Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Wspomaganie produkcji za pomocą systemu ERP w firmach z branży tworzyw sztucznych

Współcześnie przemysł tworzyw sztucznych znajduje się w szczytowej fazie rozwoju.

Współcześnie przemysł tworzyw sztucznych znajduje się w szczytowej fazie rozwoju. Wiąże się to z rozpowszechnieniem takich technologii jak fabryki, w których poszczególne urządzenia są połączone dzięki tzw. Internetowi Rzeczy, czy np. drukarki 3D.

Wspomaganie produkcji za pomocą systemu ERP w firmach z branży tworzyw sztucznych

Dodatkowo branża ta jest niezwykle wszechstronna - produkcja seryjna obecnie oznacza wytwarzanie również małych i średnich ilości produktu, a nawet produkcję jednorazową. To z kolei wymaga odpowiedniej kalibracji maszyn, wytworzenia form i sprawia, że zarządzanie procesem produkcji od samego początku staje się bardziej skomplikowane.

Z tego powodu każde przedsiębiorstwo z tej branży potrzebuje specjalistycznego oprogramowania, dzięki któremu procesy będą przejrzyste a planowanie produkcji umożliwi jej wysoką wydajność, takiego jak system ERP. Dlaczego warto go stosować?

Integracja ERP i CAD - tworzenie centralnej bazy danych

Metody planowania produkcji oraz złożoność procesów są różne dla produkcji jednostkowej oraz seryjnej. System ERP pozwala na ich
łączenie dzięki możliwości pełnej integracji z rozwiązaniami typu CAD, zapewniając płynny przepływ danych, a dzięki automatycznemu ich przechowywaniu dostęp dla wszystkich działów związanych z realizacją i sprzedażą produkcji jest możliwy bezpośrednio w systemie ERP.

APS - elastyczne planowanie produkcji

System ERP ułatwia planowanie produkcji oraz jej optymalizację dzięki modułowi APS, będącemu zaawansowanym narzędziem do planowania i harmonogramowania. Pomaga to zwiększać wydajność oraz ułatwia pracownikom elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany lub ewentualne krótkoterminowe zamówienia.

Moduł APS umożliwia szybką weryfikację wykonalności oraz dostępnych terminów dla nowych zadań. Dzięki wzięciu pod uwagę takich czynników jak czasy przezbrojeń maszyn, dostępność narzędzi, materiałów, maszyn i pracowników umożliwia planowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw i optymalizację produkcji w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych system ERP pozwala na sprawną obsługę zmian w wymaganiach klienta, a co za tym idzie - modyfikację planu produkcji. Dzięki niemu w każdej chwili można sprawdzić możliwość realizacji zlecenia i ewentualny termin oraz szybko reagować na zmiany i nieprzewidziane zdarzenia.

System ERP a koszty i terminowość produkcji

W branży tworzyw sztucznych konieczna jest dbałość zarówno o przejrzystość procesową, jak i finansową. System ERP umożliwia planowanie i monitorowanie projektu na wszystkich etapach wraz z monitorowaniem danych, kompletną dokumentacją i takimi kwestiami jak klasyfikacja produktów.

W systemie tym każda zmiana komponentów i interwencja jest na bieżąco monitorowana. Jeżeli wiąże się ona ze zmianą kosztów, jest to na bieżąco aktualizowane i widoczne przez cały czas.

Dzięki WorkFlow Automation i dostępowi do spójnej dokumentacji, analizy graficznej w czasie rzeczywistym i przejrzystemu podziałowi procesów na niewielkie sekcje, pracownicy mogą natychmiast rozpoznawać krytyczne odchylenia i szybko na nie reagować, co zwiększa szansę na ukończenie projektów w terminie.

Z kolei integracja CAD pozwala na uniknięcie nawet pojedynczych błędów w zestawieniach oraz posiadanie wszystkich niezbędnych danych w jednym miejscu i zarządzenie nimi bez ryzyka duplikacji czy utraty danych.

System ten doskonale sprawdza się nie tylko w produkcji seryjnej, ale i jednostkowej, np. dla form i narzędzi.

Wszystko to sprawia, że system ERP jest intuicyjnym, ale i jednocześnie rozbudowanym narzędziem dla producentów tworzyw sztucznych. Zapewnia on kontrolę nad procesami i ich kosztami, co umożliwia takie planowanie produkcji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw, by zapewnić najlepszy możliwy poziom zysków.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły