Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
KF Technologie Sp. z o.o. HURMAK Polska Sp. z o.o. Polimarky

Prezentacja firmy Napisz do firmy Dodaj do EZO Usuń z EZO

Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.

Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.

Jest oddziałem firmy SAFIC-ALCAN największego w Europie dostawcy surowców specjalistycznych do przemysłu chemicznego.


Granulaty Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.

Przemysł tworzyw termoplastycznych
 
• Tworzywa standardowe • Dodatki modyfikujące  
• Tworzywa modyfikowane • Formowanie rotacyjne (rotomolding)  
• Elastomery Termoplastyczne    
     
Przemysł gumowy
     
• Dodatki do przetwórstwa • Pigmety i barwniki • Środki uniepalniające
• Dodatki uszlachetniające • Plastyfikatory • Środki zabezpieczające
• Kauczuki syntetyczne • Różnorodne dodatki • Żywice