Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polimery zmieniające kolor znajdują nowe zastosowania w miarę postępów badawczych

Z analizy Frost & Sullivan wynika, iż branża medyczna prowadzi najszersze badania nad zastosowaniem tego typu polimerów

Z analizy Frost & Sullivan wynika, iż branża medyczna prowadzi najszersze badania nad zastosowaniem tego typu polimerów.

Ze względu na swoje unikatowe cechy i właściwości  polimery zmieniające kolor mają szansę na szerokie przyjęcie w róznych gałęziach przemysłu i są obecnie przygotowywane do wdrożenia i komercjalizacji. Dzięki aktywności badawczej i współpracy między społecznością naukową a przemysłem, a także dzięki finansowaniu ze strony rządów i prywatnych agencji, prace rozwojowe mogą iść naprzód mimo wielu wyzwań.

Nowa analiza przeprowadzona przez Frost & Sullivan, globalną firmę doradczą, pt. „Polimery zmieniające kolor - ocena 9 wymiarów, (ang. Polymer chameleons – 9 Dimensional Assessment) omawia badania naukowe przeprowadzone na temat zastosowania polimerów zmieniających kolor w takich obszarach jak podawanie leków, separacja cząstek, elastyczne chipy i biofilmy. Te technologie zostaną wprowadzone na rynek w ciągu najbliższych trzech bądź czterech lat.

„Zastosowanie polimerów zmieniających kolor w różnych segmentach, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, jest wspomagane dzięki coraz większej uwadze jaką poświęca się materiałom inteligentnym i dłuższemu okresowi życia produktu” - stwierdzia Starszy Analityk działu Technical Insights Aarthi Janakiraman. „Segment opieki zdrowotnej już prowadzi badania nad zastosowaniem polimerów zmieniających kolor w systemach dostarczania leków w ramach zastosowań specjalistycznych i zamierza rozszerzyć je także na inne segmenty produktów i przemysłu, co także obejmuje produkty higieny osobistej.”

Dopasowanie polimerów zależnie od zastosowań końcowych, wydajne procesy produkcji i skalowalność to największe wyzwania stojące przed technologami prowadzącymi prace rozwojowe. Wysokie koszty surowców stanowią kolejną przeszkodę przed wprowadzeniem produktów na wysoką skalę i przed ich komercjalizacją.

Niemniej jednak dzięki partnerom badawczym i strategicznym strony zainteresowane mogą poszerzyć zakres zastosowań polimerów zmieniających kolor. Najlepszym sposobem na poszerzenie portfela badawczo-rozwojowego firmy jest opracowanie technologii, które są swoiste dla zastosowania końcowego. „Uwaga skupia się wokół reaktywnych hydrożeli do zastosowań biomedycznych, a także wokół powłok ochronnych” – dodają analitycy z działu Technical Insights. „Prowadzone są także badania naukowe dotyczące przetwarzania polimerów zmieniających kolor pochodzących ze źródeł odnawialnych i dzięki temu będzie możliwe rozpoczęcie prac rozwojowych nad polimerami zmieniającymi kolor na skalę komercyjną.” 

Podobne artykuły