Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Jak sterować hamulcem pneumatycznym przy pomocy uchwytu funkcyjnego EBR-PN

Uchwyty funkcyjne serii EBR-PN oferowane przez firmę ELESA+GANTER są stosowane od lat w różnych gałęziach przemysłu.

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. logo

Uchwyty funkcyjne serii EBR-PN oferowane przez firmę ELESA+GANTER są stosowane od lat w różnych gałęziach przemysłu. Rekomenduje się je do urządzeń, w których głównym źródłem zasilania i sterowania jest sprężone powietrze. Najistotniejszym elementem całej konstrukcji jest pneumatyczny zawór rozdzielający sterowany mechanicznie, tj. za pomocą przycisku wbudowanego w uchwycie.

Rys. 1 Uchwyt z zaworem pneumatycznym EBR-PN

Rys. 1 Uchwyt z zaworem pneumatycznym EBR-PN

Jednym z interesujących przykładów zastosowania uchwytu EBR-PN jest aplikacja naszego klienta, w której wspomniany uchwyt służy do sterowania hamulcem pneumatycznym.

Firma INMED-Karczewscy sp. z o.o. specjalizująca się w projektowaniu i produkcji instalacji gazów medycznych, a także sprzętu do wyposażenia bloków operacyjnych, sal OIOM/OIT lub sal chorych, w swojej ofercie posiada szeroką gamę zasilających kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych (rys. 2). Dzięki kolumnom możliwe jest ergonomiczne ustawienie sprzętu medycznego na sali operacyjnej. Dodatkowo zwiększają one bezpieczeństwo, eliminując konieczność ustawiania aparatury medycznej na podłodze.

Rys. 2 Kolumna anestezjologiczna LISSAclassic-lift

Rys. 2 Kolumna anestezjologiczna LISSAclassic-lift

W projekcie kolumny anestezjologicznej LISSAclassic-lift zostały zastosowane dwa uchwyty EBR-PN-3/2-NO do sterowania pneumatycznym hamulcem obrotu ramion (rys. 3).

Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego i niemal bezwysiłkowego przesuwania ramion w trakcie przeprowadzania zabiegu.

Rys. 3 Uchwyty EBR-PN – sterowanie kolumną anestezjologiczną LISSAclassic-lift

Rys. 3 Uchwyty EBR-PN – sterowanie kolumną anestezjologiczną LISSAclassic-lift

Uchwyt z serii EBR-PN standardowo został wyposażony w pneumatyczny zawór rozdzielający, sterowany mechanicznie za pomocą przycisku. Połączenie tych dwóch elementów umożliwia sprawne sterowanie w tym samym czasie zarówno uchwytem jak i zaworem, co w efekcie umożliwia operatorowi łatwe zwolnienie hamulca blokady i przestawienie kolumny.

Zawory rozdzielające uchwytu EBR-PN są elementami sterującymi kierunkiem przepływu powietrza. Najczęściej spełniają rolę prostych sterowników dla elementów wykonawczych np. przełączanie położenia siłowników pneumatycznych.

Funkcję sterowania hamulcem realizować można w dwojaki sposób:

1. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika jednostronnego

działania. W układach pneumatycznych z takim siłownikiem ruch tłoczyska w jedną stronę wymuszany jest podaniem sprężonego powietrza, natomiast powrót do pozycji wyjściowej jest realizowany mechanicznie np. poprzez sprężynę zamontowaną w siłowniku.

Układ taki można zbudować dwojako, stosując uchwyty:

  • EBR-PN-3/2-NO gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie otwarty, a hamulce jest zaciksany sprężonym powietrzem. Wciśnięcie przycisku odcina napływ powietrza i powoduje odpływ powietrza do atmosfery (rys. 4).

Rys. 4 Uchwyty EBR-PN-3/2-NO – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

Rys. 4 Uchwyty EBR-PN-3/2-NO – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

  • EBR-PN-3/2-NC: gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie zamknięty, a hamulec jest zaciskany przez sprężynę siłownika. Wciśnięcie przycisku powoduje napływ sprężonego powietrza do siłownika, zwalniając tym samym hamulec (rys. 5).

Rys. 5 Uchwyty EBR-PN-3/2-NC – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

Rys. 5 Uchwyty EBR-PN-3/2-NC – schemat dróg przepływu czynnika roboczego


2. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika dwustronnego działania, dla którego zmiana pozycji wymuszana jest podaniem powietrza do jednej z komór przy jednoczesnym odprowadzeniu z drugiej. Układ taki można zbudować stosując uchwyty:

  • EBR-PN-5/2: uruchomienie przycisku przełącza jednocześnie napływ i odpływ powietrza pomiędzy dwoma dostępnymi przyłączami (rys. 6).

Rys. 6 Uchwyty EBR-PN-5/2– schemat dróg przepływu czynnika roboczego

Rys. 6 Uchwyty EBR-PN-5/2– schemat dróg przepływu czynnika roboczego

Stosując układy pneumatyczne do sterowania w urządzeniach medycznych użytkownik zyskuje czystość i bezpieczeństwo eksploatacji (wyeliminowanie ryzyka pożaru) oraz zanieczyszczenia otoczenia w razie uszkodzenia instalacji. Dodatkowo obsługa elementów sterowniczych jest łatwa dla operatora i nie wymaga od niego nakładu sił.

Linki do stron katalogowych opisywanych produktów znajdują się poniżej:

  

Parametry techniczne
Czynnik zasilający Filtrowane powietrze
Ciśneinie pracy 2÷10 bar
Temperatura pracy -20o ÷ +80oC: suche powietrze
0o ÷ +80oC: powietrze z olejem
Swobodny wydatek powietrza 130 Nl/min (6 bar, swobodny wypływ)
Siła uruchamiająca zawór 22 N (niezależnie od ciśnienia pracy)
Nominalna średnica przepływu powietrza 2,5 mm

Tabela przedstawiająca parametry techniczne zaworu EBR-PN


W artykule wykorzystano zdjęcia kolumn, które pochodzą ze strony producenta www.inmed.pl

Artykuł został dodany przez firmę

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn wytwarzanych z tworzyw oraz metali - Elesa S.p.A (Monza, Mediolan, Włochy) oraz Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen, Niemcy).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły