Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

2020-03-03 - 2020-03-05 Szklarska Poręba Konferencje


Adres:

Kilińskiego 15B
58-580 Szklarska Poręba
dolnośląskie, PolskaABRYS logo


30. jubileuszowa edycja
Konferencja eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

 

Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy.

Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów.

Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Główne zagadnienia konferencji:

1. Aspekty prawne:

 • Składowanie odpadów po nowemu, co się zmieniło. Nowelizacja ustawy o odpadach
 • Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Wymagania prawne dla wizyjnego systemu kontroli składowisk
 • Rozbieżność przepisów z praktyką stosowaną na składowiskach odpadów
 • Dotacja NFOŚiGW do wali z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych
 • Wnioski o zmianę decyzji w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń
 • Jak nowa opłata marszałkowska wpłynie na składowanie odpadów w Polsce?
 • Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca rekultywacji składowisk

2. Eksploatacja i biogaz na składowiskach:

 • Oczyszczanie odcieków na terenach składowisk odpadów
 • Kogeneracja w eksploatacji
 • Składowanie frakcji kalorycznej
 • Wytyczne badań morfologicznych
 • Emisja CO2 na składowiskach
 • Potencjał energetyczny składowisk
 • Wpływ frakcji bio na efektywność instalacji
 • Uciążliwość odorowa
 • Zwierzęta na składowiskach
 • Jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych

3. Rekultywacja składowisk:

 • Składowiska
 • czy widzi się dla nich przyszłość
 • Wycieki składowiskowe
 • Zmiany klimatu, a zagrożenia dla środowiska
 • Zamknięcie składowiska i co dalej. Nowoczesne metody rekultywacji składowisk
 • Nowe możliwości wykonywania okrywy rekultywacyjnej
 • Odpady wykorzystywane w rekultywacji
 • Nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych, jak z nimi walczyć?
 • Transformacja energetyczna, przyszłość na zrekultywowanych składowiskach odpadów

4. Monitoring i pożary na składowiskach odpadów:

 • Pożary odpadów: geneza, przyczyny i propozycje rozwiązań
 • Pożary na składowiskach, a odszkodowania
 • System monitoringu składowisk odpadów - wyzwania dla instalacji
 • Nowoczesne technologie - szansa dla monitoringu składowisk
 • Baza danych o odpadach sposobem na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
 • Kontrola składowisk po nowemu czy Straż Pożarna jest na przygotowana

5. Propozycje tematów na warsztaty:

 • budowanie marki osobistej
 • benchmarking, jako narzędzie doskonalenia organizacji
 • rozwiązania, które pomagają w dążeniu do doskonałości
 • narzędzia wspomagające eksploatację, zarządzanie i rekultywację
 • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów (dostępne metody, rozwiązania techniczne, uwiecznienie wizerunku a ochrona danych, spełnienie wymagań prawnych)
 • zabezpieczenia roszczeń ( formy, instytucje uprawnione, zawieranie umów)
Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów - zdjęcie

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

05-03-2019 - 07-03-2019 (5-7 marca 2019) Szklarska Poręba

30. jubileuszowa edycjaKonferencja eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów   Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja od...

Czytaj więcej

 
 • Wydrukuj stronę

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi Light + Building - zdjęcie
13-03-2022 - 18-03-2022 Targi Light + Building