Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Tworzywa sztuczne - Tarnamid (PA6)
tworzywa.org id21852 00.00 PLN 5 5

Tworzywa sztuczne - Tarnamid (PA6)

Podgląd

Tworzywa sztuczne - Tarnamid (PA6)

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi tworzywa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 14 633 07 81
faks: 14 633 07 18
Infolinia: 14 637 37 37
e-mail: tarnow@grupaazoty.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Tarnamid® (PA6)

Nazwa handlowa: Tarnamid®

Nazwa chemiczna: poliamid 6/PA6

Nazwa zwyczajowa: poliamid 6/PA6

Klasyfikacja: EKD – 24.16.Z

PKWiU – 24.16.54-50.00

Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Tarnamid® jest nazwą handlową poliamidu 6 (PA6), wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa konstrukcyjnego w postaci granulatu do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania, otrzymywanego w procesie hydrolitycznej polikondensacji ε-kaprolaktamu.

Główne cechy Tarnamidu® to:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i twardość,
 • wysoka odporność na uderzenia,
 • wysoka zdolność tłumienia drgań mechanicznych,
 • dobra wytrzymałość zmęczeniowa,
 • bardzo dobre własności ślizgowe, odporność na ścieranie i zarysowania oraz niski współczynnik tarcia,
 • wysoka odporność cieplna, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej od -60°C do +150°C,
 • wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie rozpuszczalników organicznych, w tym olejów, smarów, paliw,
 • własności samogasnące,
 • dobre własności elektroizolacyjne,
 • dobre własności optyczne,
 • przydatność do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (odmiany posiadające atest PZH i spełniające wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2002/72/WE) wraz z wszystkimi uzupełnieniami.

Przeznaczenie i stosowanie

Tarnamid® dzięki swoim cechom jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach:

 • w przemyśle motoryzacyjnym – części w rejonie silnika, wyposażenie wewnątrz i na zewnątrz pojazdów oraz części instalacji elektrycznej pojazdów, osłony cięgien,
 • w elektrotechnice – obudowy skrzynek rozdzielczych, części wtyczek, złącza, wtyki, gniazda, wyłączniki,
 • w budowie maszyn – części maszyn,
 • w budownictwie, przemyśle meblowym – części do mebli, wkręty, kołki, części krzeseł, rolki, klamki, uchwyty,
 • do wyrobu artykułów sportowych – sprzęt wędkarski, żyłki, części do nart, snowboardów, deskorolek, łyżworolek, kasków, rowerów,
 • w urządzeniach gospodarstwa domowego – części lodówek, zamrażarek, wirówek, pralek, urządzeń kuchennych, suszarek, części do wiertarek i inne,
 • do wyrobu opakowań, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego – folie jedno- i wielowarstwowe,
 • do wytwarzania półwyrobów w postaci prętów, płyt, rur, tulei, profili,
 • do wytwarzania żyłek, szczeciny, nici,
 • do wytwarzania włókien dywanowych i innych,
 • do wytwarzania węży ciśnieniowych o małych średnicach oraz węży Peschla.

Pakowanie i transport

Tarnamid® jest pakowany:

 • po 25 kg granulatu do worków wielowarstwowych, zgrzewanych, układanych na paletach o wymiarach 1000 mm x 1200 mm,
 • po 1000 kg do big-bagów i oktabinów na paletach o wymiarach 1140 mm x 1140 mm,
 • luzem, bezpośrednio do silosów samochodowych w atmosferze azotu,
 • do wkładu umieszczonego w kontenerze 20 lub 30 stopowym w atmosferze azotu,
 • w inny sposób po obustronnym uzgodnieniu metod pakowania i znakowania.

Tarnamid® w big-bagach, oktabinach i workach należy przewozić krytymi środkami transportu. Warunki transportu powinny zapobiegać uszkodzeniu opakowań, zawilgoceniu i zanieczyszczeniu granulatu.

Transport Tarnamidu® luzem w silosach samochodowych i kontenerach odbywa się w atmosferze azotu. Uwaga: Azot posiada własności duszące! Tarnamid® nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

Magazynowanie

Tarnamid® należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o temperaturze (10 ÷ 30)°C i wilgotności względnej najwyżej 65%, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzejnych. Tarnamid® transportowany w silosach samochodowych i kontenerach, bezpośrednio po rozładunku należy przechowywać w szczelnych zbiornikach w atmosferze azotu lub powietrza o punkcie rosy nie większym niż -15°C. Przed przetwórstwem dla zapewnienia wyrównania temperatury materiału z temperaturą otoczenia i uniknięcia kondensacji pary wodnej, opakowanie z granulatem powinno zostać odpowiednio wcześniej (minimum 24 godziny) przetransportowane z zimnego pomieszczenia do miejsca użycia.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A.  w ramach serwisu oferują fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.

Serwis obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie kaprolaktamu i tworzyw sztucznych, celem doskonalenia jakości procesów i wyrobów, przygotowania nowych rozwiązań jakościowych i technologicznych oraz aplikacyjnych,
 • opracowywanie nowych odmian tworzyw sztucznych,
 • zarządzanie rozwojem produktu w zakresie jakościowym oraz kosztowym,
 • wytwarzanie pilotażowych ilości nowych i udoskonalonych wyrobów do testowania przez potencjalnych klientów,
 • doskonalenie jakości tworzyw sztucznych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz wskazówki i uwagi klientów,
 • wsparcie technologiczne klientów podczas nowych wdrożeń tworzyw sztucznych,
 • opracowywanie informacji technicznej o wyrobach i możliwościach ich zastosowania,
 • szkolenia, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie certyfikacji,
 • prowadzenie prac wspólnie z klientem w zakresie nowych projektów,
 • pomoc technologiczną klientom w razie zgłoszenia problemów przetwórczych i aplikacyjnych z dostarczonym do klienta materiałem,
 • udział w wyjaśnianiu zasadności i przyczyn reklamacji oraz uwag klienta, zgodnie z postępowaniem uregulowanym procedurą jakości przyjętą w Grupie Azoty S.A.  (PJ-806 „Reklamacje klientów”),
 • badania jakości tworzyw zgodnie z wymaganiami klientów,
 • badania dodatkowe wymagane przez klienta, a nieujęte w kwestionariuszach technicznych,
 • badania i certyfikację tworzyw w oparciu o wymagania klientów oraz odpowiednie przepisy i dyrektywy w jednostkach krajowych i zagranicznych,
 • deklaracje zgodności jakości tworzyw z określonymi przepisami, dyrektywami i wymaganiami: REACH, kontakt z żywnością i woda spożywcza, sprawdzanie obecności substancji zakazanych,
 • analizę nietypowych zapytań klientów,
 • analizę technicznych specyfikacji i norm jakościowych klientów

Inne produkty firmy