Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Chodniki gumowe elektroizolacyjne klasa 0 i 2
tworzywa.org id25649 00.00 PLN 5 5

Chodniki gumowe elektroizolacyjne klasa 0 i 2

Podgląd

Chodniki gumowe elektroizolacyjne klasa 0 i 2

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi tworzywa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Zakłady Przemysłu Gumowego SANTOCHEMIA Spółdzielnia Pracy

Warszawska 86
05-311 Dębe Wielkie
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. : 25 757 71 40
tel. : 25 757 71 41
tel.: 25 757 74 77
tel: 25 757 79 07
e-mail: santochemia@santochemia.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 0 wg. PN-EN 61111:2009

Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 0 wg. PN-EN 61111:2009

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 0 są przeznaczone do wyizolowania podłoża w miejscu pracy pod napięciem przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 1000 V – dla napięcia przemiennego (wartość skuteczna) oraz 1 500 V – dla napięcia stałego.

Wygląd zewnętrzny wyrobu

Chodnik o stronie wierzchniej gładkiej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny.

Kolor - zielony lub inny uzgodniony z klientem.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów.

Wymiar Wielkość Odchyłki
Grubość całkowita 4 mm* +0,2/-0,3
Szerokość chodnika 1000 mm* ± 2 %
Długość do 1m, 1 - 5m, powyżej 5m* ± 15mm, ± 25mm, ± 30mm

*wg uzgodnień z klientem

Chodniki elektroizolacyjne produkowane są numerycznie. Oznacza to, że, każdy chodnik posiada indywidualny kolejny numer produkcyjny do którego dołączane jest zaświadczenie z wyników badań napięciowych.

Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 0: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 5kV.

Chodników elektroizolacyjnych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których mogą być narażone na ciągłe działanie promieni słonecznych i ozonu.

Własności fizyko-mechaniczne wyrobu

Lp. Parametr Jednostka Wielkość
1. Twardość °ShA 65 ÷ 75
2. Wytrzymałość na rozciąganie, min. MPa 5
3. Wydłużenie względne w chwili zerwania min. % 200
4. Wytrzymałość na rozdzieranie, min. kV/m 20
5. Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C
przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.
% 80
6. Odporność na przekłucie, min. N 70
7. Odporność na poślizg, min. N 50
8. Oporność na palenie, max. mm 50
9. Odporność na niskie temperatury (-25°C) - brak pęknięć, rys, przetarć
10. Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. % 75
11. Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. % 75

Sprawdzanie i kontrola okresowa

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzić raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

  • czytelność i kompletność oznakowania
  • braku widocznych uszkodzeń obu powierzchni chodnika

W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości elektrycznych np. występujące uszkodzenia tj. przetarcia, zabrudzenia, rysy chodniki należy ponownie przebadać pod kątem właściwości elektrycznych w laboratorium.

Chodnik gumowy elektroizolacyjny 750x750 mm (w płytach) klasa 2 wg PN-EN 61111:2009 oraz Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009

Chodnik gumowy elektroizolacyjny 750x750 mm (w płytach) klasa 2 wg PN-EN 61111:2009Chodnik gumowy elektroizolacyjny 750x750 mm (w płytach) klasa 2
wg PN-EN 61111:2009
Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009
 
Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2
wg. PN-EN 61111:2009
 

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do stosowania głównie jako dodatkowy, uzupełniający elektroizolacyjny sprzęt ochronny, zwiększający komfort oraz bezpieczeństwo pracy przy obsłudze różnego typu urządzeń elektroenergetycznych o maksymalnym napięciu znamionowym:

  • 17000 V dla napięcia przemiennego,
  • 25500 V dla napięcia stałego.

Nasz chodnik produkowany jest o stronie wierzchniej ryflowanej (przeciwślizgowej) i stronie spodniej gładkiej, koloru brązowego lub innego uzgodnionego z odbiorcą.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów.

Chodnik gumowy elektroizolacyjny 750x750 mm (w płytach) klasa 2 wg PN-EN 61111:2009

Wymiar Wielkość, mm Odchyłki, mm
Grubość bez ryfli 4 ±0,5
Wysokość ryfli 1,5 ±0,5
Grubość całkowita 5 +0,5/ -0,2
Szerokość chodnika 750 ±3,0
Długość 750 ±3,0

Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009

Wymiar Wielkość Odchyłki
Wysokość ryfli 1,6 mm ±0,2 mm
Grubość całkowita 5 mm * -0,3 / +0,5 mm
Szerokość chodnika 600–1220* ±2 %
Długość, mb do 1m, 1-5m, powyżej 5m* ± 15mm, ±25mm, ±30mm

*wg uzgodnień z klientem

Chodniki elektroizolacyjne produkowane są numerycznie. Oznacza to, że, każdy chodnik posiada indywidualny kolejny numer produkcyjny do którego dołączane jest zaświadczenie z wyników badań napięciowych.

Każdy oferowany przez Naszą firmę chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV. Wartość skuteczna zgodnie z normą wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Chodników elektroizolacyjnych  nie należy stosować w pomieszczeniach, w których mogą być narażone na ciągłe działanie promieni słonecznych i ozonu.

Własności fizyko-mechaniczne wyrobu.

Chodnik gumowy elektroizolacyjny 750x750 mm (w płytach) klasa 2 wg PN-EN 61111:2009 oraz Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009

Lp. Parametr Jednostka Wielkość
1. Twardość °ShA 66 ÷ 75
2. Wytrzymałość na rozciąganie, min. MPa 5
3. Wydłużenie względne w chwili zerwania min. % 250
4. Wytrzymałość na rozdzieranie, min. kV/m 20
5. Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. % 80
6. Odporność na przekłucie, min. N 70
7. Odporność na poślizg, min. N 50
8. Oporność na palenie, max. mm 50
9. Odporność na niskie temperatury (-25°C) - brak pęknięć, rys, przetarć
10. Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. % 75
11. Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. % 75

Biorąc pod uwagę występujące narażenia i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (porażenia), intensywność użytkowania, czynniki środowiskowe, możliwość wystąpienia eksploatacyjnych uszkodzeń dywanika pogarszających jego właściwości elektroizolacyjne, okres pomiędzy kolejnymi badaniami nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Po upływie roku dywanik powinien być wycofany z użytkowania, aż do czasu pozytywnego przejścia kolejnego badania.

Udzielamy gwarancji na chodnik gumowy elektroizolacyjny na okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Inne produkty firmy