google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - kwiecień 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - kwiecień 2019

   

   

  PN-EN 856+AC:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-04-2019

  Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące czterech typów węży - 4SP, 4SH, R12 i R13 - i przewodów hydraulicznych pokrytych gumą, wzmocnionych spiralą z drutu, o otworze nominalnym od 6 do 51. Mają one zastosowanie w odniesieniu do:
  - płynów hydraulicznych, zgodnych z ISO 6743-4, z wyjątkiem HFD R, HFD S i HFD T, w zakresie temperatury od -40 °C do +100 °C dla typów 4SP i 4SH oraz w zakresie
  temperatury od -40 °C do +120 °C dla typów R12 i R13;
  - płynów na bazie wody w zakresie temperatury od -40 °C do 70 °C;
  - płynów wodnych w zakresie temperatury od 0 °C do 70 °C.

  Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej nie obejmują wymagań dotyczących końcówek. Wymagania ograniczono do węży i przewodów.

  UWAGA 1 Węże nie są odpowiednie do stosowania w przypadku płynów na bazie oleju rycynowego i estru.

  UWAGA 2 Węże i przewody nie mogą być stosowane poza zakresem wskazanym przez normę.

  UWAGA 3 Wymagania dla przewodów hydraulicznych dla górnictwa podziemnego są znormalizowane w odrębnych normach.

   

  PN-EN ISO 21301-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych na etylen-octan winylu, który może stanowić podstawę specyfikacji.

  Poszczególne rodzaje tworzyw etylen-octan winylu (EVAC) rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:
  a) zawartości octanu winylu
  b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia

  oraz informacji dotyczących przewidywanego stosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, kolorantów, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

  Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich kopolimerów etylen/octan winylu, w których zawartość octanu winylu wyrażona ułamkiem masowym wynosi od 3 % do 50 % (ułamek molowy w przybliżeniu 25 %).

  Dokument dotyczy materiałów odpowiednich do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, kulek lub granulatu oraz materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych kolorantami, dodatkami, napełniaczami, itd.

  Nie oznacza to, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości.

  W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych.

  Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21301-2, jeżeli są odpowiednie.

  Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, w bloku danych 5 (patrz 4.1) można podać dodatkowe wymagania.

   

  PN-EN ISO 3451-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie popiołu -- Część 1: Metody ogólne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody ogólne, łącznie z odpowiednimi warunkami badań, do oznaczania popiołu w tworzywach sztucznych. Wybrane szczególne warunki badań mogą być uwzględnione w klasyfikacji materiałów tworzywowych.

  Szczególne warunki stosuje się do tworzyw poli(tereftalanu alkilenu), nieplastyfikowanego octanu celulozy, poliamidów i poli(chlorku winylu), łącznie z tworzywami napełnionymi, wzmocnionymi włóknem szklanym i zawierającymi środki zmniejszające palność, jak podano w ISO 3541-2, ISO 3451-3, ISO 3451-4 i ISO 3451-5.

   

  PN-EN ISO 21301-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszej części ISO 21301 określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości kopolimeru etylen/octan winylu (EVAC) przeznaczonego do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

  Podano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania EVAC przeznaczonego do różnych technik formowania.

  Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w Części 1.

  Aby uzyskać powtarzalne i porównywalne wyniki badań należy stosować metody wytwarzania i kondycjonowania, wymiary kształtek i procedury badań przedstawione w niniejszym dokumencie.

  Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

   

  PN-EN ISO 21305-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw na bazie poliwęglanu (PC) do różnych technik formowania, który może stanowić podstawę specyfikacji.

  Poszczególne rodzaje tworzyw poliwęglanowych rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:

  a) masowego wskaźnika szybkości płynięcia
  b) udarności z karbem metodą Charpy’ego

  oraz informacji dotyczących przewidywanego stosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, kolorantów, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

  Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich homopolimerów i kopolimerów na bazie poliwęglanu. Dokument ma zastosowanie w odniesieniu do materiał niemodyfikowanych odpowiednich do bezpośredniego zastosowania oraz materiałów modyfikowanych np. kolorantami, dodatkami, napełniaczami, materiałami wzmacniającymi i modyfikatorami polimerowymi.

  Nie należy zakładać, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału. Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21305-2, jeżeli są odpowiednie.

  Aby określić tworzywo termoplastyczne o wymaganiach specjalnych, wymagania te należy podać w bloku danych 5 (patrz 4.6).

   

  PN-EN ISO 21305-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-04-2019
  Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości poliwęglanu przeznaczonego do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

  Podano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania poliwęglanu przeznaczonego do różnych technik formowania.

  Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszego dokumentu włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne wskazane w ISO 21305-1.

  Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, jest konieczne stosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badań określonych tutaj. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

   

  PN-EN ISO 21309-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości kopolimeru etylen/alkohol winylowy (EVOH) przeznaczonego do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

  W niniejszym dokumencie opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania EVOH przeznaczonego do różnych technik formowania.

  Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO 21309 włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne wskazane w ISO 21309-1.

  Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, jest konieczne stosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badań określonych tutaj. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

   

  PN-EN ISO 20558-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustanawiono system oznaczania materiałów termoplastycznych z poli(siarczku fenylenu) (PPS), który może stanowić podstawę specyfikacji.

  Rodzaje poli(siarczku fenylenu) (PPS) różnią się od siebie systemem klasyfikacji opartym na odpowiednich poziomach właściwości charakterystycznych:
  a) wskaźnikiem szybkości płynięcia lub lepkością stopu;
  b) gęstością;
  c) modułem sprężystości przy rozciąganiu;

  oraz na podstawie informacji o planowanym zastosowaniu i/lub sposobie przetwarzania, ważnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, wypełniaczach i materiałach wzmacniających.

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich materiałów PPS. Ma zastosowanie do materiałów gotowych do normalnego użytku w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych przez barwniki, dodatki, napełniacze itp.

  Nie przyjmuje się założenia, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości. Niniejszy dokument nie zawiera danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych. Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane, należy je określić zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 20558-2, jeśli są odpowiednie.

  W celu określenia materiału termoplastycznego do konkretnego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnego przetwarzania, wymagania podano w bloku danych 5 (patrz 4.1).

   

  PN-EN ISO 20558-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbki do badań oraz oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania próbek badań oraz metody badań stosowanych do określania właściwości poli(siarczku fenylu) (PPS) do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące przygotowania i kondycjonowania zarówno materiału do badań przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

  Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań o określonym stanie oraz procedury dotyczące pomiaru właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Podano właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do charakteryzowania poli(siarczku fenylenu) do różnych technik formowania.

  Właściwości wybrano z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do tego dokumentu włączono również inne metody badań powszechnie stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w ISO 20558-1 (wskaźnik szybkości płynięcia stopu lub lepkość stopu, gęstość i moduł sprężystości przy rozciąganiu).

  Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania, wymiary próbek i procedury testowe określone w niniejszym dokumencie. Ustalone wartości niekoniecznie muszą być identyczne z otrzymanymi przy użyciu próbek o innych wymiarach lub przygotowanych z zastosowaniem innych procedur.  PN-EN ISO 21309-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano system oznaczenia kopolimeru etylen/ alkohol winylowy (EVOH) termoplastycznego, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.

  Poszczególne rodzaje kopolimerów tworzywa etylen/alkohol winylowy rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie określonych poziomów właściwości charakterystycznych:
  — masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
  — oraz informacji dotyczących parametrów polimeru podstawowego, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

  Postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się do kopolimerów etylenu i alkoholu winylowego o zawartości etylenu (wyrażonej ułamkiem molowym) od 15 % do 60 %. Normę stosuje się do materiałów gotowych do powszechnego zastosowania w postaci proszku, granulek lub pastylek i do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itp.

  Nie przyjmuje się założenia, że materiały z tym samym oznaczeniem mają takie same właściwości. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być wymagane przy dobieraniu materiału do określonego zastosowania i/lub metody przetwórstwa.

  Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać metodami badań podanymi w ISO 21309-2, jeżeli są one odpowiednie.

  W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą być podane w bloku danych 4 i 5 (patrz Rozdział 4, akapit wprowadzający).

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.