google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Dostawa fabrycznie nowych pojemnik闚 z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK Saniko Sp. z o.o. we W這c豉wku
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 547215-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowych pojemnik闚 z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK ,,Saniko" Sp. z o.o. we W這c豉wku
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 91004177600000, ul. ul. Komunalna  4 , 87-800  W這c豉wek, woj. kujawsko-pomorskie, pa雟two Polska, tel. 544121805, e-mail saniko@saniko.com.pl, faks 544121804.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.saniko.com.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  http://www.bip.saniko.com.pl/k/przetargi/


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej
  Adres:
  Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W這c豉wek


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa fabrycznie nowych pojemnik闚 z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK ,,Saniko" Sp. z o.o. we W這c豉wku
  Numer referencyjny: BZ/ZP.06/10/05/19.
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemnik闚 wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) przeznaczonych do gromadzenia odpad闚 komunalnych typu:a) pojemnik na ,,szk這" 240 l, w kolorze zielonym, w ilo軼i 100 szt.b) pojemnik na ,,metale i tworzywa sztuczne" 240 l, w kolorze 鄴速ym, w ilo軼i 100 szt.c) pojemnik na ,,papier" 240 l, w kolorze niebieskim, w ilo軼i 100 szt.d) pojemnik na ,,papier" 1100 l, w kolorze niebieskim, w ilo軼i 50 szt.e) pojemnik na ,,odpady komunalne" 1100 l, w kolorze grafitowym, w ilo軼i 300 szt.f) pojemnik na ,,odpady komunalne" 120 l, w kolorze grafitowym, w ilo軼i 1200 szt.g) pojemniki na ,,odpady komunalne" 240 l, w kolorze grafitowym w ilo軼i 350 szt.h) Pojemnik na ,,odpady biodegradowalne" 240 l, w kolorze br您owym w ilo軼i 150 szt.2. Szczeg馧owe parametry techniczne pojemnik闚 precyzuje rozdz. III pkt. 2 SIWZ.3. Przedmiot zam闚ienia obejmuje sukcesywne dostawy pojemnik闚 w okresie trwania umowy, ka盥orazowo wed逝g z這穎nego przez Zamawiaj帷ego zam闚ienia na okre郵on parti pojemnik闚. 4. Termin dostawy nie mo瞠 przekroczy max do 30 dni kalendarzowych od chwili przyj璚ia pisemnego zam闚ienia przes豉nego e-mail lub faxem (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert/.5. Wykonawca w豉snym 鈔odkiem transportu i na w豉sny koszt zapewni dostaw przedmiotowych pojemnik闚 do siedziby Zamawiaj帷ego.6. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 niewybrania wszystkich ilo軼i pojemnik闚 okre郵onych w rozdz. III pkt. 1 SIWZ, przy czym minimalna ilo嗆 jak Zamawiaj帷y zobowi您uje si wybra stanowi 70% ilo軼i ca貫go zam闚ienia. W powy窺zym przypadku Wykonawcy nie przys逝guje prawo do dochodzenia:- nale積o軼i za niedostarczon parti pojemnik闚,- odszkodowania za utracone korzy軼i.7. Wykonawca na potwierdzenie, 瞠 pojemniki oferowane przez Wykonawc spe軟iaj parametry techniczne bezwzgl璠nie wymagane, okre郵one w rozdz. III pkt. 2, za陰czy do oferty wype軟iony ,,Formularz parametr闚 technicznych pojemnik闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia" (Za陰cznik nr 9 do SIWZ).8. Pojemniki b璠帷e przedmiotem zam闚ienia obj皻e zostan min. 12, max 24 miesi璚zny okresem gwarancji /okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert/.

