Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Tworzywa sztuczne w codziennych zastosowaniach

We współczesnym świecie wachlarz zastosowań tworzyw sztucznych jest niewiarygodnie szeroki. Branża ta z każdym rokiem rozrasta się i wciąż będzie zwiększać spektrum materiałów dzięki rozwojowi nowych mieszanek oraz sposób produkcji. 

Tworzywa sztuczne w codziennych zastosowaniach

We współczesnym świecie wachlarz zastosowań tworzyw sztucznych jest niewiarygodnie szeroki. Branża ta z każdym rokiem rozrasta się i wciąż będzie zwiększać spektrum materiałów dzięki rozwojowi nowych mieszanek oraz sposób produkcji.

Tworzywa sztuczne wypierają tradycyjne materiały, co związane jest z ich lepszymi właściwościami. Zastosowanie tych materiałów jest bardzo szerokie – od przemysłu, budownictwa po techniki dentystyczne i medyczne.

Tworzywa sztuczne – co to takiego?

Tworzywa sztuczne to ogólnie przyjęta nazwa materiałów, które wywarzane są z substancji wielkocząsteczkowych. Oznacza to, że ich podstawowym składnikiem są polimery: naturalne lub syntetyczne. Tworzywa sztuczne mogą być produkowane z czystego polimeru (np. polietylenu), z kopolimerów lub z mieszanek polimerów. Obecnie bardzo często używane na etapie produkcji polimery są modyfikowane metodami fizykochemicznymi lub chemicznymi. Możliwe jest również dodawanie do nich innych substancji, na przykład wypełniaczy, barwników, plastyfikatorów czy stabilizatorów.

Podział tworzyw sztucznych

W zależności od właściwości tworzyw sztucznych w przemyśle są one dzielone na błonotwórcze (materiały i wyroby malarskie), konstrukcyjne, włóknotwórcze (włókna chemiczne) i kauczukowe (gumy, elastomery, kauczuki syntetyczne). Jednakże podział ten nie jest jednoznaczny i nie przyporządkowuje tworzyw sztucznych do jednej z grup, ponieważ zdecydowana większość materiałów może należeć do dwóch, trzech a nawet czterech grup jednocześnie. O ich klasyfikacji decyduje przede wszystkich zastosowanie. I tak na przykład guma jest tworzywem kauczukowym, jednakże jej znaczenie, jako materiału sztucznego konstrukcyjnych jest znaczące i powszechne, na przykład w produkcji opon.

Guma – kauczukowe tworzywo sztuczne

Guma jest jednym z ciekawszych tworzyw sztucznych. Na etapie produkcji poprzez mieszanie różnych polimerów tworzących bazę z bardzo różnorodnymi domieszkami i wypełniaczami, można uzyskiwać gumy niejednokrotnie o całkowicie przeciwstawnych własnościach. Gumy mogą być zarówno naturalne – wytwarzane z kauczuku otrzymywanego z żywicy drzewa Hevea brasiliensis, jak i syntetyczny produkowane z polibutadienu i innych syntetycznych poliolefin.

Obecnie gumy łączone są z innymi materiałami i w wyniku takiego procesu powstają kompozyty. Przykładem mogą być opony samochodowe, będące tworem zaawansowanej technologii, umożliwiającej mieszanie różnego rodzaju gum z materiałami wzmacniającymi.
Jednym z najpopularniejszych produktów gumowych są wspominane już opony. Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które zajmują się wytwarzaniem tych elementów, wśród nich marka Dębica jest jednym z najpopularniejszych polskich producentów opon. Z gumy produkuje się również liczne przewody elektryczne, uszczelki, taśmy, elementy amortyzujące. Jednakże guma to nie tylko materiał do wytwarzanie elementów motoryzacyjnych i dedykowanych dla przemysłu. Materiał ten jest również szeroko obecny w życiu codziennym, począwszy od ubrań i obuwia, po naczynia i akcesoria używane w każdym domu.

Wraz z rozwojem technologii produkcja tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej skomplikowanym procesem. Równocześnie pozwala to na wykorzystywanie coraz to nowszych materiałów w dotąd ograniczony sposób. Gumy i inne tworzywa sztuczne produkowane z nowych polimerów i domieszek znajdują zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale także w medycynie i specjalistycznym przemyśle.

Podobne artykuły