Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
KF Technologie Sp. z o.o. HURMAK Polska Sp. z o.o. Polimarky

Prezentacja firmy Napisz do firmy Dodaj do EZO Usuń z EZO

Galactic Sp. z o.o.

Galactic Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w szerokim zakresie zastosowań powłok nanotechnologicznych w inżynierii powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem unikalnych technologii powłok trybologicznych, wzbogaconych udziałem węgla amorficznego.


AZOTOWANIE PLAZMOWE

Proces, który polega na wytworzeniu powłoki dyfuzyjnej w piecu próżniowym przy wspomaganiu plazmy, gdzie zjonizowane cząsteczki gazu: azotu, wodoru i argonu stanowią atmosferę komory pieca.

Uzyskane w ten sposób powłoki charakteryzują się:

 • wysoką twardością,
 • zwiększoną odpornością korozyjną,
 • zwiększoną odpornością na ścieranie i zmęczeniową.

Galactic Sp. z o.o.

POWŁOKI OCHRONNE PVD

Metoda PVD (Physical Vapour Deposition) to nanoszenie cienkich warstw poprzez ich fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Proces przeprowadzany jest w powlekarkach w temperaturze: od 200 °C do 450 °C.

Wielowarstwowe powłoki PVD nanoszone w Galactic zapewniają narzędziom skrawającym:

 • wydłużenie żywotności narzędzi oraz lepszą jakość obrabianej powierzchni,
 • zwiększoną odporność termiczną i chemiczną – osiąganie większych prędkości skrawania nawet przy obróbce na sucho,
 • optymalny stosunek twardości do naprężeń własnych – równomierne zużywanie się powierzchni.

Powłoki ochronne PVD w Galactic: powłoka ochronna TiN, powłoka ochronna TiCN, powłoka ochronna CrN, powłoka ochronna TiAlN, powłoka ochronna TiALNex, powłoka ochronna ZrN, powłoka ochronna CrTiN, powłoka ochronna TiAlSiON, powłoka ochronna CrAlON, powłoka ochronna TiAlSiNex

Galactic Sp. z o.o.

POWŁOKI OCHRONNE PECVD

Metoda PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) to nanoszenie nanocienkich warstw z wykorzystaniem plazmy. Zalety stosowania powłok ochronnych PECVD:

 • polepszenie własności trybologicznych i zwiększona odporność na zużycie,
 • powłoki o niskim współczynniku tarcia,
 • odporność na wysokie temperatury, nawet do 1000 OC,
 • oowłoki dekoracyjne,
 • wysoka adhezja powłoki do podłoża.

Powłoki ochronne PECVD w Galactic: powłoka ochronna TiN, powłoka ochronna TiCN, powłoki ochronne TiN/TiCN, powłoki ochronne TiN/TiB2

OBRÓBKA DUPLEX

OBRÓBKA DUPLEX to jeden proces, który stanowi połączenie azotowania plazmowego i nanoszenia powłok ochronnych w technologii PECVD.

Obróbka DUPLEX jest stosowana w celu:

 • wydłużenia żywotności detali uzyskania optymalnego podłoża dla twardych powłok dzięki azotowaniu,
 • polepszenia własności trybologicznych i zwiększenia odporności na zużycie,
 • zwiększenia odporności na temperatury.

Procesy DUPLEX przeprowadzane w Galactic: azotowanie plazmowe i powłoka ochronna TiN, azotowanie plazmowe i powłoka ochronna TiCN, azotowanie plazmowe i powłoki ochronne TiN/TiCN (multilayer), azotowanie plazmowe i powłoki ochronne TiN/TiB2 (multilayer).

Galactic Sp. z o.o.

POWŁOKI OCHRONNE DLC

DLC (Diamond-Like Carbon) to powłoki diamentopodobne, które cechują się:

 • wysoką twardością,
 • niewielkim współczynnikiem tarcia,
 • zwiększoną odpornością na czynniki chemiczne,
 • wysokim walorem estetycznym.

Powłoki ochronne DLC w Galactic: DLC Metallic, DLC  Thick Metallic

Galactic Sp. z o.o.

POWŁOKI OCHRONNE CIMO

CIMO (Carbon Implanted Metal Oxide) - technologia implantacji strukturami węgla amorficznego warstw tlenków metalu, która umożliwia:

 • wykonywanie filtracji strumienia plazmy
 • wytwarzanie w pełni kontrolowalnych nanostrukturalnych powłok
 • uzyskanie innowacyjnych własności fizykochemicznych pokrycia

Powłoki ochronne CIMO to przeciwerozyjne pokrycia łopatek turbin i kompresorów, odporne na wysokotemperaturową korozję. W ofercie Galactic znajdują się powłoki: CIMO 2402 oraz CIMO 2404.

Galactic Sp. z o.o.