Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Recyklingowy ring

Ubiegły rok był czasem, w którym zapadło kilka kluczowych zmian na rynku elektroodpadów. Dziś każdego z graczy obecnych w tym biznesie, a więc producentów i importerów sprzętu, zakłady przetwarzania, a także organizacje odzysku czeka konieczność podjęcia szeregu ważnych decyzji, dzięki którym będą mogli sprostać wyzwaniom na rok obecny, ale i kolejne lata.

Ubiegły rok był czasem, w którym zapadło kilka kluczowych zmian na rynku elektroodpadów. Dziś każdego z graczy obecnych w tym biznesie, a więc producentów i importerów sprzętu, zakłady przetwarzania, a także organizacje odzysku czeka konieczność podjęcia szeregu ważnych decyzji, dzięki którym będą mogli sprostać wyzwaniom na rok obecny, ale i kolejne lata. O tym, jaka przyszłość czeka rynek ZSEE dowiedzieć będzie się można podczas 14. Konferencji Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, organizowanej przez firmy Abrys i APPLiA Polska. Odbędzie się ona w dniach 9-10 maja br. w Warszawie. 

W minionym roku w praktyce zaczęły obowiązywać zmiany nowelizacji ustawy o ZSEE z 2015 r, a więc audyty zakładów przetwarzania i organizacji odzysku za rok 2017. Jednocześnie nastąpiły duże zmiany na rynku cen surowców po wprowadzeniu zakazu importu niektórych frakcji odpadów do Chin, a także decentralizacja rejestru ZSEE, pozwalającego śledzić odpady i porównywać zgodność danych.

Zaczął także obowiązywać target zbiórki na poziomie 50% masy wprowadzenia producentów, czyli nastąpił wzrost rok do roku o ponad 10% i to nie koniec, ponieważ założenia na rok obecny to 55%, a na przyszły - 60%. Jakby tego było mało, w akcie walki z płonącymi składowiskami odpadów komunalnych dołożono nowe obowiązki zakładom przetwarzania - od obowiązkowego monitoringu oraz własności terenu, po ubezpieczenia mocy przetwórczych. Pamiętajmy, że w tym roku części firmom mogą wygasnąć pozwolenia, jeśli te nie wywiążą się z nałożonych przez rząd obostrzeń. Wszystkie zmiany pociągnęły za sobą presję cenową, rodzącą dwucyfrowe wzrosty opłat za przetwarzanie. W odpowiedzi same zakłady zdecydowały się na kontrowersyjny krok i wystosowały wspólny list do wprowadzających zmiany planowanych na 2019 r. podwyżek.

Recyklingowy ring ABRYS
Wraz ze wzrostem znaczenia kosztów recyklingu w cenie produktu, producenci coraz baczniej obserwują i analizują firmy, którym powierzają obowiązki. W procesie tym z pewnością pomogą im zebrani podczas organizowanej w Warszawie przez  firmę Abrys i APPLiA Polska 14. Konferencji Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego eksperci. Pierwszego dnia zaplanowano  dwie sesje, których tematami wiodącymi będą polskie i europejskie prawo, minimalne ceny za recykling, kontrole i monitoring u recyklerów oraz otoczenie rynkowe, innowacje i audyty. Ważnym tematem będzie z pewnością omówienie propozycji rozwiązań związanych z wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wśród prelegentów pierwszej sesji zatytułowanej „Prawo, ceny, kontrole, monitoring”, którą poprowadzi Wojciech Konecki z APPLiA Związek Pracodawców AGD, wieloletniego współorganizatora konferencji, pojawi się poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, który omówi realizację dyrektywy WEEE w kontekście dyrektywy odpadowej z 30 maja 2018 r.; Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, który przybliży zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i ich wpływ na kontrole przedsiębiorstw z branży ZSEE; dr Joanna Kulczycka, prezes Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu, która opowie o wskaźnikach GOZ w przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także Małgorzata Kozicka-Ochal z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wystąpieniem dotyczącym obowiązku weryfikacji DPR.

O normach Unii Europejskiej w zakresie ZSEE mówić będzie Radosław Maj z APPLiA, a Rafał Kaczmarek z firmy Elektrorecykling skupi się na wpływie zmian w ustawie odpadowej na funkcjonowanie rynku ZSEE ze szczególnym uwzględnieniem zakładów przetwarzania. Pierwsza sesja zakończy się panelem dyskusyjnym pt. „Ekologia i ekonomia – czy dadzą się pogodzić na rynku ZSEE?”, w którym udział wezmą reprezentanci zainteresowanych stron. Podejmą oni rozmowę o takich zagadnieniach, jak wymagania i poziomy recyklingu wynikające z przepisów unijnych i krajowych, poziomy cen na rynku ZSEE, dopłaty, ROP czy kontrole prowadzone przez WIOŚ.

Sesję drugą konferencji, którą zatytułowano „Otoczenie rynkowe, innowacje, audyty”, poprowadzi  Katarzyna Błachowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. O realizacji obowiązków w gospodarowaniu ZSEE, a także konsekwencjach prawnych i finansowych negatywnych audytów i kontroli mówić będzie dr Magdalena Muradin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kodeks dobrych praktyk audytów w branży ZSEE omówi Krzysztof Harasimiuk z Centrum Certyfikacji Jakości, natomiast o symbiozie gospodarczej w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz tworzeniu łańcucha wartości ponownie mówić będzie K. Błachowicz. Bartosz Kubicki z firmy Elektrorecykling zaprezentuje innowacyjną linię demontażu lodówek, opowie też o gwarancjach i zabezpieczeniu przeciwpożarowym oraz o wymaganiach prawnych dla przetwarzania ZSEE. Wojciech Konecki przybliży z kolei kryteria doboru partnerów w procesie zbiórki i przetwarzania ZSEE.

Nowością tegorocznej konferencji będzie poprowadzony przez Tomasza Szymkowiaka z firmy Abrys „dyskusyjny ring” pt. „Rynek, ceny, szara strefa”, podsumowujący drugi panel, w którym po raz pierwszy w otwartej dyskusji spotkają się główni interesariusze tego rynku, o nierzadko mocno przeciwstawnych poglądach. Wśród zaproszonych dyskutantów znajdą się Bartłomiej Hajduk z MB Recykling, Wojciech Konecki z APPLiA Polska, Grzegorz Skrzypczak z ElektroEko S.A. oraz dr Robert Wawrzonek z Remondis Electrorecykling.

Założeniem tej debaty jest skonfrontowanie ze sobą trzech różnych stron rynku ZSEE, a więc zamawiającego (wprowadzającego), zarządzającego (organizacje odzysku) oraz zleceniobiorcy (zakłady przetwarzania). Reprezentanci branż kluczowych dla rynku poddadzą ostatnie zmiany dogłębnej analizie i określą dalsze kierunki rozwoju sytuacji. Wskażą także  główne zagrożenia oraz dokonają próby hierarchizacji kluczowych zagadnień, takich jak szara strefa, obciążenia dla zakładów przetwarzania w związku z przepisami „antypożarowymi”, rejestr BDD, audyty i nadzór, standardy i kodeksy czy konkretne wyzwania dla poszczególnych uczestników rynku.

Podobnie jak w poprzednim roku drugiego dnia konferencji uczestnicy przemieszczą się na największą imprezę branżową w Polsce – Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej Electronics Show w podwarszawskim Ptak Warsaw Expo. Tu również nie zabranie interesujących debat. Wezmą w nich udział europosłowie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, firm doradczych, konsultingowych, produkcyjnych i handlowych, członkowie klastrów gospodarki odpadowej i recyklingu. Rozmowy dotyczyć będą najważniejszych kwestii związanych z rynkiem przetwarzania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych: rozszerzonej odpowiedzialności producenta, najnowszych standardów recyklingu i ponownego użycia, nowych wymogów GOZ w projektowaniu sprzętu, efektywności energetycznej, gospodarki obiegu zamkniętego na rynku  ZSEE, przemysłu 4.0 oraz szeroko pojętej edukacji. Organizatorzy przewidzieli także czas wolny, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami elektroniki użytkowej prezentowanymi na targach Electronics Show.

Wspólna konferencja Abrys i APPLiA Polska w Warszawie będzie rzadką okazją spotkania i nawiązania kontaktów z bardzo szerokim gronem ekspertów z branży ZSEE. Niekonwencjonalna formuła,  dogłębne przyjrzenie się newralgicznym tematom i wszechstronna wiedza profesjonalistów gwarantują, że wydarzenie nie przejdzie bez echa i długo pozostanie uczestnikom w pamięci.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji - Marta Bruzdewicz (M. +48 881 932 976, e-mail: m.bruzdewicz@abrys.pl).

Rejestracji  na konferencję można dokonać poprzez stronę: https://zsee2019.konfeo.com/ lub wysyłając kartę zgłoszenia (https://tiny.pl/ttsg4) na m.bruzdewicz@abrys.pl.

Aktualny program konferencji znajdą Państwo na stronie: https://tiny.pl/ttsg6
 

Podobne artykuły