Staubli-Łódź Sp. z o.o.
GRAFE POLSKA Sp. z o.o.GRAFE POLSKA Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Tarnoprop C i H (PPC, PPH)
tworzywa.org id21895 00.00 PLN 5 5

Tarnoprop C i H (PPC, PPH)

Podgląd

Tarnoprop C i H (PPC, PPH)

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi tworzywa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 14 633 07 81
faks: 14 633 07 18
Infolinia: 14 637 37 37
e-mail: tarnow@grupaazoty.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Tarnoprop C i H (PPC, PPH)

Nazwa handlowa: Tarnoprop

Nazwa chemiczna: polipropylen (PP)

Numer PKWiU – 20.16.51.

Numer PKWiU – 24.16.51-50.9
(do celów podatkowych)

Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Tarnoprop C i H (PPC, PPH) to gama modyfikowanych odmian tworzyw w postaci granulatu, produkowanych na bazie kopolimerów i homopolimerów propylenu, przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwania.

Główne cechy Tarnopropu to:

 • wysoka odporność cieplna,
 • wytrzymałość mechaniczna i sztywność,
 • stabilność wymiarowa,
 • doskonałe właściwości przetwórcze.

Przeznaczenie i zastosowanie

 • odmiany wzmocnione włóknem szklanym – przeznaczone do wytwarzania wyrobów o większonej wytrzymałości mechanicznej i sztywności, zwłaszcza w motoryzacji, elektrotechnice, do wytwarzania części maszyn.
 • odmiany wypełnione napełniaczami mineralnymi – przeznaczone do wytwarzania wyrobów zwiększonej twardości i sztywności oraz stabilności wymiarowej.

Pakowanie i transport

Tarnoprop jest pakowany do:

 • worków zgrzewanych PE o masie netto 25 kg, formowane na palecie w jednostki ładunkowe o masie 1000 kg netto,
 • oktabin o masie netto 1000 kg,
 • innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.

Jednostki ładunkowe na paletach są owinięte folię stretch. Tarnoprop należy przewozić krytymi środkami transportu. Warunki transportu powinny zapobiegać uszkodzeniu opakowań, zawilgoceniu i zanieczyszczeniu produktu. Nie dopuszcza się piętrzenia palet. Tarnoprop nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

Magazynowanie

Tarnoprop należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o temperaturze 10 ÷ 30°C i wilgotności względnej najwyżej 65%, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzejnych.

Przed przetwórstwem, dla zapewnienia wyrównania temperatury materiału z temperaturą otoczenia i uniknięcia kondensacji pary wodnej, opakowanie z granulatem powinno zostać odpowiednio wcześniej (co najmniej 24 godziny) przetransportowane z zimnego pomieszczenia do miejsca użycia.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Azoty Tarnów w ramach serwisu oferują fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.

Serwis obejmuje:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie kaprolaktamu i tworzyw sztucznych, celem doskonalenia jakości procesów i wyrobów, przygotowania nowych rozwiązań jakościowych i technologicznych oraz aplikacyjnych,
 • opracowywanie nowych odmian tworzyw sztucznych,
 • zarządzanie rozwojem produktu w zakresie jakościowym oraz kosztowym,
 • wytwarzanie pilotażowych ilości nowych i udoskonalonych wyrobów do testowania przez potencjalnych klientów,
 • doskonalenie jakości tworzyw sztucznych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz wskazówki i uwagi klientów,
 • wsparcie technologiczne klientów podczas nowych wdrożeń tworzyw sztucznych,
 • opracowywanie informacji technicznej o wyrobach i możliwościach ich zastosowania,
 • szkolenia, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie certyfikacji,
 • prowadzenie prac wspólnie z klientem w zakresie nowych projektów,
 • pomoc technologiczną klientom w razie zgłoszenia problemów przetwórczych i aplikacyjnych z dostarczonym do klienta materiałem,
 • udział w wyjaśnianiu zasadności i przyczyn reklamacji oraz uwag klienta, zgodnie z postępowaniem uregulowanym procedurą jakości przyjętą w Azotach Tarnów (PJ-806 „Reklamacje klientów”),
 • badania jakości tworzyw zgodnie z wymaganiami klientów,
 • badania dodatkowe wymagane przez klienta, a nieujęte w kwestionariuszach technicznych,
 • badania i certyfikację tworzyw w oparciu o wymagania klientów oraz odpowiednie przepisy i dyrektywy w jednostkach krajowych i zagranicznych,
 • deklaracje zgodności jakości tworzyw z określonymi przepisami, dyrektywami i wymaganiami: REACH, kontakt z żywnością i woda spożywcza, sprawdzanie obecności substancji zakazanych,
 • analizę nietypowych zapytań klientów,
 • analizę technicznych specyfikacji i norm jakościowych klientów.

Inne produkty firmy