Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

Osielsko, kujawsko-pomorskie Dodano: 2020-04-07 2020-04-07 | ID oferty: 344868

Numer referencyjny: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości – OsielskoOpis stanowiska:

Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności:

 • wykonywanie przeglądów technicznych,

 • dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali,

 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO,

 • nadzór nad realizacją/odbieranie prac remontowych i usług wykonywanych na zasobie,

 • sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie,

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędne do właściwego funkcjonowania nieruchomości w ramach procedur zamówień publicznych.Wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bezwzględnie wymagane lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ­– bezwzględnie wymagane,

 • wykształcenie min. średnie techniczne,

 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,

 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, NORMA PRO

 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem – mile widziana (rekompensowane finansowo przez pracodawcę),

 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność.Oferujemy: • pracę w stabilnej firmie,

 • zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat,

 • szkolenia zawodowe,

 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,

 • dodatkowe ubezpieczenie,

 • pakiet socjalny.Forma kontaktu:

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) za pomocą przycisku "Aplikuj teraz".


Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. UWAGA! WAŻNE! Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości - Gdynia Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 22 379 45 82, adresem mailowym iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy państwowe, działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 • Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
https://www.praca.pl/specjalista-ds-technicznego-nadzoru-nieruchomosci_3312420.html

Skontaktuj się z firmą:

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

Osielsko kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe: