Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

ERG SA: kolejny kwartał rosną przychody

Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 roku były kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Rosły również zamówienia z zarówno z branży budowlanej, opakowaniowej i spożywczej. Wzrost obejmuje wszystkie grupy produktów. Grupa ERG przygotowuje się również do rozwoju sprzedaży wyrobów i usług realizowanych przez spółkę zależną BIOERG.

Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 roku były kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Rosły również zamówienia z zarówno z branży budowlanej, opakowaniowej i spożywczej. Wzrost obejmuje wszystkie grupy produktów. Grupa ERG przygotowuje się również do rozwoju sprzedaży wyrobów i usług realizowanych przez spółkę zależną BIOERG.

- Nie mamy jeszcze pełnych danych, ale na podstawie wstępnych szacunków możemy oczekiwać, że w 2010 roku udało nam się zwiększyć udziały w rynku. Taki był nasz cel – podkreśla Maciej Błasiak, prezes zarządu ERG SA. – Warto również zaznaczyć, że na wyniki sprzedaży w 2010 roku nie miały istotnego wpływu podejmowane przez nas działania prowadzące do współpracy ze spółką Fol-Plast. A to potencjał mierzony w milionach złotych dodatkowych przychodów – wyjaśnia Błasiak.

Przypomnijmy, że pod koniec 2010 roku podpisana została przedwstępna umowa zakupu większościowego pakietu akcji spółki Fol-Plast S.A. Dzięki tej transakcji przychody Grupy Kapitałowej ERG w ciągu najbliższych 2-3 lat powinny wzrosnąć w granicach 30 mln złotych rocznie, a moce produkcyjne o 60%.

W 2009 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 44,6 mln złotych. Gdyby szacunkowe dane zostały potwierdzone, przychody w 2010 roku powinny być wyższe o kilkanaście procent.

Konsekwentnie

Branża opakowań liczy, na uspokojenie w 2011 roku cen surowca i odbudowę poziomu marż. - W naszym przypadku rekompensujemy je w znacznej mierze poprzez rozwój rynków, produktów i uzyskiwany efekt skali – kontynuuje Błasiak. - Aktualnie pracujemy intensywnie nad aktywizacją potencjału rynkowego i produkcyjnego spółki Fol-Plast z Czeladzi -  kończy prezes.

Perspektywicznie

Równolegle trwają przygotowania do debiutu spółki BIOERG na rynku NewConnect. Firma jest prekursorem produkcji opakowań z tworzyw biodegradowalnych w Polsce i pierwszą polską firmą, która otrzymała prestiżowy certyfikat spełniania normy DIN EN 13432:2000. – Od kilku lat przecieramy w naszym kraju szlak dla opakowań kompostowalnych, dziś jesteśmy w trakcie bardzo ważnych negocjacji z sieciami handlowymi, które zainteresowały się wprowadzeniem naszych produktów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w najbliższym czasie rozpoczniemy realizację pierwszego dużego kontraktu. To będzie milowy krok w krótkiej historii spółki BIOERG, który powinien być wstępem do nowego etapu - dynamicznego rozwoju tej firmy – podkreśla prezes Błasiak.

W Polsce zużywa się rocznie ok. 7 mld tradycyjnych jednorazowych toreb foliowych, a na świecie liczba ta sięga 5 bilionów. Są one używane zazwyczaj tylko do transportu zakupów ze sklepu do domu, dlatego średni czas używania takiej torby to 15-20 minut, a okres ich rozkładu to zazwyczaj od 100 do 400 lat. Dla porównania okres rozkładu toreb produkowanych przez BIOERG w kontrolowanych warunkach, to nie dłużej niż 3 miesiące, a przemiana zawartego w materiale węgla w dwutlenek węgla i biomasę tworzy drobny, pozbawiony substancji toksycznych kompost.

ERG S.A. jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, do których należą między innymi folie polietylenowe i wyroby wtryskowe.

Zgodnie z przyjętą na lata 2009-2011 strategią, spółka ERG z Dąbrowy Górniczej konsekwentnie rozszerza asortyment oferowanych wyrobów, a także inwestuje w nowe nisze rynkowe. Rozwój produktów, wprowadzanie nowych technologii, inwestycje w nowe instalacje i obszary rynku w ostatnich 2 latach przekładają się na coraz lepszą pozycję rynkową spółki.

Podobne artykuły