Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji poświęconej selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów.

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji poświęconej selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów. Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi wdrażane w krajach wysoko rozwiniętych tworzone są w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Korzyści wynikające z wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów to przede wszystkim redukcja masy i objętości odpadów kierowanych na składowiska, wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych substancji niebezpiecznych, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz energii przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia.

Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązuje gminy do prowadzenia między innymi selektywnej zbiórki odpadów oraz do utworzenia punktów selektywnego gromadzenia odpadów. Chcemy aby przedstawione podczas konferencji referaty, prowadzone dyskusje, pozwoliły Państwu na wybór najlepszych rozwiązań i znalezienie sposobów na przekonanie mieszkańców Waszych gmin o konieczności stosowania zachowań prośrodowiskowych, do których na pewno zaliczamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła".

Zobacz: ZAPROSZENIE I PROGRAM

Podobne artykuły