google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - wrzesień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - wrzesień 2018

   


  PN-EN 14307:2016-04 - wersja francuska

  Data publikacji: 03-09-2018

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z pianki z polistyrenu ekstrudowanego produkowanych fabrycznie, stosowanych do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w zakresie temperatury stosowania od około - 180 °C do + 75 °C.

  Poniżej temperatury stosowania - 50 °C są zalecane specjalne badania dotyczące odpowiedniości wyrobu do zamierzonego zastosowania (np. skraplanie tlenu). We wszystkich przypadkach zaleca się wzięcie pod uwagę porad producenta.

  Wyroby są wytwarzane w postaci płyt z okładzinami lub bez nich, otulin, segmentów i wyrobów prefabrykowanych.

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania.

  Wyroby, których dotyczy niniejsza Norma Europejska, są stosowane także w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych; właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

  W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub zapytaniach ofertowych.

  Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,060 W/(m·K) nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wyrobów izolacyjnych przeznaczonych do izolacji konstrukcji budowli, ani do izolacji akustycznej.

   

  PN-EN 13765:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla czterech typów węży i przewodów wielowarstwowych z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowanych) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów. Wymagania te dotyczą węży i przewodów o średnicy wewnętrznej od 25 mm do 300 mm, ciśnieniu roboczym od 4 do 14 bar, przeznaczonych do pracy w temperaturze od - 30 °C do 150 °C.

  Węże typu 1 są odpowiednie do zastosowań w kontakcie z parą. Węże typów od 2 do 4 są odpowiednie do zastosowań w kontakcie z cieczą.

  UWAGA 1 Zwraca się uwagę użytkowników na załącznik A, dotyczący wyboru materiału polimerowego na warstwy wewnętrzne i na powłokę spirali wewnętrznej, w zależności od rodzaju(-ów) substancji chemicznych przesyłanych przez węże i/lub przewody.

  Niniejszego dokumentu nie stosuje się do przewodów przeznaczonych:
  – do naziemnego tankowania samolotów oraz do spuszczania z nich paliwa (EN ISO 1825);
  – do dystrybucji paliw (EN 1360);
  – do palników olejowych (EN ISO 6806);
  – do ciekłego gazu węglowodorowego i ciekłego gazu ziemnego (EN 13766);
  – do sprzętu przeciwpożarowego (EN ISO 14557);
  – skroplonego gazu ziemnego (EN 1474-23);
  – do układów chłodzenia (-).

   

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania wytrzymałości spoin na rozciąganie w rurach z tworzyw termoplastycznych o ściankach ukształtowanych spiralnie. Ma zastosowanie do wszystkich takich rur z tworzyw termoplastycznych bez względu na ich przeznaczenie.

   

  PN-EN ISO 3949:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Węże i przewody z tworzyw sztucznych -- Węże do zastosowań hydraulicznych ze wzmocnieniem tekstylnym -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla trzech typów węży i przewodów z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem tekstylnym o nominalnej średnicy otworu od 3,2 do 25. Węże każdego typu podzielono na dwie klasy ze względu na wymagania dotyczące ich przewodności elektrycznej.

  Węże te są przeznaczone do stosowania w:
  — zakresie temperatury od −40 °C do +93 °C z płynami hydraulicznymi na bazie oleju HH, HL, HM, HR i HV, zgodnymi z ISO 6743-4;
  — w zakresie temperatury od 0 °C do +60 °C z płynami hydraulicznymi na bazie wody HFC, HFAE, HFAS i HFB, zgodnymi z ISO 6743-4
  — w zakresie temperatury od 0 °C do +60 °C z wodą.

  Niniejszym dokumentem nie objęto wymagań dotyczących końcówek. Postanowienia normy ograniczono do wymagań dla węży i przewodów.

  UWAGA Użytkownik jest odpowiedzialny, w porozumieniu z producentem węża, za zapewnienie zgodności stosowanego węża z używanym płynem.

   

  PN-EN ISO 1856:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-09-2018

  Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu

  Zakres

  Niniejszy dokument opisuje trzy metody oznaczania odkształcenia trwałego po ściskaniu elastycznych materiałów komórkowych.

  Obecnie dokument ten odnosi się tylko do lateksu i pianki poliuretanowej o grubości większej niż 2 mm. Metody dla innych materiałów będą dodawane w miarę potrzeb.

   

  PN-EN ISO 8067:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-09-2018

  Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono dwie metody oznaczania wytrzymałości na rozerwanie elastycznych komórkowych materiałów polimerowych:
  - metoda A z zastosowaniem próbki do badań typu spodnie;
  − metoda B z zastosowaniem kątowej próbki do badań bez nacięcia.

   

  PN-EN ISO 8307:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-09-2018

  Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie sprężystości za pomocą odbicia piłki

  Zakres

  Niniejszy dokument określa metodę badania sprężystości elastycznych materiałów polimerowych komórkowych za pomocą odbicia piłki.

   

  PN-EN ISO 11296-3:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 20-09-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, w powiązaniu z ISO 11296-1, określono wymagania i metody badania systemów rur ciasno pasowanych przeznaczonych do renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niniejsza norma dotyczy rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) lub z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) wykonanych fabrycznie, jak i do systemów wykładzin z tworzyw sztucznych i ich połączeń.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.