tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mikroplastiki w środowisku wodnym

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 144
Data wydania: 2020-06-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21126-4


Wersja papierowa: 59,00 PLN
Wersja elektroniczna: 69,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

10-06-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

10-06-2020

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych – mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc.

Celem książki jest zwymiarowanie obecności mikroplastików w środowisku wodnym oraz analiza możliwości ich usuwania podczas oczyszczania ścieków i wody.

Publikacja ta kierowana jest przede wszystkim do inżynierów, materiałoznawców i specjalistów zajmujących się produkcją, zastosowaniami oraz usuwaniem tworzyw sztucznych ze środowiska, ekologów i specjalistów ds. ochrony środowiska, samorządów, wszystkich zainteresowanych ochroną własnego zdrowia oraz środowiska, w którym przyszło nam żyć. Wydawnictwo poleca ją również studentom inżynierii i ochrony środowiska oraz słuchaczom studiów podyplomowych z tego zakresu.

Przedmiotem recenzji jest opracowanie dotyczące bardzo aktualnego zagadnienia związanego z występowaniem mikroplastików w wodach podziemnych i powierzchniowych oraz w ściekach i sposobów ich usuwania. (…)   Bardzo istotne treści zawarte są w rozdziale 9 i 10. W pierwszym z nich umówiono efektywność eliminacji mikroplastików podczas realizacji wybranych procesów oczyszczania ścieków, natomiast drugi z nich związany jest z efektywnością eliminacji mikroplastików w procesach uzdatniania wody, z uwzględnieniem wód powierzchniowych i podziemnych. (…)   Moim zdaniem szerokie spektrum zagadnień poruszonych w opracowaniu spowoduje, że publikacja ta stanowić będzie bazę do dalszych prac legislacyjnych, badań, działań technicznych i wdrożeń rozwiązujących problem występowania mikroplastików, w praktyce. [Publikacja ta] będzie stanowiła podstawowe opracowanie odniesione do nowych wyzwań związanych z ochroną środowiska. - Z recenzji prof. dra hab. inż. Zbigniewa Heidricha , profesora Politechniki Warszawskiej


Spis treści: 

Wykaz symboli i skrótów

Wprowadzenie

1. Definicje podstawowych pojęć i zarys historyczny problemu

1.1. Tworzywa sztuczne
1.2. Mikroplastiki 

2. Tworzywa sztuczne – podstawowe informacje

2.1. Budowa chemiczna polimerów
2.2. Polimeryzacja 
2.3. Masa makrocząsteczek 
2.4. Struktura morfologiczna polimerów 
2.5. Homo- i kopolimery 
2.6. Modyfikacje polimerów 

3. Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych 

3.1. Poli(tereftalan etylenu) (PET) 
3.2. Polietylen (PE) 
3.3. Poli(chlorek winylu) (PVC) 
3.4. Polipropylen (PP) 
3.5. Polistyren (PS) 
3.6. Poli(tetrafl uoroetylen) (PTFE) 
3.7. Poliamid 6 i 66 (PA 6 i PA 66) 

4. Przemysł tworzyw sztucznych – produkcja, zapotrzebowanie i odzysk 

5. Podział mikroplastików 

5.1. Mikroplastiki pierwotne 
5.2. Mikroplastiki wtórne 

6. Obieg i przemiany mikroplastików w środowisku wodnym 

6.1. Drogi przedostawania się mikroplastików do środowiska wodnego 
6.2. Degradacja polimerów 
6.2.1. Degradacja biotyczna 
6.2.2. Degradacja abiotyczna 
6.3. Występowanie mikroplastików w środowisku mórz i oceanów 
6.4. Przepisy prawne i inicjatywy zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska odpadami z tworzyw sztucznych 

7. Wpływ mikroplastików na organizmy żywe 

7.1. Możliwe sposoby spożycia mikroplastików 
7.2. Efekty wywołane spożyciem mikroplastików przez organizmy wodne 
7.2.1. Obrażenia fizyczne, akumulacja i zaburzenia procesów życiowych 
7.2.2. Toksyczność – mikroplastiki jako złożona mieszanina substancji chemicznych 
7.3. Wpływ mikroplastików na człowieka 

8. Metodyka poboru próbek, rozdziału i identyfikacji mikroplastików pochodzących ze środowiska morskiego 

8.1. Pobór próbek mikroplastików 
8.2. Separacja mikroplastików 
8.3. Identyfikacja mikroplastików 

9. Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesów oczyszczania ścieków 

9.1. Efektywność eliminacji mikroplastików w konwencjonalnym dwustopniowym układzie oczyszczania 
9.2. Efektywność eliminacji mikroplastików w dwu- i trzystopniowym systemie wykorzystującym zaawansowane techniki oczyszczania 

10. Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesów uzdatniania wody 

10.1. Efektywność eliminacji mikroplastików z wód powierzchniowych 
10.2. Efektywność eliminacji mikroplastików z wód podziemnych 

Podsumowanie 

Bibliografia

Brak załączników
Brak prenumeraty