Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

OBR Inwestuje w infrastrukturę

SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA CHCE WYKORZYSTAĆ KONIUNKTURĘ NA RYNKU INFRASTRUKTURY. INWESTUJE W PRODUKCJĘ SPECJALISTYCZNYCH FOLII I CHCE MIEĆ 30 PROC. RYNKU DO KOŃCA PRZYSZŁEGO ROKU.

SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA CHCE WYKORZYSTAĆ KONIUNKTURĘ NA RYNKU INFRASTRUKTURY. INWESTUJE W PRODUKCJĘ SPECJALISTYCZNYCH FOLII I CHCE MIEĆ 30 PROC. RYNKU DO KOŃCA PRZYSZŁEGO ROKU.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. jest jednym z największych producentów folii polietylenowych w kraju. Do tej pory produkował folie opakowaniowe, termokurczliwe, worki na śmieci, folie basenowe i rury do budowy konstrukcji tuneli.

– Mieliśmy w ofercie dziesiątki produktów opartych na polietylenie, ale po analizie opłacalności, zdecydowaliśmy się zrezygnować z produkcji większości z nich. Koncentrujemy się tylko na produktach, gdzie OBR ma wyjątkowe przewagi konkurencyjne i już zdobył dużą część rynku – powiedział Marcin J. Moskalewicz, prezes zarządu OBR PR S.A.

– Rezygnujemy z produkcji worków i folii opakowaniowych, produktów mało innowacyjnych i stawiamy na rynek, którego wartość jest liczona w setkach milionów złotych rocznie – drogownictwa, ochrony środowiska i hydrologii – mówi Moskalewicz. Tutaj mamy już 15 proc. rynku, a do końca przyszłego roku, po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uruchomieniu dodatkowej produkcji, chcemy mieć 30 proc. rynku. Według prezesa Moskalewicza rynek produkcji Geomembrany w Polsce jest warty 350 mln złotych rocznie, a w Rosji i w krajach nadbałtyckich, gdzie eksportuje OBR, trzy razy więcej.

Geomembrana, którą produkuje OBR używana jest w przedsięwzięciach w zakresie ochrony środowiska: w składowiskach odpadów, na terenach rekultywowanych, w zbiornikach na odpady płynne, w obiektach i budowlach hydrotechnicznych, gdzie za pomocą tej specjalistycznej folii uszczelnia się skarpy i dna zbiorników wodnych, kanały i zapory ziemne. - Bardzo mocno rośnie wykorzystanie Geomembrany w zakresie drogownictwa, budowy parkingów i stacji benzynowych – zwraca uwagę Moskalewicz.

Obecnie w budowie i przebudowie jest 1433 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 743 km autostrad i 522 km dróg ekspresowych. Budowane są 34 odcinki autostrad, 37 odcinków dróg ekspresowych oraz 13 obwodnic. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do roku 2015 powstanie w Polsce ponad 5 tys. dróg szybkiego ruchu i autostrad. W każdej z tych inwestycji wykorzystywana jest do uszczelniania budowli drogowych Geomembrana HDPE.

- Duża część programu inwestycyjnego realizowanego w tej chwili w spółce, wartego w sumie 11 mln złotych, dotyczy rozbudowy linii produkcyjnej Geomembrany HDPE. Chcemy zwiększyć możliwości produkcyjne Ośrodka dwukrotnie – mówi Marcin J. Moskalewicz. Inwestycja przy wdrożeniu nowej linii do produkcji Geomembrany jest już zakończona. Trwają jeszcze ostatnie próby przy dostosowaniu parametrów wyrobu i certyfikacji powstałych produktów.

Zarząd chce, żeby produkcja Geomembrany była drugą, oprócz produkcji paliwa lotniczego, kluczową dywizją produktową dla OBR i wierzy, że wartość tego rynku wzrośnie w perspektywie najbliższych 3 lat, co najmniej dwukrotnie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przypomnijmy. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego jest wiodącym producentem benzyny lotniczej w Europie środkowo-wschodniej, a swoje paliwa sprzedaje na rynkach całego świata. Na benzynie produkowanej w płockim ośrodku latają wszystkie samoloty biznesowe z silnikami tłokowymi w Polsce oraz znaczna ilość w Rosji, na Bałkanach, w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Rumuni, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, a nawet w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Filipinach i Komorach. Na 2011 rok planuje się ponad 16% wzrost produkcji i sprzedaży benzyn lotniczych i osiągnięcie wielkości sprzedaży na poziomie 14 tys. kg. Zarząd zakłada, że utrzyma 100% udziału na rynku krajowym oraz pozyska nowe rynki zbytu w sprzedaży eksportowej. Od listopada 2010 roku w OBR PR S.A. trwa program optymalizacyjny połączony z programem inwestycyjnym, który realizuje Marcin J. Moskalewicz, prezes zarządu spółki. Spółka jest cały czas przygotowywana do prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu Państwa jest wyłącznym właścicielem OBR PR S.A.

Więcej informacji:

Paweł Osowski
Warsaw Consultants

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły