Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Azoty Tarnów po raz piąty w Indeksie RESPECT

Już po raz piąty Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. otrzymały certyfikat, który potwierdza przynależność do elitarnej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, atrakcyjnych inwestycyjnie, a jednocześnie zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu.

Już po raz piąty Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. otrzymały certyfikat, który potwierdza przynależność do elitarnej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, atrakcyjnych inwestycyjnie, a jednocześnie zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej biznesu.

Co warte podkreślenia, Azoty Tarnów znalazły się w składzie Indeksu RESPECT, gdy został on zainaugurowany na GPW w 2009 roku, i od tamtej pory cały czas utrzymują się w gronie certyfikowanych spółek.

Jak twierdzi Andrzej Skolmowski wiceprezes w zarządzie Zakładów Azotowych w Tarnowie–Mościcach nie ma tu jednak mowy o żadnej rutynie: „Każdą edycję traktujemy w Azotach Tarnów jako kolejne wyzwanie i zarazem sposobność, by pokazać, że jesteśmy spółką nie tylko osiągającą znakomite wyniki finansowe, ale także wrażliwą na otoczenie biznesowe, w jakim działamy. W dzisiejszych czasach firma to coś więcej niż przedsiębiorstwo produkujące określone towary i mające wypracować zysk. Coraz częściej zwraca się uwagę także na to, jak firma jest zarządzana, jakim jest miejscem pracy, jak traktuje klientów, w jaki sposób korzysta ze środowiska naturalnego. Kolejna kwestia dotyczy tak ważnej w dzisiejszym świecie informacji. Jesteśmy świadomi tego, że inwestorzy oczekują z naszej strony rzetelnej informacji, która pozwoli im podejmować racjonalne decyzje. Dlatego tak istotne są dla nas standardy zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji inwestorskich. Te wszystkie elementy uwzględnia ocena dokonywana w procesie certyfikacji indeksu RESPECT i dlatego cieszymy się, że należymy do grona wyróżnionych spółek, zwłaszcza że Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach są obecne w tym Indeksie od początku jego istnienia i już po raz piąty odbierają certyfikat potwierdzający ten fakt”.

RESPECT jest indeksem, który obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku GPW działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach uwzględniających czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. To pierwszy tego typu indeks spółek odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy skład Indeksu RESPECT, który obejmował wówczas 16 spółek, ogłoszono 19 listopada 2009 r.

Ideą projektu GPW jest uhonorowanie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a jednocześnie atrakcyjnych inwestycyjnie. Dotychczasowe wyniki Indeksu RESPECT (publikowane od 2011 roku w trybie ciągłym, co minutę) na tle innych indeksów warszawskiej giełdy pokazują, że inwestowanie w spółki odpowiedzialne społecznie wiąże się z niższym ryzykiem i może być bardziej opłacalne.

Spółki wybierane są do Indeksu RESPECT w kilku etapach. Etap I wyłania grupę spółek o najwyższej płynności, które następnie w etapie II oceniane są pod kątem ich praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Oceny dokonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych na podstawie ogólnodostępnych raportów publikowanych przez spółki oraz ich stron internetowych. Etap III to ocena poziomu i stopnia kompleksowości podejmowanych przez spółki działań, które są adresowane do grona ich interesariuszy, stanowiąc wyraz szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Ocena ta przeprowadzana jest na podstawie ankiet wypełnianych przez spółki, a następnie weryfikowanych przez Partnera Projektu firmę Deloitte. Dzięki tej trzyetapowej certyfikacji Indeks RESPECT wskazuje inwestorom spółki, które dbają o zrównoważony rozwój. W dzisiejszych czasach kwestia zaufania do spółki i realizowanej przez nią strategii staje się kluczem do sukcesu.

Więcej informacji >>>

Podobne artykuły