Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

BUDOWLANA MARKA ROKU 2015

Bezpośredni użytkownicy materiałów budowlanych po raz 11-ty są opiniotwórczym gremium, dzięki któremu formułowany jest Ranking Budowlana Marka Roku. Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu jest firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – istniejący od 1996 roku instytut, który jest liderem badań marketingowych dla przedsiębiorstw z sektora budowlanego.   

NAJLEPSZE MARKI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE
poznamy 26-go czerwca
w Rankingu Budowlana Marka roku 2015

Logo ASM, Centrum Badań i Analiz RynkuBezpośredni użytkownicy materiałów budowlanych po raz 11-ty są opiniotwórczym gremium, dzięki któremu formułowany jest Ranking Budowlana Marka Roku. Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu jest firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – istniejący od 1996 roku instytut, który jest liderem badań marketingowych dla przedsiębiorstw z sektora budowlanego.

BUDOWLANA MARKA ROKU 2015
 
CHAMPION BUDOWLANA MARKA ROKU 2015

Projekt realizowany jest od 2005 r. a jego niezmienną ideą jest głos wykonawców. Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2015 zostaną ogłoszone na uroczystej gali.

Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych. Realizowane są one techniką telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo – CATI. Preferencje fachowców zostają precyzyjnie określone dzięki reprezentatywnej próbie badawczej sprofilowanej dla każdej z kilkudziesięciu kategorii produktowych. Podczas rozmów z profesjonalnie przeszkolonymi ankieterami fachowcy wskazują najczęściej stosowane przez nich w danym roku marki materiałów budowlanych, marki wyróżniające się ich zdaniem jakością w porównaniu do konkurencji, oraz produkty o najlepszej relacji ceny do jakości. Respondenci wskazują marki produktów w sposób spontaniczny (bez podpowiedzi zawartych w kafeterii), zatem Ranking Budowlana Marka Roku ma charakter unikalny, niezależny i jest najbardziej miarodajną klasyfikacją w Polsce.

Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku.

Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej.

Wszyscy laureaci Rankingu Rankingu otrzymują wyczerpujący raport obejmujący segment rynku, na którym funkcjonuje dana marka na tle konkurencji. 

Podobne artykuły