google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - luty 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - luty 2019

   

   

  PN-EN ISO 32100:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na zginanie metodą fleksometryczną

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę wyznaczania odporności na zginanie płaskich wyrobów powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi w stanie złożonym. Niniejsza metoda badania jest odpowiednia jedynie do wyrobów, które mogą być bez obciążeń zakleszczane w aparaturze pomiarowej i do wyrobów, w których fałda wykonana na próbce może być poruszana tam i z powrotem w czasie badania.

  Wygląd próbki roboczej po określonej liczbie zginań lub określonej liczbie cykli zginania jest uważany za miarę odporności na zginanie w stanie złożonym.

   

  PN-EN 17117-1:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Mechaniczne metody badań w warunkach dwuosiowych stanów naprężeń -- Część 1: Właściwości sztywności rozciągania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metody badań właściwości sztywności rozciągania w dwuosiowych stanach naprężeń płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych zorientowanych dwukierunkowo (właściwości wzdłuż kierunków anizotropowych, na przykład wzdłuż nitek wątkowych i osnowowych w tkaninach powleczonych lub wzdłuż rządków i kolumienek w dzianinach powleczonych).

  Inne właściwości mechaniczne (takie jak kompensacja wzoru, sztywność ścinania i wytrzymałość) zostaną opisane w innych częściach.

   

  PN-EN ISO 2818:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-02-2019

  Tworzywa sztuczne -- Przygotowywanie kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne zasady i procedury, których należy przestrzegać podczas obróbki i wycinania próbek do badań z formowanych metodą wtrysku i formowanych wtryskowo tworzyw sztucznych, wytłaczanych arkuszy, płyt i częściowo wykończonych lub całkowicie gotowych produktów.

  W celu ustalenia podstawy dla powtarzalnych warunków obróbki i nacinania stosuje się następujące ogólne, standaryzowane warunki. Przyjmuje się jednak, że dokładne procedury zostały wybrane lub określone przez odpowiednią specyfikację materiałową lub przez normy dotyczące poszczególnych metod badań. Jeżeli wystarczająco szczegółowe procedury nie zostały w ten sposób określone, zainteresowane strony uzgadniają warunki, które należy zastosować.

   

  PN-EN 16436-2:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-02-2019

  Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 2: Zespoły

  Zakres

  Niniejszy dokument opisuje i określa charakterystyki i wymagania funkcjonalne zespołów wykonanych z węży i rur zgodnych z EN 16436-1:2014+A2:2018 stosowanych w tych samych warunkach.

  Wszystkie przyłącza podane są w Załączniku B.

  Niniejszy dokument definiuje tylko szczególne przyłącza, które nie są zdefiniowane w innych normach (np. EN 16129).

   

  PN-EN 1104:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-02-2019

  Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  UWAGA Potrzeba korzystania z niniejszej normy może być określona przez przepisy dotyczące papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

   

  PN-EN 12498:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 19-02-2019

  Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym

  Zakres

  Niniejszy dokument jest jedną z norm z serii norm dotyczących oznaczania metali ciężkich w wyciągu wodnym z papieru lub tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W niniejszym dokumencie podano metodę badawczą oznaczania kadmu, ołowiu i chromu w wyciągu wodnym.

  Niniejszy dokument dotyczy papieru i tektury, dla których zawartość wyekstrahowanego metalu przekracza
  - 0,1 mg na kg dla kadmu;
  - 0,6 mg na kg dla ołowiu;
  - 0,25 mg na kg dla chromu.

  Zawartość metalu na poziomach niższych niż podane może być oznaczana w oparciu o niniejszy dokument, jeżeli dostępny jest bardzo czuły sprzęt i wszystkie warunki laboratoryjne spełniają wymagania dotyczące oznaczania zawartości śladowych pierwiastków.

   

  PN-EN ISO 20848-3:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2019

  Opakowania -- Bębny z tworzyw sztucznych -- Część 3: Korkowe systemy zamknięć do bębnów z tworzyw sztucznych, o pojemności nominalnej od 113,6 l do 220 l

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono charakterystykę i wymiary korkowych systemów zamknięć, dostosowanych do otworów z gwintem wewnętrznym w bębnach z tworzyw sztucznych o pojemności nominalnej od 113,6 l do 220 l.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.