Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Druk 3D/AM. Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 308
Data wydania: 2019-03-15
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120465-5


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

15-03-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Druk 3D to tzw. wytwarzanie przyrostowe, po angielsku Additive Manufacturing, AM. Ten ostatni termin stosuje się obecnie głównie do wytwarzania przemysłowego. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawi najnowocześniejszą wiedzę o zastosowaniu tej technologii, która zresztą ma już od dawna praktyczne zastosowanie (na świecie i w Polsce).

W książce tej – unikalnym przewodniku po zastosowaniu druku 3D/AM w przemyśle, medycynie, sztuce i nie tylko - Czytelnik będzie miał niezwykłą okazję do zapoznania się z tą najnowszą technologią wytwarzania, zmieniającą przemysł, i w coraz większym stopniu życie codzienne. Jest on częścią trzeciej (czwartej?) rewolucji przemysłowej, druk 3D/AM odgrywa również istotną rolę w Polsce.

Czytelnik będzie miał okazję przeczytać przykładowo o:

  • zaletach i wadach technologii 3DP,
  • walce firm, które chcą na tej technologii zarabiać z entuzjastami, którzy uważają, że (podobnie jak internet) dostęp do informacji o niej powinien być bezpłatny.
  • stronach internetowych z bezpłatnymi (i/lub płatnymi) wzorami do wydrukowania.
  • licznych zastosowaniach tej technologii – np. w medycynie, przemyśle lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, spożywczym, etc.,
  • implikacjach związanych z upowszechnianiem się tej metody druku dla edukacji, ekologii czy popytu na pracę;
  • fascynujących projektach artystycznych wykorzystujących druk 3D;
  • skomplikowanej sytuacji prawnej w tej dziedzinie;
  • skutkach gospodarczych i społecznych druku 3D/AM.

Publikację kierujemy zarówno do uczniów i studentów materiałoznawstwa, medycyny czy szkół plastycznych, ale także do inżynierów, prawników, fascynatów nowinek technicznych, zainteresowanych implikacjami tej technologii dla społeczeństwa XXI w., a także do każdego, kto zamierza kupić w przyszłości drukarkę 3D.

Spis treści: 

Wstęp   

Rozdział 1 - Druk 3D już tu jest!   

Rozdział 2 - Drukowanie w 3D i jego unikalne zalety   

Zalety druku 3D   

Druk 3D a ekologia   

Drukowanie w 3D i kreatywność   

Rozdział 3 - Walka między firmami i zwolennikami wolnego druku 3D   

Rozdział 4 - Niełatwe dzieje druku 3D   

Rozdział 5 - Dysruptywny, czyli niszczący charakter druku 3D    

Rozdział 6 - 3DP a ochrona środowiska naturalnego   

Rozdział 7 - 3DP a problemy prawne   

Prawo własności intelektualnej   

Odpowiedzialność za produkty   

Problemy prawne związane z bezpieczeństwem danych   

Inne problemy prawne związane z drukiem 3D    

Rozdział 8 Druk 3D a edukacja   

3DP w edukacji   

Wzrost satysfakcji   

Pobudzenie zainteresowania uczniów dziedzinami STEAM jako miejscem ich przyszłych karier zawodowych   

Zrozumienie, czym zajmuje się matematyka i inżynieria  

Zrozumienie abstrakcyjnych pojęć i nauczenie się ich stosowania w praktyce   

Wizualizacja technologii  

Samodzielne zapoznanie się z technologią  

Wizualizacja skomplikowanych przedmiotów i zależności  

Podwyższenie rangi sztuki i myślenia kreatywnego przez druk 3D. Od STEM do STEAM   

Rozwijanie nowatorskich metod kształcenia    

Rola edukacji w 3DP   

Rozdział 9 - Druk 4D     

Rozdział 10 - Design dla wytwarzania przyrostowego   

Rozdział 11A - Zastosowania przemysłowe druku 3D zwanego wytwarzaniem przyrostowym. Wstęp    

Rozdział 11B - Zastosowania 3DP w przemyśle lotniczym    

Rozdział 11C - Zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym    

Rozdział 11D - Druk 3D w przemyśle kosmicznym i obronnym    

Zastosowania 3DP/AM w przemyśle kosmicznym   

Zastosowania militarne druku 3D   

Rozdział 11E - Druk 3D w budownictwie   

Rozdział 11F - Przemysł elektroniczny   

Rozdział 11G - Druk 3D w przemyśle spożywczym    

Rozdział 12A - Zastosowania druku 3D w opiece zdrowotnej. Wstęp    

Rozdział 12B - Przemysł aparatów słuchowych oraz wydrukowane w 3D modele w nauczaniu i opiece zdrowotnej   

Aparaty słuchowe  

Wydrukowane w 3D modele w nauczaniu i opiece zdrowotnej 

Rozdział 12C - Wirtualne planowanie operacji chirurgicznych    

Rozdział 12D - Przemysł dentystyczny     

Rozdział 12E - Implanty i protezy (inne niż dentystyczne)     

Rozdział 12F - Urządzenia medyczne inne niż aparaty słuchowe    

Rozdział 12G - Drukowanie leków i żywności dla osób starszych    

Rozdział 12H - Biodrukowanie    

Rozdział 12I - Zastosowanie 3DP w leczeniu raka   

Rozdział 12J - Uwagi końcowe   

Rozdział 13 - Moda i przemysł odzieżowy      

Rozdział 14 - 3DP a sztuka    

Kopiowanie i odnawianie dzieł sztuki   

Nowoczesny design i dzieła sztuki powstałe z inspiracji drukiem 3D   

Druk 3D a muzyka  

Miscellanea   

Problemy prawne związane z drukiem 3D dzieł sztuki  

Rozdział 15 - Druk 3D/AM w Polsce 

Raporty analityków na temat druku 3D  

Polskie firmy produkujące drukarki 3D  

Inne firmy działające w dziedzinie 3DP/AM w Polsce   

Targi i konferencje w Polsce oraz strony internetowe i inne źródła sieciowe poświęcone drukowi 3D

Jak się mówi i pisze o druku 3D w Polsce?  

Wydane w Polsce książki o druku 3D

Wnioski

Rozdział 16 - Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne   

Rozdział 17 - Perspektywy rozwoju druku 3D   

Aneks 

Metody drukowania i wykańczanie wydruków, drukarki oraz materiały do drukowania, a także oprogramowanie oraz strony internetowe i czasopisma dotyczące 3DP 

Metody drukowania 

Drukarki 

Materiały do drukowania  

Formaty plików do drukowania   

Oprogramowanie do drukowania w 3D  

Najważniejsze strony internetowe dotyczące 3DP/AM oraz zawierające pliki do wydruków

Inne materiały informacyjne

Czasopisma   

Brak załączników
Brak prenumeraty