Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Uroczystość podsumowująca 65-lecie Grupy Azoty ZAK S.A.

7 czerwca 2013 roku odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszowa spółki połączona z ceremonią wręczania odznaczeń.

7 czerwca 2013 roku odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszowa spółki połączona z ceremonią wręczania odznaczeń. Ceremonię otworzył koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Opolskiej pod batutą Bartosza Żurakowskiego. Zagrano przeboje muzyki klasycznej: „Suitę w dawnym stylu” – Edwarda Griega, „ Eine Klaine Nacht Musik”  - Amadeusza Mozarta oraz tango „Oblivion” Astora Piazzolli.

Wśród wielu gości spółki znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, partnerów biznesowych, współpracujących instytucji, włodarzy i mediów. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Minister Skarbu Państwa - Włodzimierz Karpiński oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – profesor Jerzy Buzek.

Słowem prezesa Grupy Azoty ZAK S.A. rozpoczęła się oficjalna część spotkania. Jej wartość podniosły honorowe przemówienia ministra Włodzimierza Karpińskiego, który mówił o naszej grupie – jako chemicznym championie oraz Pawła Jarczewskiego – prezesa Grupy Azoty, który podkreślił rolę naszej spółki w Grupie. Panowie, odnosząc się do historii kędzierzyńskich Azotów pogratulowali spółce osiągnięć i miejsca, które dzisiaj zajmuje na rynku.

Obok odznaczeń tradycyjnie przyznawanym zasłużonym pracownikom, zarząd spółki uhonorował i podziękował partnerom. Odznakę „Za zasługi dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.” wręczono profesorowi Jerzemu Buzkowi, podkreślając wagę reprezentacji i wspierania polskiej chemii na rynku europejskim oraz wielokrotnego wsparcia udzielanego spółce przy okazji znaczących  projektów.

To honorowe wyróżnienie otrzymali również: Janusz Wiśniewski – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, były prezes spółki, Wojciech Lubiewa – Wieleżyński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Maciej Gierej – prezes zarządu Mennica Metale Szlachetne S.A., Andrzej Krueger – dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Joanna Kocur – dyrektor sprzedaży PKO Bank Polski S.A., Ryszard Szmidt – nadinspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Oddziału Inspekcji Pracy w Opolu, Ryszard Gołębowski – wójt Gminy Bierawa, Zbigniew Ślęzak – prezesa zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie – Koźlu.

Wśród wyróżnionych instytucji znalazły się: Urząd Patentowy RP, Bayegan Group, Agro-Handlowiec Szymańscy sp. z o.o. nr 1 spółka komandytowo-akcyjna Wyszków, Remak S.A. Przedsiębiorstwo modernizacji Urządzeń Energetycznych Opole, Polskie Odczynniki Chemiczne spółka Akcyjna Gliwice, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wołowiec – Katowice, Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości  S.A, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.

Odznaczenie partnerów i firm miało charakter symboliczny, stanowiło formę podziękowania za wsparcie rozwoju spółki, lojalne partnerstwo, wieloletnią współpracę i przyjaźń. Te wartości podkreślali również sami wyróżnieni w swoich przemówieniach i podziękowaniach. Można śmiało stwierdzić, że hasło jubileuszu „jest chemia między nami” sprawdziło się i w wymiarze biznesowym, i w tym bardzo ważnym – relacji personalnych.

Bardzo szczególną i znaczącą ceremonią podczas uroczystości było wręczenie naszym pracownikom odznaczeń państwowych. Wojewoda Opolski i prezes zarządu Adam Leszkiewicz wręczyli: Medal Złoty za Długoletnią Służbę panom:  Andrzejowi Hamilce, Jerzemu Krzyżanowskiemu, Zdzisławowi Steciowi, a Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - panu Arnoldowi Scheit.

W klimacie wzruszenia i emocji, przy udziale Zarządu Spółki, wręczono tegoroczne odznaczenia zasłużonym pracownikom.

Otrzymali je:

Aleksander Grymel – dyrektor jednostki biznesowej Oxoplast, Katarzyna Ruczka – kierownik Biura Marketingu Strategicznego, Danuta Maruszczak – kierownik biura Systemów Zarządzania, Krystyna Kosydor – specjalista ds. obsługi organów spółki, Grażyna Wiącek – specjalista ds. ubezpieczeń, Genowefa Stępniak – specjalista ds. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, Elżbieta Zientara specjalista ds. controlingu, Ewa Cwajda – specjalista ds. zakupów, Regina Gawlica – specjalista ds. sprzedaży chemikaliów – opiekun klienta, Adriana Dychtoń – specjalista ds. ekonomicznych, Jarosław Mitura – kierownik Biura Nadzoru i rozliczeń inwestycji, Jerzy Barczak – operator pomp i sprężarek – sterowniczy, Andrzej Kotylak – aparatowy produkcji alkoholi, Dariusz Kusiak – mistrz zmiany na wydziale aldehydów, Janusz Sagan – kierownik Biura sprzedaży i zakupów Jednostka Biznesowa Energetyka, Stanisław Rydzak – aparatowy uzdatniania wody, Bogusław Kusienicki – kierownik wydziału rozdzielni, Beata Wyspiańska – aparatowy produkcji nawozów sztucznych – sterowniczy, Dorota Wawrzynek – pracownik administracyjno – gospodarczy, Piotr Lech – mistrz zmiany, Jolanta Sitarz – specjalista ds. dokumentacji – departament bezpieczeństwa Technicznego, Grażyna Waloszyńska – starszy specjalista ds. ochrony środowiska, Ewelina Szczupak - specjalista ds. rozliczeń, Eryk Kontny – monter konserwator urządzeń telekomunikacyjnych, Danuta Jagielska – sekretarka dyrektora, Stefania Muenzer – laborant, Bronisława Łącka – Basista – laborant, Jolanta Łotarewicz – kierownik Biura Koordynacji Logistyki, Jolanta Kiepura – referent ds. administracyjnych, Jolanta Zielińska – specjalista ds. controllingu, Wiesław Szozda – specjalista ds. majątku, Czesław Węglarz – maszynista turbozespołu, Jan Szumlański – maszynista kotła, Mieczysław Majer – ślusarz konserwator sprzętu przeciwpożarowego – departament  bezpieczeństwa Technicznego. W imieniu odznaczonych głos zabrała Jolanta Łotarewicz, dziękując  Zarządowi i całemu kierownictwu za to szczególne uznanie.  „ - Duma i  wzruszenie, jakie odczuwamy w tej chwili jest tym większe, że to szczególne  uznanie otrzymaliśmy   właśnie dzisiaj, w dniu kiedy świętujemy ten wspaniały jubileusz 65 lecia  naszej firmy. Jubileusz firmy  jest świętem wszystkich jej pracowników tworzących wielki zorganizowany zespół, gdzie bez wzajemnej wspołpracy, zaufania i dobrej atmosfery dzisiejsza radość,  jaka jest naszym udziałem  nie byłaby możliwa. Dlatego bardzo gorąco dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, naszym współpracownikom.”

Po tych wydarzeniach zostało już tylko miejsce na toast wzniesiony przez Jerzego Drzewieckiego, prezesa Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i urodzinowy tort. Po części oficjalnej goście mieli okazję powspominać, porozmawiać, spędzić mile czas w salach i ogrodzie Dworku Komorno.

Obecnie Grupa Azoty ZAK SA to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych oraz jedyny w kraju producent alkoholi oxo i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto usługi specjalistyczne w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły