Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Wyniki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w I półroczu 2012 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 273 mln złotych i jest on wyższy o 85 mln złotych od zysku za pierwsze półrocze 2011 r. Wynik EBITDA kształtuje się na poziomie 473 mln złotych przy 314 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w I półroczu 2012 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 273 mln złotych i jest on wyższy o 85 mln złotych od zysku za pierwsze półrocze 2011 r. Wynik EBITDA kształtuje się na poziomie 473 mln złotych przy 314 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,81 mld złotych i są wyższe o 1,85 mld złotych w stosunku do I półrocza 2011 roku.

Osiągnięte bardzo dobre wyniki to efekt objęcia konsolidacją Z.Ch. „Police” S.A. w całym okresie pierwszego półrocza 2012 roku. Przełożyło się na zwiększenie skali działalności oraz asortymentu Grupy, które najlepiej obrazują przychody w segmentach operacyjnych Grupy. Największy udział w uzyskanych przychodach przypadł segmentowi Nawozy. Dynamika wzrostowa przychodów wynikała również z czynników cenowych wspartych też czynnikami ilościowymi.

W I półroczu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zmagała się ze wzrostem cen surowców, w tym cen gazu o blisko 16 proc.

Podobne artykuły