Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.

Oferta pracy

Kierownik Robót Hydrotechnicznych

Nowa Sól, Wężyska - Chlebowo, lubuskie Dodano: 2020-01-24 2020-01-24 | ID oferty: 271893 Źródło: praca.plOpis stanowiska:

 • Czynny udział przy realizacji całego procesu inwestycyjnego: przygotowanie harmonogramów robót, współpraca z działem prawnym, współpraca z całym zespołem inwestycyjnym, w tym przede wszystkim z kierownikami budów

 • Koordynowanie i nadzorowanie robót hydrotechnicznych

 • Współpraca z działem księgowym w trakcie rozliczania inwestycji, współpraca z działem ofertowania

 • Administracyjna obsługa kontraktu

 • Nadzór nad przestrzeganiem harmonogramów wynikających z umowy

 • Ocena i kontrola jakości wykonania prac budowlanych

 • Monitorowanie postępów prac na budowie

 • Sporządzanie pism i wniosków, prowadzenie dokumentacji budowlanejWymagania:

 • Legitymowanie się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze budowli hydrotechnicznych liczone od dnia uzyskania uprawnień

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów prawnych dotyczących budownictwa wodnego

 • Znajomość pakietu MS Office

 • Prawo jazdy kat. B

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie sporym atutem

 • Umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi

 • Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz nastawienie na realizację celówOferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B (według preferencji kandydata)

 • Narzędzie pracy: laptop, dostęp do samochodów służbowych

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie

 • Przyjazną i pozytywną atmosferę w międzynarodowym zespole

 • Wysoką kulturę organizacyjnąForma kontaktu:


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.Mile widziane CV w j. polskim i j. angielskim
Szczegóły przedstawione zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Sinohydro Corporation Limited, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."
Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: nowasol@sinohydro.eu Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sinohydro Corporation Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Sinohydro Corporation Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741938, REGON: 380851835, adres e-mail nowasol@sinohydro.eu, dalej zwanego „Administratorem”.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: nowasol@sinohydro.eu
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy
Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy.
Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.
W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: nowasol@sinohydro.eu
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Państwa dane nie będą profilowane. 

Skontaktuj się z firmą:

Sinohydro Corporation Limited Sp. z o.o.

Nowa Sól, Wężyska - Chlebowo lubuskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi tworzywa.org!
Dziękujemy!