Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A., w ramach realizowanej inwestycji budowy nowej elektrociepłowni, ogłosiła postępowanie w sprawie preselekcji kandydatów na Generalnego Wykonawcę Etapu 1 zadania inwestycyjnego pt.: „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” Zadanie zostanie zrealizowane w formule „pod klucz”.

Grupa Azoty ZAK S.A., w ramach realizowanej inwestycji budowy nowej elektrociepłowni, ogłosiła postępowanie w sprawie preselekcji kandydatów na Generalnego Wykonawcę Etapu 1 zadania inwestycyjnego pt.: „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” Zadanie zostanie zrealizowane w formule „pod klucz”.

Grupa Azoty ZAK S.A. rozpoczęła również postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na preselekcję Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny i olej opałowy o wydajności 140 Mg/h w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” Zadanie zostanie zrealizowane w formule „pod klucz”.

Grupa Azoty ZAK S.A. realizuje kolejny etap inwestycji - budowę nowej elektrociepłowni. Zastąpi ona obecnie eksploatowaną elektrociepłownię i zabezpieczy dostawy ciepła oraz częściowo energii elektrycznej do procesów technologicznych realizowanych w spółce. Dostarczy również ciepło do ogrzewania miasta i spełni wymogi środowiskowe.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły