Staubli-Łódź Sp. z o.o.
PoliwęglanPoliwęglan

Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Azoty S.A. dla muzyków i melomanów, mistrzów i adeptów

Grupa Azoty S.A partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Patronem Sali koncertowej

Grupa Azoty S.A partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Patronem Sali koncertowej

Sukces Grupy Azoty to dowód na to, że liczy się śmiała wizja, wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentna ich realizacja. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję pomóc realizować równie ambitne cele młodym muzykom, wspierając Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – niezwykły ośrodek na muzycznej mapie Polski i Europy. Z radością przyjmujemy również pojawienie się w pobliskim sąsiedztwie siedziby Spółki sali koncertowej gwarantującej niezapomniane doznania artystyczne i czujemy się zaszczyceni, przyjmując patronat nad tym wspaniałym obiektem, który już zyskał sobie zasłużoną renomę. 

Ideą Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest inspirowanie najzdolniejszych młodych muzyków z całego świata do doskonalenia umiejętności i osiągnięcia pełnej dojrzałości artystycznej. Swoją wyjątkowość CENTRUM zawdzięcza osobie Twórcy i Patrona, Profesora Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, obchodzącego w tym roku sześćdziesięciolecie aktywności artystycznej. CENTRUM jest miejscem spotkań utalentowanych adeptów i profesorów – wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. W relacjach typu „mistrz – uczeń” kultywowane będą wartości duchowe tradycji środkowoeuropejskiej. Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń młodzi artyści otrzymają pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego.

Poznanie podstaw filozoficznych, religijnych i społecznych muzyki zachęci ich do uprawiania sztuki wykonawczej, w której technika zostanie podporządkowana wyobraźni. CENTRUM jest pierwszym tak ukształtowanym ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało wybudowane w 2011 i 2012 roku w rekordowym tempie zaledwie 16 miesięcy. Sercem obiektu jest Sala koncertowa dla 650 widzów wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną. Jej wielofunkcyjność zapewnia estrada o powierzchni 200 m2, ruchomy orkiestron umożliwiający prezentację dzieł operowych i baletowych oraz wyposażenie niezbędne dla organizacji konferencji, sympozjów i spotkań. Wykonana z naturalnych materiałów (dąb, świerk) Sala spełnia najbardziej rygorystyczne światowe standardy w dziedzinie akustyki. Konsultantem inwestycji było renomowane biuro niemieckie, firma BBM Müller z Monachium. Tym samym Sala koncertowa w Lusławicach jest liczącym się obiektem o tej kubaturze w Europie, a jej zalety akustyczne są już komplementowane przez wybitnych artystów oraz specjalistów branży fonograficznej. Oprócz Sali koncertowej w CENTRUM znajdują się również: sala prób na 150 miejsc, biblioteka, czytelnia, pokoje ćwiczeń, magazyny instrumentów, garderoby, a także baza noclegowa dla 120 osób.

Ambicją Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego we współpracy z Grupą Azoty jest odgrywanie roli kreatora życia kulturalnego w perspektywie całego regionu oraz wyznaczanie najwyższego standardu działań. Zaangażowanie znaczących środków finansowych przez Grupę Azoty – Partnera Strategicznego oraz Patrona Sali koncertowej CENTRUM jest kluczowym elementem rozwoju instytucji w kolejnych latach działalności.

Atrakcyjna lokalizacja – z dala od zgiełku wielkich miast – tworzy niepowtarzalną atmosferę, którą z pewnością docenią melomani z Tarnowa, Nowego Sącza czy Krakowa, a także z bezpośredniego sąsiedztwa Lusławic. Ogromne zainteresowanie zarówno samą instytucją, jak i pierwszymi zorganizowanymi wydarzeniami artystycznymi, uświadamia potrzebę pielęgnowania kultury wysokiej wśród mieszkańców regionu.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Grupa Azoty S.A. kierują ofertę CENTRUM w Lusławicach do wszystkich zainteresowanych koncertami na najwyższym poziomie, jak również programami wspierania młodych talentów, działalnością edukacyjną i popularyzacją muzyki.

Zaangażowanie Grupy Azoty S.A. w działalność CENTRUM w Lusławicach wpisuje się w strategię lidera biznesu w regionie, który wspiera liczne inicjatywy na polu artystycznym, społecznym i edukacyjnym.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Kalendarium

lata dziewięćdziesiąte – idea Pana Profesora Krzysztofa Pendereckiego dotycząca stworzenia CENTRUM dedykowanego młodym, utalentowanym artystom

2001 – powołanie do życia Stowarzyszenia „Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu”

2002 – pierwszy projekt obiektu w Lusławicach

2002 – 2005 – pozyskanie działek pod przyszły obiekt

2005 – powołanie do życia Narodowej Instytucji Kultury, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, instytucja wpisana do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2005 – 2012 – intensywna działalność CENTRUM na terenie całego kraju
spotkania (kursy mistrzowskie) z udziałem artystów światowego formatu
programy CENTRUM promujące m.in. działalność młodych kompozytorów
wydawnictwa płytowe w ramach programu „Młodzi Kompozytorzy”

2006 – rozpoczęcie starań o dofinansowanie Unii Europejskiej na budowę CENTRUM

2009 – zaakceptowany wniosek o dofinansowanie

2009 – Województwo Małopolskie podejmuje decyzję o współfinansowaniu budowy i przyszłym współprowadzeniu CENTRUM

2010 – podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji o wartości 65 mln złotych

2010/2011 – przygotowanie projektu wykonawczego i procedur przetargowych

10 sierpnia 2011 – rozpoczęcie budowy

22 listopada 2012 – zakończenie prac budowlanych

11 grudnia 2012 – uzyskanie pozwoleń na użytkowanie

styczeń 2013 – rozpoczęcie działalności CENTRUM w nowym obiekcie

kwiecień 2013 – podpisanie umowy partnerskiej z Grupą Azoty S.A.

21 maja 2013 – Uroczysty Koncert Inauguracyjny

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Działalność w Lusławicach od 2013 roku

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego planuje w 2013 roku realizację około 100 projektów koncertowych i edukacyjnych. Liczba bezpośrednich odbiorców w pierwszym roku działalności szacowana jest na 24.500 widzów. Liczba uczestników/beneficjentów programów edukacyjnych CENTRUM planowana jest na około 6.000 osób (włączając program upowszechniania muzyki dla dzieci i młodzieży). Rozpoczęcie działalności instytucji w nowoczesnym obiekcie w Lusławicach znacząco zwiększa potencjał infrastruktury kulturalnej w regionie oraz polepsza dostęp do kultury jego mieszkańcom dzięki wydarzeniom koncertowym i edukacyjnym o wymiarze krajowym i europejskim. Sala koncertowa spełniająca najwyższe standardy w dziedzinie akustyki oraz wielofunkcyjność obiektu gwarantuje znaczący wpływ działalności instytucji na jakość oferty kulturalnej Małopolski.

programy edukacyjne

kursy mistrzowskie solowe
warsztaty/kursy zespołów kameralnych
warsztaty/kursy muzyki orkiestrowej
konkursy i przeglądy muzyczne
spotkania z wybitnymi artystami
sympozja i konferencje naukowe

programy koncertowe

sezon abonamentowy w Lusławicach (stały cykl koncertów)
koncerty solowe, kameralne i symfoniczne w ramach programów edukacyjnych
letni festiwal muzyczny EMANACJE z udziałem beneficjentów programów CENTRUM – młodych muzyków, studentów Letniej Akademii oraz artystów-pedagogów

sezony

Akademia Zimowa – dedykowana najmłodszym adeptom sztuki
Akademia Wiosenna – przeznaczona dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym
Akademia Letnia – skierowana do studentów uniwersytetów i akademii muzycznych
Akademia Jesienna – prestiżowe kursy muzyczne z udziałem światowej sławy artystów skierowane do najwybitniejszych studentów i absolwentów uczelni muzycznych

programy upowszechniające muzykę

programy dla dzieci szkół podstawowych/wizyty w CENTRUM
programy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej/wizyty w CENTRUM
koncerty szkolne o charakterze edukacyjnym
inne rodzaje muzyki prezentowane w Lusławicach (m.in. jazz, world…)

wydawnictwa

nagrania płytowe realizowane w CENTRUM
transmisje internetowe wybranych projektów edukacyjnych i koncertowych
wydawnictwa naukowe i dydaktyczne

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa Azoty S.A.

Jesteśmy jedną z największych polskich firm chemicznych, przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Łączymy ponad 80-letnią tradycję z nowoczesnością. Jesteśmy producentem poszukiwanych na rynku tworzyw konstrukcyjnych

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły