Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

VI KONFERENCJA MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW

Szanowni Państwo, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem na wywiązanie się gmin z nałożonych na nie obowiązków: osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów materiałowych i ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, ale także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szanowni Państwo,

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem na wywiązanie się gmin z nałożonych na nie obowiązków: osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów materiałowych i ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, ale także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W trakcie VI Konferencji Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów omówione zostaną wszystkie istotne zagadnienia dotyczące MBP: aktualna sytuacja formalno-prawna dotycząca procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w instalacjach MBP, prawne i technologiczne warunki prowadzenia procesów MBP oraz prawidłowe i efektywne prowadzenie procesów biologicznego przetwarzania odpadów. W trzecim dniu zaplanowano zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

Zapraszam do udziału w konferencji. Jestem przekonany, że nasze spotkanie i debata na temat MBP wyzwoli szybkie działanie, które ożywi polską gospodarkę odpadami, i ukierunkuje jej optymalny rozwój.

Do zobaczenia 7 maja w Elblągu.

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski.


PROGRAM - tutaj.

KARTA ZGŁOSZENIA - tutaj.

Podobne artykuły