Staubli-Łódź Sp. z o.o.
PoliwęglanPoliwęglan

Artykuł Dodaj artykuł

BKP-UTP-Firmy Klastra, czyli studia dualne Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych - uruchomienie naboru

Wybór kierunku studiów to równocześnie wybór ścieżki umożliwiającej rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się w późniejszym okresie życia na zadowolenie z wykonywanej pracy i poczucie spełnienia zawodowego. Będąc na początku tej drogi, czyli w procesie wyboru kierunku dalszego kształcenia, przyszły student staje przed nie lada trudnym zadaniem. Warto poznać pełną ofertę uczelni i wybrać najlepszą dla siebie opcję zdobywania wiedzy i formę studiów.

 

Logo Bydgoski Klaster Przemysłowy

Wybór kierunku studiów to równocześnie wybór ścieżki umożliwiającej rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się w późniejszym okresie życia na zadowolenie z wykonywanej pracy i poczucie spełnienia zawodowego. Będąc na początku tej drogi, czyli w procesie wyboru kierunku dalszego kształcenia, przyszły student staje przed nie lada trudnym zadaniem. Warto poznać pełną ofertę uczelni i wybrać najlepszą dla siebie opcję zdobywania wiedzy i formę studiów.

Wybierając kierunek studiów należy kierować się zarówno predyspozycjami indywidualnymi, zainteresowaniami, możliwościami ekonomicznymi, jak i ustalonymi celami co do przyszłości i kariery zawodowej.

Dlatego osoby stawiające na rozwój zawodowy i szybkie wejście na rynek pracy powinny przyjrzeć się kierunkowi będącemu nowoczesną formą łączenia studiów teoretycznych z praktyką zdobywaną bezpośrednio w przedsiębiorstwie.

Taką możliwość dają studentom STUDIA DUALNE na UNIWERSYTECIE TECHNICZNO-PRZYRODNICZYM w Bydgoszczy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Kierunkiem prowadzonym   w tym systemie jest PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 3,5 LETNIE studia, o dwóch specjalnościach: TECHNOLOGICZNEJ oraz NARZĘDZIOWEJ CAD/CAM.

System studiów na renomowanej uczelni technicznej połączony z pracą w jednej z firm zrzeszonych  w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym daje możliwość równoczesnego zdobywania wiedzy i praktyki niezbędnej w przyszłym życiu zawodowym.

Studia w systemie dziennym dualnym – w ciągu każdego tygodnia zajęcia teoretyczne odbywają się na uczelni a zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie, są to praktyki płatne. Taka forma kształcenia rozpoczyna się już od 2 roku studiów: 4 dni na uczelni +1 dzień w firmie  (III- IV semestr), 3 dni na uczelni +2 dni w firmie (V-VII semestr). Dodatkowo studenci odbywają płatne praktyki w przerwach międzysemestralnych (4-6 tygodni). Studia dualne to system zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego w tym samym czasie.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących podjąć studia techniczne. Po studiach absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, gdzie będą rozwijać wiedzę zdobytą podczas studiów dualnych.

Podobne artykuły