Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Zmiana nazwy ZAK S.A.

Informujemy, że z dniem 11 stycznia 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu została wpisana nowa nazwa naszej spółki. Obecna nazwa brzmi Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 11 stycznia 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu została wpisana nowa nazwa naszej spółki. Obecna nazwa brzmi Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.”,a dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego „Grupa Azoty ZAK S.A.” lub „Grupa Azoty”.

Dokonanie zmian w Statucie Spółki związane jest z realizowanym procesem rebrandingu w Grupie Azoty. Działanie to pozwoli na zachowanie w nazwie tożsamości identyfikującej siedzibę spółki, jej tradycję i korzenie, skoreluje nazwę spółki z jej logotypem oraz dostosuje nazwę spółki do nazw pozostałych wiodących spółek w Grupie.

Wracając do poprzedniej nazwy zachowujemy najwyższe standardy jakości biznesowej, produkcyjnej i handlowej.

Liczymy, że współpraca między nami zapisywać się będzie pod znakiem dalszych obopólnych sukcesów.

We wszystkich pismach kierowanych do spółki, jak również na notach księgowych, rachunkach i fakturach prosimy o uwzględnienie nowej nazwy. Wszystkie pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

Alicja Górska

Kierownik Biura Relacji Inwestorskich i PR

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły