Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Przewody MasterSanTM

MasterSanTM to linia przewodów elastycznych, które zrewolucjonizują świat instalacji wentylacyjnych i powietrznych. Przewody MasterSanTM produkowane są z folii poliolefinowej nowej generacji, która została wzbogacona specjalnym składnikiem aktywnym o nazwie "Anti-bacterial Sanitized®", pozwalającym ograniczyć obciążenie mikrobiologiczne i bakteryjne wewnątrz przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz ilość mikroorganizmów w transportowanym przez nie powietrzu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia ludzi co ma korzystny wpływ także na na otaczające nas środowisko.

Masterflex logoMasterSanTM to linia przewodów elastycznych, które zrewolucjonizują świat instalacji wentylacyjnych i powietrznych. Przewody MasterSanTM produkowane są z folii poliolefinowej nowej generacji, która została wzbogacona specjalnym składnikiem aktywnym o nazwie "Anti-bacterial Sanitized®", pozwalającym ograniczyć obciążenie mikrobiologiczne i bakteryjne wewnątrz przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz ilość mikroorganizmów w transportowanym przez nie powietrzu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia ludzi co ma korzystny wpływ także na na otaczające nas środowisko.

Przewody MasterSanTM są całkowitą nowością. Przeszły surowe badania potwierdzające skuteczność działania ich mechanizmów przeciwbakteryjnych na szczepach takich organizmów, jak: drożdżaki Candida Albicans, gronkowiec złocisty (Staphylococcus Aureus), pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), pałeczka duru brzusznego (Salmonella Choleraesuis), Legionella Pneumophila, kropidlak czarny (Aspergillus niger), Listeria monocytogenes, pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Produkt ten posiada certyfikat klasy odporności ogniowej „Class 1" i dostępny jest w dwóch wersjach: antybakteryjnej i niemagnetycznej. Dzięki przewodom elastycznym MasterSanTM możliwa jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach, w centrach handlowych, budynkach biurowych, laboratoriach, klinikach, sanatoriach i szpitalach.

 Badania przeprowadzone przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre) Komisji Europejskiej wykazało, że zanieczyszczenie powietrza we wnętrzu pomieszczeń może być podstawowym czynnikiem ryzyka.

Środowiska zamknięte mogą być co najmniej dwa razy bardziej zanieczyszczone, aniżeli przestrzenie otwarte, a jakość znajdującego się w nich powietrza ma istotny wpływ na samopoczucie, produktywność i jakość życia przebywających w nich ludzi. Wśród cząstek przenoszonych drogą powietrzną w pomieszczeniach zamkniętych można znaleźć roztocza, pleśnie, grzyby, bakterie i pyłki. Cząstki te mogą powodować lub zaostrzać problemy zdrowotne, takie jak: problemy z układem oddechowym, w tym alergię, astmę, rozedmę płuc i inne chroniczne schorzenia płuc. Najważniejsze jest, aby zapobiegać im za pomocą produktów, które nie uwalniają związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia oraz przez stosowanie przewodów MasterSanTM, które podwyższają jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych i poprawiają stan sanitarny i higieniczny w otoczeniu.

Wykonanie kanałów wentylacyjnych z użyciem przewodów elastycznych MasterSanTM, zmniejsza częstotliwość występowania ewentualnych schorzeń związanych z obecnością bakterii w powietrzu transportowanym tymi przewodami. Jeśli chodzi o zdrowie publiczne, poprawa jakości powietrza wewnętrznego (IAQ -  Indoor Air Quality) w środowiskach zamkniętych pozwala zredukować odpowiedzialność właścicieli budynków, zwiększyć wartość rynkową budynków oraz zagwarantować bezpieczeństwo ich użytkowników.

 

Dlaczego warto stosować przewody antybakteryjne MasterSanTM ?

Ponieważ bakterie, podobnie jak grzyby, zarazki i pleśnie występujące w przyrodzie w bardzo dużych ilościach i w wielu odmianach i gatunkach, mogą kolonizować różne typy materiałów, na których mogą bardzo szybko się namnażać, jeśli wilgotność i temperatura będą korzystne dla ich rozwoju i wzrostu.

Obecność niepożądanych mikroorganizmów ma negatywny wpływ na stan higieniczno-sanitarny instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co może powodować między innymi powstawanie nieprzyjemnych zapachów lub plam spowodowanych nagromadzeniem się dużych ilości bakterii, grzybów lub pleśni. Ponadto ich obecność może powodować u wielu osób reakcje alergiczne. W instalacjach uzdatniania i dystrybucji powietrza (klimatyzacyjnych, wentylacji mechanicznej, itd.), przewody elastyczne MasterSanTM są nieodzownym i bardzo ważnym elementem. Ścianki tych przewodów, wykonane z folii poliolefinowej, zawierają środek przeciwbakteryjny i przeciwpleśniowy, który umożliwia ograniczenie obciążenia biologicznego oraz ilość pleśni stykających się z samą powierzchnią. Nowa seria przewodów elastycznych MasterSanTM oferowane są, jako modele SA10 i SA10 THERM, AR10 oraz AR10 THERM, została opracowana po to, aby poszerzyć gamę komponentów do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zapewniających bezpieczeństwo oraz wysoką jakość uzdatnianego w nich i dystrybuowanego przez nie powietrza. Produkty te łączą właściwości przeciwbakteryjne z ich wielokrotnie potwierdzonymi doskonałymi właściwościami przeciwpożarowymi (materiały samogasnące), elastycznością i wytrzymałością, dzięki którym mogą wytrzymywać obciążenia mechaniczne i termiczne, którym poddawane są instalacje tego typu.

SA10 SA10 Therm AR10 AR10 Therm
Opis. Przewód elastyczny wykonany z folii z żywicy poliolefinowej z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej.
  
Opis. Przewód elastyczny wykonany z folii z żywicy poliolefinowej z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej. Pokrycie termoizolacyjne z włókien poliestrowych (grubość 25 mm / 16 kg / m3). Zabezpieczenie zewnętrzne z folii powlekanej aluminium (uniepalniającej).


 
Opis. Przewód elastyczny wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej żywicami poliolefinowymi z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej.


 
Opis. Przewód elastyczny wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej żywicami poliolefinowymi z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej. Pokrycie termoizolacyjne z włókien poliestrowych (grubość 25 mm / 16 kg / m3). Zabezpieczenie zewnętrzne z folii powlekanej aluminium (uniepalniającej).
 
Specyfikacja techniczna:
Kolor: Szary
Rozmiary: od 10 m, standard
Średnice od 80 do 406 mm
Zakres temperatur roboczych -20°C  / +90°C (+110°C szczytowa)
Promień ugięcia: 0,6 x ø
Maks. prędkość powietrza: 20 m/s
Ciśnienie maks. 200 mm słupa wody
Klasa odporności ogniowej „Class 1" (D.M. 26/06/84)

  
Specyfikacja techniczna:
Kolor: wewnątrz węża -szary; płaszcz aluminiowy
Rozmiary: od 10 m, standard
Średnice od 80 do 406 mm
Zakres temperatur roboczych -20°C  / +90°C (+110°C szczytowa)
Promień ugięcia: 0,8 - 1,5 x ø
Maks. prędkość powietrza: 20 m/s
Ciśnienie maks. 200 mm słupa wody
Klasa odporności ogniowej „Class 1" (D.M. 26/06/84)
Specyfikacja techniczna:
Kolor: Szary
Rozmiary: od 10 m, standard
Średnice od 80 do 610 mm
Zakres temperatur roboczych -20°C  / +90°C (+110°C szczytowa)
Promień ugięcia: 0,6 x ø
Maks. prędkość powietrza: 32 m/s
Ciśnienie maks. 250 mm słupa wody
Klasa odporności ogniowej „Class 1" (D.M. 26/06/84)

 
Specyfikacja techniczna:
Kolor: wewnątrz węża -szary; płaszcz aluminiowy
Rozmiary: od 10 m, standard
Średnice od 80 do 610 mm
Zakres temperatur roboczych -20°C  / +90°C (+110°C szczytowa)
Promień ugięcia: 0,8 - 1,5 x ø
Maks. prędkość powietrza: 32 m/s
Ciśnienie maks. 200 mm słupa wody
Klasa odporności ogniowej „Class 1" (D.M. 26/06/84)
Zastosowanie
• Klimatyzacja
• Wentylacja mechaniczna
• Połączenia ujść i dyfuzorów

 
Zastosowanie
• Klimatyzacja
• Wentylacja mechaniczna jedno- i dwuprzepływowa
• Ograniczenie skraplania wody i rozpraszania ciepła
Zastosowanie
• Klimatyzacja
• Wentylacja mechaniczna
• Połączenia ujść i dyfuzorów

  
Zastosowanie
• Klimatyzacja
• Wentylacja mechaniczna jedno- i dwuprzepływowa
• Ograniczenie skraplania wody i rozpraszania ciepła
Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)
Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)
Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)
Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)
Oś pionowa: Opór przepływu dla 1-metrowego prostego odcinka przewodu, wyrażony w Pa.

Oś pozioma: Przepływ powietrza w m3 / h
Oś pionowa: Opór przepływu dla 1-metrowego prostego odcinka przewodu, wyrażony w Pa.

Oś pozioma: Przepływ powietrza w m3 / h
 
Oś pionowa: Opór przepływu dla 1-metrowego prostego odcinka przewodu, wyrażony w Pa.

Oś pozioma: Przepływ powietrza w m3 / h
Oś pionowa: Opór przepływu dla 1-metrowego prostego odcinka przewodu, wyrażony w Pa.

Oś pozioma: Przepływ powietrza w m3 / h
 

 

Artykuł został dodany przez firmę

MASTERFLEX POLSKA

Masterflex Polska jest producentem elastycznych węży wentylacyjnych, działającym na polskim rynku już od ponad 15 lat. Nasze produkty są wytwarzane i dostarczane do największych zakładów produkcyjnych w Polsce i na świecie.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły