Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

ZAK sprzedały 2-etyloheksanol za ok. 64,7 mln zł

Spółka ZAK z grupy Zakładów Azotowych w Tarnowie (ZAT) podpisała, jako sprzedający, z firmą Polynt S.p.A. z Włoch, aneks do umowy ramowej sprzedaży 2-etyloheksanolu o szacunkowej wartości około 64,7 mln zł, poinformowały ZAT we wtorek.

Spółka ZAK z grupy Zakładów Azotowych w Tarnowie (ZAT) podpisała, jako sprzedający, z firmą Polynt S.p.A. z Włoch, aneks do umowy ramowej sprzedaży 2-etyloheksanolu o szacunkowej wartości około 64,7 mln zł, poinformowały ZAT we wtorek.

"Przedmiotowy aneks ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku (...)" – czytamy w komunikacie.

Podpisany aneks, którego szacunkowa wartość wynosi ok. 64,7 mln zł, jest umową o najwyższej wartości spośród umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów, a grupą Polynt w okresie ostatnich 12 miesięcy. „Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów, a grupą Polynt w tym okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z podpisanego 17.01.2011 roku aneksu wynosi około 116,5 mln zł netto (…) – czytamy dalej.

ZAT miały narastająco 42,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2010 roku wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1159,97 mln zł wobec 876,30 mln zł

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły