Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Powstaje wiodąca grupa chemiczna w naszym regionie

Porozumienie określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie Umowy o Konsolidacji zostało zawarte przez Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A i Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Porozumienie określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie Umowy o Konsolidacji zostało zawarte przez Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A i Zakładów Azotowych Puławy S.A. Porozumienie to kolejny krok na drodze budowy wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy oraz prowadzenia negocjacji między Azotami Tarnów a ZA Puławy w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji. W Porozumieniu została określona lista zagadnień oraz wytyczne dotyczące sposobu ich unormowania w Umowie o Konsolidacji. Strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji w dwóch etapach – w pierwszym etapie do 30 października 2012 r., tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Azotów Tarnów, w zakresie dotyczącym głównie zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych oraz w drugim etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego Azotów Tarnów, głównie w zakresie strategii i synergii.

Czytaj więcej...

Podobne artykuły