Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.

Oferta pracy

Główny specjalista ds. badań i analiz

Wrocław, dolnośląskie Dodano: 2019-12-23 2019-12-23 | ID oferty: 243735 Źródło: infopraca.pl

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Nr ref.: ZSK2/Z2/236/GSRP/0512/IP

 

Miejsce pracy: WROCŁAW i województwo dolnośląskie

 

Zatrudniony pracownik będzie prowadził działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Głównym zadaniem będzie utrzymanie i rozwój obecnych relacji z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie oraz pozyskiwanie nowych.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.

 

Główne obowiązki:

 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z kluczowymi lokalnymi interesariuszami i odbiorcami ZSK oraz podtrzymywanie współpracy m. in. poprzez spotkania z interesariuszami i odbiorcami ZSK na terenie województwa dolnośląskiego,
 • udział w identyfikacji potrzeb poszczególnych grup interesariuszy i odbiorców ZSK w regionie województwa dolnośląskiego w związku z wdrażaniem i rozwojem ZSK,
 • prowadzenie działalności doradczej w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub/i prowadzenia walidacji, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi w regionie województwa dolnośląskiego,
 • współpraca przy przygotowywaniu i prowadzeniu seminariów oraz spotkań roboczych dla interesariuszy i odbiorców ZSK w regionie województwa dolnośląskiego,
 • wsparcie facylitacyjne inicjatyw partnerskich realizowanych w województwie dolnośląskim,
 • aktywność w obszarze badań, w tym wsparcie i udział w badaniach prowadzonych w regionie dolnośląskim,
 • promowanie wiedzy o ZSK poprzez czynny udział w wydarzeniach organizowanych w województwie dolnośląskim, w tym: na zaproszenie interesariuszy; jak również organizacja lub współorganizowanie wydarzeń,
 • przedstawianie sprawozdań z każdego seminarium organizowanego w regionie województwa dolnośląskiego oraz z działalności doradczej na rzecz wdrażania ZSK w formie i terminach wskazanych przez IBE, w tym: przygotowanie wsadu do raportu końcowego podsumowującego działania doradców w regionach,
 • udział w sieci współpracy pomiędzy doradcami - promotorami i wspierania sieci w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów i planowania działań na rzecz wdrażania ZSK w regionach,
 • pozyskiwanie i utrwalanie wiedzy nt. ZSK m.in. na podstawie materiałów, które zostaną wskazane przez ekspertów IBE oraz zapoznawanie się z uwarunkowaniami lokalnego i regionalnego rynku pracy i edukacji w regionie województwa dolnośląskiego.
 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji (urzędów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących), w szczególności w woj. dolnośląskim,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, eventów,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • wysoka umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,
 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,
 • wykształcenie wyższe,
 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziana,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego, min B1.

 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta Fit Profit, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 100 zł brutto,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 30.06.2020 r. z możliwością pracy w kolejnych projektach wdrożeniowych,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • system czasu pracy: telepraca.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 07.01.2020 r.

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Skontaktuj się z firmą:

Instytut Badań Edukacyjnych

Wrocław dolnośląskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi tworzywa.org!
Dziękujemy!