google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 26.03.2019
  1 USD
  3.7969
  0.0003
  1 EUR
  4.2970
  -0.0008
  1 CHF
  3.8245
  0.0061
  1 GBP
  5.0128
  0.0104
  1 RUB
  0.0590
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - lipiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - lipiec 2018

   

  PN-EN ISO 2555:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Tworzywa sztuczne -- Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji -- Oznaczanie lepkości pozornej metodą lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania lepkości pozornej polimerów w stanie ciekłym z zastosowaniem lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder.

  Metoda może być stosowana do pomiarów lepkości pozornej w zakresie od 0,02 Pa ⋅ s do 60 000 Pa ⋅ s.

  Niniejszy dokument jest odpowiedni zarówno do cieczy newtonowskich jak i nienewtonowskich, a mierzona lepkość pozorna zależy od gradientu prędkości, na które ciecze są narażone podczas pomiaru.

   

  PN-EN ISO 29988-1:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych na bazie polioksymetylenu (POM), który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.

  Poszczególne rodzaje tworzyw polioksymetylenowych (POM) rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:

  a) masowego wskaźnika szybkości płynięcia
  b) modułu sprężystości przy rozciąganiu,

  oraz informacji dotyczących właściwości polimeru, przewidywanego zastosowania, metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

  Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich kopolimerów i homopolimerów na bazie polioksymetylenu oraz mieszanek polimerów zawierających polioksymetylen.

  Dokument ma zastosowanie w przypadku materiałów gotowych do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.

  Nie przyjmuje się założenia, że materiały mające takie samo oznaczenie wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań. Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane przewiduje się ich oznaczanie metodami badań określonymi w odpowiedniej Normie Międzynarodowej.

   

  PN-EN ISO 29988-2:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości polioksymetylenu (POM) przeznaczonego do różnych technik formowania.

  Określono wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem. Podano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano.

  Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania POM przeznaczonego do różnych technik formowania. Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań. Do niniejszego dokumentu włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne: wskaźnik szybkości płynięcia i moduł sprężystości.

  Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, przewiduje się stosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badań określonych w niniejszym dokumencie. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

   

  PN-EN ISO 877-3:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne -- Część 3: Zintensyfikowanie działania czynników atmosferycznych za pomocą wzmocnionego promieniowania słonecznego

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę ekspozycji tworzyw sztucznych na wzmocnione promieniowanie słoneczne za pomocą układu odbijająco-skupiającego promieniowanie słoneczne, który przyspiesza działanie czynników atmosferycznych. Celem metody jest ocena zmian właściwości zachodzących po określonych etapach ekspozycji. Układy odbijająco-skupiające stosowane w tych ekspozycjach są niekiedy określane jako „reflektory z soczewką Fresnela", ponieważ w przekroju matryca zwierciadeł służących do skupiania promieniowania słonecznego ma podobny przekrój do soczewki Fresnela.

  Ogólne wytyczne dotyczące zakresu serii ISO 877 podano w ISO 877-1.

  UWAGA Dodatkowe informacje dotyczące ekspozycji na wzmocnione promieniowanie słoneczne, włącznie z wykazem norm, w których są przedstawione, podano w Bibliografii.

   

  PN-EN ISO 21225-1:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów -- Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciagąnia rur

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań rur i kształtek, które są częścią systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany za pomocą rozkruszania i wyciągania rur różnych podziemnych sieci, podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz podziemnych sieci dostaw wody i gazu. Dotyczy rur i kształtek z polietylenu (PE), zarówno wyprodukowanych fabrycznej, jak i zainstalowanego systemu wymiany.

  Niniejsza norma powinna być stosowana w połączeniu z normami mającymi zastosowanie do budowy systemów przewodów rurowych z PE, tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli chodzi o produkowaną fabrycznie rurę, stosuje się ją dla trzech różnych typów rur PE:

  - rury PE o jednolitej grubości ścianki (nominalna średnica zewnętrzna, dn), w tym wszelkie paski identyfikacje;
  - rury PE z warstwą współwytłaczaną na zewnątrz lub po obu stronach rury (całkowita zewnętrzna średnica, dn), jak określono w Załączniku A, gdzie wszystkie warstwy mają taki sam współczynnik MRS;
  - rury PE (średnica zewnętrzna, dn) z dodatkową zdzieralną, ciągłą, termoplastycznej warstwą na zewnątrz rury ("powlekana rura"), patrz Załącznik A.

  Ponadto obejmuje:
  - łączenie długości rur za pomocą połączenia zgrzewanego doczołowo;
  - wykonane fabrycznie i wtryskowo kształtki z PE;

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.