla których możliwe jest zmierzenie temperatury, w której ich szybkość mięknienia jest gwałtowna. Nie ma zastosowania do polimerów krystalicznych lub semi-krystalicznych

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.