Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Tworzywa sztuczne na budowie

Około jedna czwarta tworzyw sztucznych w Niemczech stosowana jest w budownictwie naziemnym i podziemnym, gdzie znajduje szybki zbyt w postaci najróżniejszych zastosowań. Polimery zasłużyły się przede wszystkim jako materiały izolacyjne. Dbając o obniżenie

Około jedna czwarta tworzyw sztucznych w Niemczech stosowana jest w budownictwie naziemnym i podziemnym, gdzie znajduje szybki zbyt w postaci najróżniejszych zastosowań. Polimery zasłużyły się przede wszystkim jako materiały izolacyjne. Dbając o obniżenie kosztów ogrzewania, a tym samym redukcję emisji dwutlenku węgla, mają swój niemały udział w ochronie powietrza i czystości środowiska. Po raz kolejny zbliżające się targi K 2007, trwające w dniach 23 do 31 października bieżącego roku w Düsseldorfie, poruszą ten aspekt w ramach części eksponatów i  planowanego pokazu specjalnego.

O ile jak dotąd nie ma seryjnie dostępnego samochodu, który byłby w całości wykonany z tworzyw sztucznych, o tyle nie ma też domu, który byłby zbudowany wyłącznie z tworzyw sztucznych. Jednak pod tradycyjnymi materiałami budowlanymi, pod kamieniem, zaprawą i betonem w prawie każdym nowoczesnym domu kryje się tworzywo sztuczne. W coraz większym stopniu dotyczy to także odremontowanego starego budownictwa. Jednakże materiały polimerowe znaleźć można nie tylko w budownictwie mieszkalnym, ale także na ulicach, mostach czy kanałach. Śmigła wiatraków, ekrany  dźwiękochłonne przy autostradach, toki szynowe, jak również duża część używanych przy budowie środków do malowania, jest wykonana z tworzyw sztucznych. Co czwarta przetworzona w Niemczech tona tworzyw sztucznych przeznaczana jest na budownictwo.
 
Oszczędzanie energii przy pomocy tworzyw sztucznych
Ważnym aspektem przemawiającym za użyciem tworzyw sztucznych w budownictwie jest ochrona cieplna. Materiały syntetyczne mają teraz swoje pięć minut. Dotyczy to nie tylko materiałów izolacyjnych instalowanych pod dachem, podłogą i na ścianach, ale także wykonanych z tworzyw sztucznych profili okiennych oraz zewnętrznych paneli ściennych. Używane wcześniej systemy dwu- lub co najwyżej trzykomorowe do okien PCV stopniowo zastępują jeszcze efektywniejsze profile cztero- i sześciokomorowe. Dalszą poprawę jakości właściwości termicznych daje ponadto wypełnianie komór profili pianką poliuretanową. Co więcej: w tworzywach sztucznych w postaci pianki drzemie jeszcze cała masa potencjału oszczędnościowego. Szacunkowo jedna czwarta wszystkich domów mieszkalnych w Niemczech to stare budownictwo nie posiadające izolacji cieplnej. Zużycie materiałów grzewczych jest wyższe dziesięciokrotnie w przypadku starego budownictwa niż w przypadku budynków dobrze odremontowanych i nowych. Przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej zapotrzebowanie na energię dałoby się obniżyć aż do 80 procent. Pianka z tworzyw sztucznych jest tutaj właściwym wyborem: tylko jeden centymetr jej grubości daje  prawie tyle co 15 centymetrów muru lub pół metra warstwy betonu.
]

Połowa czynszu
Efektywna izolacja cieplna wychodzi jednocześnie na dobre ochronie środowiska. W końcu to napędzane na ropę i gaz ziemny instalacje grzewcze w budynkach są odpowiedzialne za około 40 procent emisji dwutlenku węgla (CO2) w Niemczech. Stanowi to ok. 220 milionów ton CO2 rocznie. Udział w wysokości prawie 95 procent tej całości mają stare, nie remontowane budynki. Jeśli by teraz te miliony mieszkań w starym budownictwie wyposażyć w odpowiednią izolację cieplną i akustyczną, jak również specjalne, ciepłochronne okna PCV oraz zastosowano by ponadto dalsze środki, jak wykorzystanie energii słonecznej, zmodernizowanie urządzeń grzewczych lub nawet ogniw paliwowych, wtedy dałoby się zredukować emisję dwutlenku węgla  o 150 milionów ton. I to byłaby już „połowa czynszu“, co oznacza połowę zamierzonego na poziomie krajowym celu w kwestii ochrony powietrza.

Na życzenie udostępniamy zdjęcia.

Artykuł specjalistyczny nr 02
W przypadku publikacji prosimy o przesłanie egzemplarza poglądowego.


Kontakt:
Referat prasowy 2007
Eva Rugenstein/Meike Rosing
  0211/4560-240
  0211/4560-8548
Email: RugensteinE@messe-duesseldorf.de


Kontakt w Polsce:
A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.
ul. Pasaż Ursynowski 7 lok. 43
02-785 Warszawa
Tel: 022/ 855 24 90 – 92
Fax: 022/ 855 47 88
Email: biuro@as-messe.pl
www.as-messe.pl