Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Brenntag jest największym dystrybutorem surowców dla przemysłu tworzyw sztucznych, m. in. granulatów PE, PP, PA, ABS, PTE, PET, PMMA, HDPE, LDPE, PVC i wielu innych, a także środków pomocniczych, dodatków funkcyjnych i wpełniaczy do tworzyw.


Brenntag Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor surowców chemicznych

W firmie Brenntag staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostawców, aktywnie angażując się w ich działalność. Dowiadujemy się, co jest dla nich ważne. Rozpoznajemy wyzwania i możliwości, jakie stoją przed naszymi partnerami na dzisiejszych wysoce konkurencyjnych i złożonych rynkach. Wiemy, że nasi partnerzy potrzebują prawdziwie zintegrowanych rozwiązań w zakresie dystrybucji surowców chemicznych. Potrzebują rozwiązań, które opierają się na sile łączącej klientów i dostawców w udane partnerstwa biznesowe i które wykraczają poza granice zwykłej dystrybucji surowców chemicznych.

Dystrybutor surowców chemicznych, potocznie często, choć niepoprawnie, określany jako dostawca chemikaliów lub hurtownia chemiczna, to firma, zajmująca się nie tylko dostawą produktów chemicznych z magazynu producenta surowca na linię produkcyjną lub do magazynu ostatecznego odbiorcy. Dystrybucja surowców chemicznych nie jest też, wbrew przekonaniu wielu osób, powodem wyższych cen surowców dla poszukujących ich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Rola dystrybutora jest znacznie szersza i obejmuje takie zadania jak monitorowanie trendów na rynkach surowców, identyfikację najlepszych produktów w najkorzystniejszych cenach, gromadzenie zapasów buforowych, zapewniających ciągłość dostaw nawet w sytuacjach obniżonej podaży surowców na rynkach światowych. To między innymi te działania, jak również efekt skali i efektywna logistyka pozwalają nam utrzymywać konkurencyjne ceny.

Oferta dystrybutora produktów chemicznych to także liczne usługi, świadczone jego odbiorcom w celu usprawnienia realizowanych przez nich procesów produkcyjnych lub optymalizacji ich kosztów. Są to między innymi usługi konfekcjonowania towarów luzem do opakowań przemysłowych, takich jak paletopojemniki, beczki, kanistry, tzw. big-bagi i worki. Są to usługi wytwarzania mieszanin o parametrach określonych przez klienta lub opracowanych przez laboratoria badawcze dystrybutora, które świadczą też szereg innych usług analitycznych. Dla wielu, szczególnie niewielkich przedsiębiorstw produkcyjnych dużą wartość ma zapewnienie przez dostawcę surowców chemicznych odbioru i zgodnej z przepisami utylizacji chemicznych odpadów poprodukcyjnych, a także sprawna gospodarka opakowaniami zwrotnymi i utylizacją opakowań jednorazowych.

Brenntag Polska jest dystrybutorem tzw. full-line, czyli przedsiębiorstwem specjalizującym się w dystrybucji pełnej gamy surowców chemicznych dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Naszą ofertę podzielić można na kilka głównych obszarów:

  • dystrybucja standardowych surowców chemicznych, powszechnie stosowanych w wielu różnych sektorach przemysłu;
  • dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych, produkowanych na potrzeby określonych dziedzin przemysłu;
  • dystrybucja opakowań przemysłowych, opakowań do produktów finalnych oraz akcesoriów opakowaniowych;
  • świadczenie wspomnianych wyżej usług wartości dodanej, takich jak konfekcjonowanie, sporządzanie mieszanin wg specyfikacji klienta, gospodarka odpadami opakowaniowymi i chemicznymi odpadami poprodukcyjnymi.

Infrastrukturę logistyczną naszej firmy tworzy sieć 20 placówek handlowych i magazynów, położonych w sąsiedztwie wszystkich ważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce. 

Brenntag Polska jest spółką z udziałem zagranicznego kapitału, ściśle współdziałającą z innymi przedsiębiorstwami Grupy Brenntag, która jest światowym liderem w dziedzinie dystrybucji surowców chemicznych.