Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

4 różne rodzaje logistyki

Logistyka to zwykle szczegółowe powiązanie i wykonanie złożonej działalności.

Logistyka to zwykle szczegółowe powiązanie i wykonanie złożonej działalności. Ogólnie rzecz biorąc, logistyka to zarządzanie postępem rzeczy między miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klientów lub spółek.

Zasoby zarządzane w firmach logistycznych mogą obejmować produkty materialne, na przykład materiały, sprzęt i zaopatrzenie, podobnie jak żywność i inne artykuły konsumpcyjne.

Logistyka rzeczy fizycznych w większości obejmuje połączenie przepływu informacji, materiałów, tworzenia, pakowania, zapasów, transportu, magazynowania i regularnych zabezpieczeń. Omówilibyśmy tutaj 4 różne rodzaje logistyki.

Logistyka wychodząca

Logistyka wychodząca odnosi się do działań polegających na dostarczaniu klientom właściwego produktu we właściwym czasie przy minimalnych kosztach. Zadowolenie klienta jest głównym celem logistyki wychodzącej, dlatego wiele organizacji, zwłaszcza firm e-commerce, konkuruje o dostawę na ostatnią milę lub dostawę tego samego dnia do swoich klientów. Firmy przedstawiają swoją propozycję wartości swoim klientom i wspierają ją swoimi zdolnościami w zakresie logistyki wychodzącej.

System dystrybucji odgrywa kluczową rolę w logistyce wychodzącej. Kanały dystrybucji i system transportu powinny wspierać wartość, którą firma stara się dostarczać klientom (np. szybka reakcja na klienta, poziom obsługi klienta itp.). Rozpowszechnienie handlu elektronicznego w branży detalicznej wzmaga potrzebę zoptymalizowanego przepływu logistyki wychodzącej. Sektor handlu detalicznego e-commerce działa w dużej mierze w logistyce wychodzącej niż jakakolwiek inna branża.

Logistyka stron trzecich

Logistyka stron trzecich może być myląca dla przedsiębiorców. Logistyka obejmuje wszystkie elementy łańcucha dostaw, które planują, aktualizują i kontrolują przepływ towarów (takich jak Huawei Watch gt 2 Elegant) i usług, aby spełnić wymagania klientów. Logistyka strony trzeciej oznacza, że firma zewnętrzna jest wykorzystywana do outsourcingu usług logistycznych.

Usługi te mogą obejmować wszystkie ćwiczenia, które obejmują zarządzanie i różne sposoby, w jakie przedsiębiorstwo przenosi zasoby, zaczynając od jednej lokalizacji, a następnie do następnej. Obejmują zadania, transport, magazynowanie, produkcję i nie tylko.

Logistyka strony czwartej

4PL jest zewnętrznym dostawcą logistycznym i zasadniczo sprawia, że logistyka strony trzeciej idzie o krok dalej, nadzorując zasoby, innowacje, technologię, infrastrukturę, a nawet zarządzając zewnętrznymi 3PL w celu konfigurowania, wytwarzania i dostarczania rozwiązań łańcucha dostaw dla organizacji.

Usługa 4PL obejmuje usługę 3PL, a także strategię logistyczną, strategie pozyskiwania frachtu, analizę i projektowanie sieci, doradztwo, planowanie biznesowe, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, planowanie i zarządzanie zapasami, a także zarządzanie logistyką przychodzącą, wychodzącą i zwrotną.

Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji obejmuje załatwianie spraw, kontrolę oraz wszelkie procedury dotyczące przepływu towarów i informacji pomiędzy firmami produkcyjnymi a klientami. Logistyka dystrybucji (inaczej nazywana logistyką transportu lub logistyką sprzedaży) to połączenie lub ogniwo między rynkiem a produkcją.

Strefa zawiera wszystkie procedury związane z dystrybucją towarów – od organizacji produkcyjnych po klientów. Klientami mogą być użytkownicy końcowi, hurtownicy, dystrybutorzy lub przetwórcy. Gwarantuje, że wyprodukowane towary i usługi dotrą do klienta bezpiecznie i szybko.

Wniosek

Logistyka jest szeroko określana jako proces koordynacji i przenoszenia zasobów, takich jak sprzęt, żywność, płyny, zapasy, materiały i ludzie z jednego miejsca do miejsca przechowywania lub do pożądanego miejsca docelowego. Omówiliśmy różne rodzaje logistyki.

Konieczne jest, aby student MBA lub każdy, kto jest zdeterminowany, aby uzyskać więcej wglądu i wiedzy na temat zarządzania łańcuchem dostaw lub zarządzania logistyką, dogłębnie poznał kategorie, w których zarządzanie logistyką jest sklasyfikowane.

Poznaj więcej aspektów zarządzania logistyką, aby uzyskać dogłębne i głębsze zrozumienie tematu.

Artykuł sponsorowany

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły