Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Ekologiczny Poznań. Targi POL-ECO-SYSTEM już od wtorku

Wystąpienia narodowe Austrii, Kanady, Czech, Norwegii i Szwajcarii, ekspozycja czołowych firm z 15 krajów, pokazy dynamiczne, przestrzenie specjalne i prawie 50 konferencji na najbardziej palące tematy dotyczące ochrony środowiska – tak zapowiadają się targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które rozpoczną się we wtorek, 27 października. Targi potrwają do 30.10.2015 r.  

Ekologiczny Poznań. Targi POL-ECO-SYSTEM już od wtorkuWystąpienia narodowe Austrii, Kanady, Czech, Norwegii i Szwajcarii, ekspozycja czołowych firm z 15 krajów, pokazy dynamiczne, przestrzenie specjalne i prawie 50 konferencji na najbardziej palące tematy dotyczące ochrony środowiska – tak zapowiadają się targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które rozpoczną się we wtorek, 27 października. Targi potrwają do 30.10.2015 r.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM to dawniejsze targi Poleko, Komtechnika i Gmina odbywające się nie tylko pod zmienioną nazwą, ale też w nowej formule. Ekspozycję i wydarzenia poszerzono o kwestię bardzo istotną dla obecnego środowiska biznesu – zrównoważony rozwój.

Na ekspozycji będzie można spotkać eko-innowacje dedykowane dla zakładów produkcyjnych z każdej gałęzi przemysłu. Od skutecznego gospodarowania odpadami, poprzez efektywność energetyczną i uzdatnianie wody, po zrównoważony transport i emisję gazów. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych trendów oraz aktualna wiedza o tym, jakich zmian w zakresie ekologii możemy się spodziewać w najbliższych latach.

Co w pawilonach?

Pawilon 5 i 5A

- gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych 
- utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)

Pawilon 7A

- wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne

Pawilon 8A

– gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
- technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
- produkty i usługi dla samorządów

Pawilon 8

- transport zrównoważony
- Miasteczko Ekologiczne

Pawilon 15

Kongres ENVICON
Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)
- ekspozycja wystawców
- City Truck Show

Co w programie wydarzeń pierwszego dnia targów?

Godzina Wydarzenie Miejsce Organizatorzy
9.00-17.00 Strefa Kariery Teraz Środowisko Pawilon 8A, stoisko nr 25 Wydawnictwo Cogiterra Editions (Teraz Środowisko), MTP sp. z o.o.
10.00-12.00 Punkt konsultacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska Pawilon 8A, stoisko 2 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
10.00-12.40 Strefa ograniczania NISKIEJ EMISJI Pawilon 8A, stoisko nr  48, sala konferencyjna EKORUM, MTP sp. z o.o.
Partner merytoryczny: sozosfera.pl  
10.00-16.00 Manewry ratownictwa ”Ratując człowieka – ratujemy środowisko” Teren otwarty, sektor P5 Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu,   MTP sp. z o.o.
10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon 15, sala konferencyjna 1.F,1.G ABRYS sp. z o.o.
Współorganizator: MTP sp. z o.o.
10.30-14.00 Forum Recyklingu Pawilon 5, sektor  G., stoisko nr 132, sala konferencyjna Miesięcznik „Recykling”, MTP sp. z o.o.
11.00-14.00 GLOB PEŁEN ENERGII Pawilon 7A, stoisko nr 59, sala konferencyjna Redakcja GLOBEnergia, Współorganizator: MTP sp. z o.o.
11.00-15.45 Forum Czystej Energii Pawilon 7A, stoisko nr 71, sala konferencyjna Redakcja miesięcznika „Czysta Energia”, MTP sp. z o.o.
11.15-11.45 Otwarcie Miasteczka Ekologicznego Pawilon 8 MTP sp. z o.o.
Partner Główny: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
11.30-14.00 Strefa RIPOK – Prawo dla RIPOK Pawilon 5, sektor F., stoisko nr 131, sala konferencyjna EKORUM, MTP sp. z o.o.
12.00-15.00 Otwarcie targów POL-ECO-SYSTEM 2015
Wręczenie nagród: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus, wręczenie certyfikatów EMAS, wręczenie nagród w konkursie ECO-DESIGN, wręczenie certyfikatów „Solidny Partner”
Debata EKOLOGIA W JEDNOŚCI Z EKONOMIĄ – WYMIAR GLOBALNY
Pawilon 15, Sala Ziemi MTP sp. z o.o.
12.00-16.00 Prezentacja
Filmy: 100% Natury Gmina Kłaj, 100% Natury Gmina Kołaczyce, 100% Natury Gmina Krzyżanowice
Pawilon 7, sala konferencyjna 1.D Towarzystwo na Rzecz Ziemi
14.00-15.00 Międzynarodowa Konferencja NGV 'Metan dla Motoryzacji  Pawilon 8, Miasteczko Ekologiczne Fundacja Green Fuel

 

Podobne artykuły