Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Zyski Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w I kwartale 2012 roku to niemal 180 mln zł

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w I kwartale 2012 roku osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w I kwartale 2012 roku osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

Tak wysoki wzrost wartości skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w I kwartale 2012 roku to efekt dobrej koniunktury w przemyśle chemicznym. Duży wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miało również umocnienie się złotego do euro i amerykańskiego dolara, a także stabilizacja i ograniczenie zmienności kursów złotówki na rynku walutowym w I kwartale 2012 roku.

Niewątpliwie było to również związane z korzystną sytuacją na rynkach nawozowych. Zysk operacyjny w segmencie nawozowym wyniósł ponad 127 mln zł, a rok wcześniej było to 53,6 mln zł. Wyniki grupy osiągnięte w I kwartale 2012 roku są bardzo dobre, tak jak i bardzo dobre są wyniki samej Spółki Azoty Tarnów. Zysk netto AT to 79 mln zł, co stanowi 116 proc. wzrostu w stosunku do zysku netto z I kwartału 2011 roku.

Podobne artykuły