Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Tworzywa sztuczne w przemyśle opakowań

Polska zajmuje 6 miejsce w Europie pod względem zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (ok. 3,5 mln ton wobec ok. 50 mln ton w Europie. Ok.7% za Niemcami, /Włochami, Francją, Hiszpanią i Anglią

Polska zajmuje 6 miejsce w Europie pod względem zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (ok. 3,5 mln ton wobec ok. 50 mln ton w Europie. Ok.7% za Niemcami, /Włochami, Francją, Hiszpanią i Anglią

Tworzywa sztuczne w przemyśle opakowańW Polsce ok. 33% krajowego zapotrzebowania na tw. Sztuczne kierowane jest do przemysłu opakowań. W Europie ok. 40%. Ponieważ dążymy do modelu europejskiego należy przewidywać, że zapotrzebowanie krajowego przemysłu opakowań na tworzywa sztuczne wzrośnie do 2020 roku do 36%.

Udział opakowań z tworzyw sztucznych w rynku opakowań wynosi ok. 37,5% (2016 r.). Wg prognoz PIO, w 2020 r. wyniesie 38,2%, z przewagą dynamiki w segmencie opakowań z tworzyw giętkich (miękkich). Przewidujemy zatem „umiarkowany” wzrost udziału opakowań z tworzyw sztucznych, choć w liczbach bezwzględnych wartość rynku opakowań z tworzyw sztucznych nie będzie maleć.

W roku 2013 wartość rynku opakowań z tworzyw sztucznych (37,3% rynku) wynosiła 2,83 mld euro. Zaś w 2020 r. (38,2% rynku) – 4,43 mld euro. A więc prawie 80 proc. przyrost. Bowiem co innego malejący udział procentowy w strukturze rynku, a co innego odniesienie do wartości rynku w liczbach bezwzględnych w danym roku.

Trzeba także uwzględnić fakt, iż systematycznie rosnąć będzie udział tworzyw sztucznych pochodzenia naturalnego. Choć w bliskiej przyszłości (2020 r.) nie odnotowujemy znaczącego wzrostu udziału tych tworzyw do produkcji opakowań.

Przewiduję, że w roku 2020 udział tworzyw sztucznych (polimerów) pochodzenia naturalnego (biotworzywa) wyniesie nie więcej niż 3-5% w zastosowaniach do opakowań.

Podobne artykuły