  II.5) G堯wny kod CPV: 34928480-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y odst徙i od okre郵enia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y odst徙i od okre郵enia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek, je郵i wyka瞠, 瞠 w ci庵u ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie, wykona dostawy pojemnik闚 z tworzywa sztucznego PE-HD na odpady w ilo軼i:a) 120 l - 1200 szt.b) 240 l - 800 szt.c) 1100 l - 350 szt.Wykonawca za陰czy dowody okre郵aj帷e czy wykazane dostawy zosta造 wykonane, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonane.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;2. Za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3. Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 4. O鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i; 5. O鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne; 6. O鈍iadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych. 7. Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w pkt. od 1. do 6. powy瞠j.8. Wykonawcy maj帷y siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 1 .- 3. powy瞠j, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: - nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo, 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - dokument, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu.- nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - dokument powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.b) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w powy瞠j (lit. a), zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) W przypadku w徠pliwo軼i, co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, czy zosta造 wykonane nale篡cie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. Atest higieniczny Pa雟twowego Zak豉du Higieny dla pojemnik闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia.2. Certyfikat wydany przez uprawnion do certyfikowania jednostk potwierdzaj帷y zgodno嗆 produkt闚 z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840, dla pojemnik闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia.3. Wzory pojemnik闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia o pojemno軼i: - 240 l na ,,szk這", lub na ,,metale i tworzywa sztuczne", lub na ,,papier" - 1 szt.,- 1100 l na ,,papier" - 1 szt., - 1100 l na ,,odpady komunalne" - 1 szt., - 120 l na ,,odpady komunalne" - 1 szt.Zamawiaj帷y dopuszcza przyk豉dowy kolor na dostarczonych wzorach pojemnik闚 oraz wymaga przyk豉dowy napis t這czony na min. 1 wzorze pojemnika, wykonany metod termoprintu.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz ofertowy;2. Formularz cenowy;3. Pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y, i oferta zosta豉 podpisana przez osob/y uprawnion/e do reprezentowania Wykonawcy, je瞠li nie wynika to z innych dokument闚 za陰czonych do oferty, (je郵i dotyczy);4. Zobowi您anie podmiotu trzeciego, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia, (je郵i dotyczy);5. Formularz parametr闚 technicznych pojemnik闚 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia;6. Dokument wniesienia wadium.7. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP wraz z mo磧iwo軼i przedstawienia dowod闚, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert, w wysoko軼i: 3.000,00 z (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych 00/100)2. Wadium mo瞠 by wniesione w:1) pieni康zu;2) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Ca趾owita cena brutto80,00
  Termin dostawy10,00
  Okres gwarancji10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Opr鏂z przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych (dalej zwana ustawa Pzp), Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzania zmiany w tre軼i niniejszej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:1) zmiany Dostawcy, kt鏎emu Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, na nowego Dostawc:a) powsta貫go w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy Dostawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przej璚ia przez Zamawiaj帷ego zobowi您a Dostawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚; 2) w przypadku gdy 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;3) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ych wp造w na realizacj zam闚ienia;4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kt鏎ego zasoby Dostawcy powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku Dostawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokument闚, potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;5) zmiany w ilo軼i pojemnik闚, okre郵onych w 1 ust. 1 umowy wraz ze zmian warto軼i umowy, z zastrze瞠niem, 瞠 w przypadku zwi瘯szenia warto軼i umowy, zastosowanie ma ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu;6) konieczno嗆 dokonania wymiany os鏏 reprezentuj帷ych strony w umowie;7) przed逝瞠nie terminu realizacji umowy, o kt鏎ym mowa w 2 niniejszej umowy, o maksymalny okres do 6 m-cy, w przypadku gdy Zamawiaj帷y nie wybierze pojemnik闚, w ilo軼i okre郵onej w 1 ust. 1 niniejszej umowy, w okresie trwania umowy tj. w okresie 12 m-cy;2. Wszelkie zmiany umowy mog nast徙i za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie i podpisan przez obie strony pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.3. Z wnioskiem o zmian tre軼i umowy mo瞠 wyst徙i zar闚no Dostawca, jak i Zamawiaj帷y.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
  Zamawiaj帷y informuje, i zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sk豉dane w post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne s jawne i podlegaj udost瘼nieniu od chwili ich otwarcia, z wyj徠kiem informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p騧n. zm.), je郵i Wykonawca w terminie sk豉dania ofert zastrzeg, 瞠 nie mog one by udost瘼niane i jednocze郾ie wykaza, i zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa.
  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
  1. Zamawiaj帷y zaleca, aby informacje zastrze穎ne, jako tajemnica przedsi瑿iorstwa by造 przez Wykonawc z這穎ne w oddzielnej wewn皻rznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsi瑿iorstwa", lub spi皻e (zszyte) oddzielnie od pozosta造ch, jawnych element闚 oferty. Brak jednoznacznego wskazania, kt鏎e informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa oznacza b璠zie, 瞠 wszelkie o鈍iadczenia i za鈍iadczenia sk豉dane w trakcie niniejszego post瘼owania s jawne bez zastrze瞠.2. Zastrze瞠nie informacji, kt鏎e nie stanowi tajemnicy przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji b璠zie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa b璠zie zgodnie z uchwa陰 SN z 20 pa寮ziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.3. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a z這穎ne przez niego wyja郾ienia i/lub dowody stanowi b璠 tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b璠zie przys逝giwa這 prawo zastrze瞠nia ich, jako tajemnica przedsi瑿iorstwa. Przedmiotowe zastrze瞠nie zamawiaj帷y uzna za skuteczne wy陰cznie w sytuacji, kiedy Wykonawca opr鏂z samego zastrze瞠nia, jednocze郾ie wyka瞠, i dane informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa.
  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-05-22, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Ofert nale篡 sporz康zi w j瞛yku polskim. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
  87-800 W這c豉wek, ul. Komunalna 4
  tel.: 544121805
  fax.: 544121804
  email: Wy郵ij email
  http://http://www.saniko.com.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z tworzywa.org!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 38165 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  ten by wy陰czony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.