Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

ROZWÓJ: PIERWSZY ETAP CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Prezentacja wyników badania poziomu zarządzania procesem rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach.  

Prezentacja wyników badania poziomu zarządzania procesem rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach.

Zespół analityków serwisu internetowego decyzje-IT.pl wspólnie z Siemens Industry Software Sp. z o.o. przeprowadził badanie rynku techniką wywiadów telefonicznych na grupie docelowej  przedsiębiorstw produkcyjnych w segmencie MŚP. Ankietowanymi były osoby pracujące w działach konstrukcyjno – technologicznych, R&D i produkcji. Badanie zostało zrealizowane w okresie między 11 sierpnia, a 21 września 2015.

Wyniki badania mają charakter informacyjny i ujawniają m.in.:

  • Dane o występowaniu komórek konstrukcyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz liczby
  • ich pracowników
  • Najczęściej stosowane dziedziny inżynierii w komórkach konstrukcyjnych
  • Obraz funkcjonowania typowej komórki konstrukcyjnej
  • Poziom informatyzacji i planów inwestycyjnych komórek

W 8 na 10 badanych przedsiębiorstw średnio w roku występuje do 100 uruchomień produktów, przy czym na nowe produkty przypada 60% uruchomień, a w pozostałych przypadkach, na modernizowanie istniejących (w tym kolejnych konfiguracji).

Średnia długość trwania uruchomienia produktu wynosi najczęściej do miesiąca lub powyżej 6 miesięcy, przy czym dla uruchomienia nowego produktu czas ten wynosi najczęściej ponad 6 miesięcy, a dla modernizacji, w tym nowej konfiguracji produktu, do miesiąca.

W 8 na 10 badanych przedsiębiorstw, w których korzysta się z narzędzi informatycznych do projektowania produktów, dominuje oprogramowanie typu CAD.

Stopień wykorzystania oprogramowania typu CAD w procesie rozwoju produktów wydaje się być niski, co może świadczyć o nieoptymalnym wdrożeniu, brakach funkcjonalnych lub braku potrzeby.

Zakres działań w procesie rozwoju produktów jest na tyle szeroki, że przy tak niskim stopniu wykorzystania oprogramowania typu CAD, bez wątpienia występuje konieczność wykonywania części działań w innych aplikacjach informatycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej >>>

Podobne artykuły