google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - kwiecień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - kwiecień 2018

   

  PN-EN 12013:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamknięte -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub niebezpiecznych zdarzeń związanych z projektowaniem i budową mieszarek zamkniętych we wszystkich fazach cyklu życia maszyny (patrz EN ISO 12100:2010, 5.4), niezależnie od ich wielkości i kontroli trybu drzwi zasilających i drzwiczek wyładowczych, do zastosowań produkcyjnych i laboratoryjnych, w przypadku gdy maszyny są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które zostały przewidziane przez producenta ( patrz Załącznik A).

  Mieszarka zamknięta do produkcji i mieszarka tandemowa z ręcznym podawaniem zaczyna się przy otworach zasilających i kończy na dolnej krawędzi otworu wylotowego materiału.

  Mieszarka zamknięta do produkcji i mieszarka tandemowa z automatycznym podawaniem rozpoczyna się od przenośnika, który jest integralną częścią maszyny, i kończy się przy dolnej krawędzi otworu wylotowego materiału.

  Laboratoryjna mieszarka zamknięta zaczyna się przy otworze zasilającym i kończy na pojemniku na materiał, który jest integralną częścią mieszarki.

  W odniesieniu do pomiaru emisji hałasu i deklaracji, objęte są tylko mieszarki laboratoryjne.
  W tym dokumencie nie są rozpatrywane zagrożenia wybuchem.

  Układy wydechowe nie są objęte niniejszą normą.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do mieszarek zamkniętych wyprodukowanych przed datą jej publikacji.

   

  PN-EN ISO 11296-1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-04-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pracujących grawitacyjnie i pod maksymalnym ciśnieniem 0,5 bara1. Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek jako wyrobów, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin z tworzyw sztucznych. Nie dotyczy ona rurociągów istniejących ani wypełnień przestrzeni między nimi. Niniejszy dokument podaje ogólne wymagania wspólne dla wszystkich odpowiednich technik renowacji.

   

  PN-EN ISO 11357-6:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-04-2018

  Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody oznaczania czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny) materiałów polimerowych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Metodę stosuje się do badania tworzyw poliolefinowych, stabilizowanych w masie lub w postaci domieszek, zarówno do surowców, jak i wyrobów gotowych. Metodę można stosować również do innych tworzyw sztucznych.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.