tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Chemia materiałów opakowaniowych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 166
Data wydania: 2017-05-05
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119175-7


Wersja papierowa: 49,00 PLN

Data wydania:

05-05-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Deklarację zgodności dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością uznaje się za jeden z najlepiej znanych oraz najbardziej spornych dokumentów odnoszących się do materiałów do opakowań dla produktów spożywczych. Od wielu lat to zagadnienie jest przedmiotem licznych dyskusji i polemik. Jednakże warto również zwrócić uwagę na inny aspekt i poddać go krytycznej analizie, a mianowicie zagadnienie przydatności technologicznej w przemyśle spożywczym. Biorąc pod uwagę przepisy unijne, niniejsze zagadnienie jest niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo i legalne stosowanie pojemników dla żywności.

Z drugiej strony brak jest dokładnej definicji przydatności technologicznej w obowiązujących obecnie przepisach czy standardach jakościowych, chociaż wspomina się o tym w literaturze naukowej. Ponadto niezbędne jest przeanalizowanie zagadnienia przydatności technologicznej z perspektywy różnych oddziałujących na nią czynników jak: skład chemiczny pojemników dla żywności czy materiałów będących z nią w kontakcie; klasyfikacja technologiczna pojemników; profil chemiczny pakowanej żywności; proces produkcji i pakowania; oraz zagadnienie właściwych procedur przechowywania materiałów do produkcji opakowań i pakowanych produktów.

Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić kilka praktycznych zastosowań w nawiązaniu do relacji między składem chemicznym materiałów do produkcji opakowań a przewidywalnym zachowaniem pojemników w „normalnych warunkach”.

Spis treści:

1. Wpływ składu chemicznego opakowań żywności na przydatność technologiczną: kwestie bezpieczeństwa i higieny żywności .

1.1. Bezpieczeństwo żywności a materiały opakowaniowe 

1.2. Aspekty prawne w Unii Europejskiej: obecna sytuacja

1.3. Deklaracja zgodności dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością .

1.4. Zagadnienie przydatności technologicznej materiałów do produkcji opakowań żywności

1.5. Przewidywalne zachowanie opakowań do żywności w normalnych warunkach użytkowania. Zastosowania praktyczne 

Bibliografia 

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne żywności jako wynik oddziaływania opakowań 

2.1. Wprowadzenie 

2.2. Regulacje prawne

2.3. Metody analityczne

2.4. Zanieczyszczenie metalami i toksykologia

2.4.1. Aluminium 

2.4.2. Cyna

2.4.3. Ołów 

2.4.4. Kadm

2.4.5. Arsen

2.4.6. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach 

2.5. Przykładowe materiały opakowaniowe 

2.5.1. Stal nierdzewna i szkło

2.5.2. Metalowe puszki i tuby

2.5.3. Folie z regenerowanej celulozy

2.5.4. Materiały z tworzyw sztucznych 

2.5.5. Opakowania aktywne i inteligentne: nanotechnologie 

2.6. Metale a żywność dietetyczna i konserwowana 

2.7. Wnioski 

Bibliografia 

3. Plastyfikatory wykorzystywane przy produkcji PVC przeznaczonego do żywności: ocena migracji specyficznej 

3.1. Wprowadzenie 

3.1.1. Ftalany

3.1.2. Epoksydowany olej sojowy 

3.1.3. Inne plastyfikatory monomeryczne

3.1.4. Poliadypiniany 

3.2. Badania limitów migracji specyficznej w żywności i płynach modelowych imitujących żywność 

3.2.1. Metody badań ftalanów

3.2.2. Metoda QuEChERS: studium przypadku 

3.2.3. Metody analizy dla ATBC, DBS, DEHA, DINCH, mono bi poddanych częściowemu oddziaływaniu octanów diglicerydów kwasów tłuszczowych

3.2.4. Metoda analizy ESBO w żywności 

3.2.5. Analiza poliadypinianów 

3.3. Wnioski 

Bibliografia 

4. Organiczne zanieczyszczenia opakowań – nowe zagrożenia

4.1. Przemysł spożywczy i zasady HACCP 

4.2. Zidentyfikowane zagrożenia chemiczne w przemyśle spożywczym a materiały opakowaniowe do kontaktu z żywnością 

4.3. Organiczne zanieczyszczenia materiałów do kontaktu z żywnością – perspektywa europejska 

4.4. Inne problemy: substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Bibliografia

5. Chemiczne i mikrobiologiczne aspekty interakcji żywności i opakowań do żywności 

5.1. Wprowadzenie

5.2. Materiały do produkcji opakowań jako źródło mikroflory w żywności

5.3. Wskaźnik przeżywalności mikroorganizmów na powierzchni różnych materiałów do pakowania 

5.4. Adhezja i powstawanie biofilmów na powierzchni opakowań

5.5. Wpływ uszkodzeń opakowania na zachowanie mikroorganizmów 

5.6. Czynniki determinujące przenikanie drobnoustrojów w środowisku płynnym i gazowym 

5.7. Określenie minimalnych pęknięć dla przenikania drobnoustrojów przez opakowanie 

5.8. Interakcje mikroorganizmów z opakowaniami 

5.9. Przewidywanie trwałości materiałów do opakowań 

Bibliografia 

6. Powstawanie korozji na metalowych opakowaniach do żywności

6.1. Wprowadzenie

6.1.1. Przebieg korozji

6.1.2. Warunki termodynamiczne zachodzenia spontanicznego procesu korozji 

6.1.3. Aspekty kinetyczne procesu korozji: zjawisko polaryzacji

6.2. Opakowania metalowe 

6.2.1. Korozja wewnętrzna opakowań metalowych 

6.3. Blacha biała 

6.3.1. Cyna jako anoda w parze cyna-żelazo

6.3.2. Żelazo jako anoda w parze cyna-żelazo 

6.3.3. Aspekty morfologiczne korozji wewnętrznej puszek ze zwykłej blachy białej 

6.3.4. Aspekty morfologiczne korozji puszek o lakierowanych korpusach i zamknięciach 

6.3.5. Czynniki wpływające na korozję blachy białej 

6.3.6. Zjawisko siarkowania

6.3.7. Inhibitory korozji 

6.4. Wykorzystanie stali bezcynowej w przemyśle produkującym opakowania do żywności puszkowanej

6.4.1. Opakowania z aluminium 

Bibliografia

Brak załączników
Brak prenumeraty