google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 15.07.2019
  1 USD
  3.7856
  -0.0033
  1 EUR
  4.2673
  0.0004
  1 CHF
  3.8512
  0.0115
  1 GBP
  4.7515
  0.0002
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - październik 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - październik 2018

   

   

  PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 01-10-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Specyfikacje elementów i systemu -- Szeregi metryczne

  Zakres

  Wprowadzono następujące zmiany:
  - str.2, Rozdz.2 usunięto pozycje: ISO 12092, ISO 1167:1996; dodano ISO 1167-1
  - str.6, 3.4.1 zastapiono odsyłacz 3)
  - str.8, 5.1 Postanowienia ogólne, usunięto pierwszy akapit i wstawiono nowy zapis
  - str 8, 5.2 Właściwości wytrzymałości hydrostatycznej, dodano uwagę po 3 paragrafie
  - str.12, Rozdz. 11 Kleje, usunieto dwa paragrafy i wstawiono nowy zapis
  - str.48, C.1.5.1 Gęstośc i zawartośc chloru, zastapiono Tab. C.1
  - str.48, C.1.5.2 Stabilność termiczna zastapiona dwa paragrafy nowym
  - str 50, C.3.2 Wymiary kielichów do połączeń klejonych, Wymiary kielichów stożkowych do połączeń klejonych (patrz Rysunek C.4) są określone w tabeli C.5.
  - str 53, C.3.3.2.4 Średnice i długości kielichów stożkowych, usunięto Rys. C.4 i Tab. C.5
  - str.56, C.4.1.1 Odporność na ciśnienie wewnętrzne, zastąpiono Tab. C.8
  - str. 58, C.4.2 Właściwości mechaniczne kształtek, zastapiono Tab. C.11
  - str.59, C.5.1 Włąściwości fizyczne rur, Tab. C.13, wstawiono odsyłacz a) do Temperatury Miękknienia Vicata
  - str.59, C.5.2 Postanowienia ogólne Tab. C.14, wstawiono odsyłacz c) do Temperatury Miękknienia Vicata

   

  PN-EN ISO 23900-4:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-10-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 4: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki

  Zakres

  W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oznaczania w polietylenie (PE) właściwości barwnych badanego pigmentu w stosunku do standardowego, i łatwości dyspergowania pigmentów DHPE ze względu na różnice w sile barwienia dyspergowanych materiałów barwiących w różnych warunkach.

  Ta metoda nadaje się do zastosowania dla białych pigmentów.

  Oznaczona w ten sposób łatwość dyspergowania jest ważna tylko dla stosowanego urządzenia dyspergującego, warunków dyspergowania i ośrodka dyspersyjnego. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki; to ma zastosowanie zarówno do wartości bezwzględnej, jak i do stosunku między wartościami łatwości dyspergowania różnych pigmentów. Używa się dlatego podtypu DHPE do oznaczenia wartości otrzymanej zgodnie z niniejszą częścią ISO 23900.

   

  PN-EN ISO 23900-5:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-10-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 5: Oznaczenie przez badanie wartości ciśnienia na filtrze

  Zakres

  W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oceny stopnia zdyspergowania kolorantów w polimerach termoplastycznych.

  Metoda ta jest odpowiednia do badania kolorantów w postaci barwnych koncentratów we wszystkich polimerach używanych w procesach wytłaczania
  i stapiania.

  Wartość ciśnienia na filtrze (FVP) oznaczana zgodnie z tą normą jest ważna tylko dla zastosowanego urządzenia, warunków i badanego polimeru. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki. W tej części ISO 22900 nie ustalono metody przygotowania koncentratów barwnych. Wyniki otrzymane dla poszczególnych kolorantów są dlatego porównywalne tylko wtedy, gdy stosuje się taką samą metodę przygotowania koncentratów barwnych.

   

  PN-EN ISO 23900-6:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-10-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki

  Zakres

  W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oceny stopnia zdyspergowania kolorantów 1) i/lub wypełniaczy w polimerach termoplastycznych.

  Metoda ta nadaje się do badania kolorantów i/lub wypełniaczy w postaci koncentratów lub mieszanek we wszystkich polimerach stosowanych w procesach wytłaczania.

  UWAGA Wady takie jak żele, czarne plamki, dziurki w powłoce do badań nie znajdują się w zakresie tej normy.

  Wyniki badań powłoki oznaczone zgodnie z ta metodą są ważne tylko dla zastosowanego urządzenia, warunków i badanego polimeru. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki. W tej części ISO 22900 nie ustalono metody przygotowania koncentratów lub mieszanek. Wyniki otrzymane dla poszczególnych kolorantów i lub wypełniaczy są dlatego porównywalne tylko wtedy, gdy stosuje się takie same warunki przygotowania koncentratów lub mieszanek i używa się porównywalnego systemu wykrywania.

   

  PN-EN ISO 12058-1:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-10-2018

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką -- Część 1: Metoda z pochyłą rurką

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne zasady metody pomiaru lepkości polimerów i żywic w postaci ciekłych emulsji lub dyspersji za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką, z pochyłą rurką pomiarową. Metoda jest przeznaczona do pomiarów lepkości cieczy w zakresie od 0,6 mPa s do 250 000 mPa s (w zakresie temperatury od -20 °C do +120 °C), w przypadku gdy naprężenie ścinające i szybkość ścinania są proporcjonalne tzn. lepkość jest niezależna od szybkości ścinania. Takie doskonałe zachowanie się jest powszechnie znane jako zachowanie niutonowskie. Jeżeli zachowanie cieczy różni się istotnie od takiego zachowania, można uzyskać różne wyniki z użyciem lepkościomierza z opadająca kulką z pochyłą rurką pomiarową, z zastosowaniem różnych kulek, lub z użyciem lepkościomierzy o różnej geometrii, takich jak kapilarne czy rotacyjne.

   

  PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-10-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

  Zakres

  Niniejsza norma międzynarodowa określa metodę badania szczelności w warunkach podciśnienia połączeń termoplastycznych systemów przewodów rurowych. Ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych opartych na termoplastycznych rurach przeznaczonych do przesyłania gorącej i zimnej wody w zastosowaniach ciśnieniowych.

   

  PN-EN ISO 19892:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-10-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia

  Zakres

  ISO 19892:2011 określa metodę badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia. Ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych opartych na rurach z tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do przesyłania gorącej i zimnej wody.

   

  PN-EN ISO 19893:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-10-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury

  Zakres

  W ISO 19893:2011 podano metodę badania odporności na cykliczne zmiany temperatury połączeń w systemach przewodów rurowych z sztywnych i elastycznych tworzyw termoplastycznych Ma zastosowanie do termoplastycznych systemów przewodów rurowych przeznaczonych do przesyłania gorącej i zimnej wody pod ciśnieniem.

   

  PN-EN ISO 21970-1:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-10-2018

  Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszej części ISO 21970 określono system oznaczenia dla poliketonów do wtrysku i wytłaczania, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji. Poliketonowe łańcuchy polimerowe są zbudowane z regularnie naprzemiennie rozmieszczonych merów olefinowych i grup ketonowych. Mery olefinowe powinny być przypadkowo rozmieszczone etylenowe i propylenowe.

  Typy tworzyw poliketonowych są rozróżniane wzajemnie za pomocą sytemu klasyfikacji opartego na odpowiednich poziomach właściwości charakteryzujących temperaturę topnienia, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, temperaturę ugięcia pod obciążeniem oraz na informacji o przewidywanym zastosowaniu i/lub metodzie przetwarzania, istotnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, wypełniaczach i materiałach wzmacniających.

  System oznaczenia ma zastosowanie do wszystkich poliketonowych terpolimerów i mieszanek. Ma on zastosowanie do materiałów użycia przeznaczonych do stosowania w formie proszku, granul lub pastylek, modyfikowanych lub niemodyfikowanych barwnikami, wypełniaczami i materiałami wzmacniającymi.

  Nie należy zakładać, że materiały mające takie samo oznaczenie wykazują takie same właściwości. Ta część ISO 21970-1 nie dostarcza danych technicznych, danych o właściwościach lub danych o warunkach przetwarzania jakie mogą być wymagane aby sklasyfikować materiał. Jeśli takie dodatkowe właściwości są wymagane to powinny one być oznaczone zgodnie z metodami badań podanymi w ISO 21970-2, jeśli są one odpowiednie.

  W celu oznaczenia poliketonu do określonego zastosowania, wymagania mogą być podane w bloku danych 5 (patrz 4.1)
   

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.