Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w konferencji: PROBLEMY WDRAŻANIA REFORMY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Celem konferencji jest prezentacja propozycji rozwiązań praktycznych problemów wdrażania nowych regulacji.

 

 

  

Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w konferencji:

PROBLEMY WDRAŻANIA REFORMY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

16 maja 2012 r., Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja propozycji rozwiązań praktycznych problemów wdrażania nowych regulacji.

1 stycznia br. weszły w życie przepisy reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza ogromne zmiany w regulacjach, niestety zawiera również liczne wady, które utrudniają jej stosowanie.

Do zaprezentowania w trakcie konferencji problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w nowej rzeczywistości prawnej zaproszeni zostali znawcy omawianej problematyki. Wiedza, która zostanie przekazana w trakcie konferencji ułatwi Państwu organizowanie nowego systemu w tym w szczególności: pisanie uchwał, planowanie przetargów, egzekwowanie opłat oraz szacowanie wartości przetargów. Zapoznamy Państwa również z narzędziami informatycznymi wspierającymi liczne nowe zadania. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji da Państwu silne podstawy merytoryczne do skutecznego wdrożenia reformy.

Koordynacja merytoryczna: dr Marek Goleń, ekspert Związku Miast Polskich w zakresie gospodarki komunalnej, autor opinii Biura Analiz Sejmowych do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W programie:


Nowe zasady reglamentacji świadczenia usług odbioru odpadów
prof. zw. dr hab. Marek Górski, Zakład Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Problematyka opłat za gospodarowanie odpadami
dr Adam Krzywoń,  adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz i członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Model gospodarki odpadami spełniający cele reformy zawarte w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
dr Marek Goleń, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prezentacja systemu informatycznego Odpady Komunalne – jednego z modułów zintegrowanego systemu do obsługi samorządów RATUSZ®
Tomasz Borecki, Robert Gawlak, REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Partnerstwo publiczno - prywatne w gospodarce odpadami
Arwid Mednis, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Kalkulacja kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w warunkach rozwiązań ustawowych zgodnych z treścią nowelizacji ustawy o  utrzymaniu czystości z dnia 1 lipca 2011 r.
Marian Walny, specjalista z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, zastępca burmistrza miasta Luboń

Przygotowanie warunków do przetargu na odbieranie lub odbieranie z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Gminie Legionowo
Robert Wieczorek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Legionowo

Szczegółowe informacje dostępne na stronie : www.LEX.pl/odpadykomunalne 


WOLTERS KLUWER POLSKA

Wolters Kluwer Polska jest częścią międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer.  Na rynku polskim jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych. Niezmiennie od wielu lat wydaje produkty najwyższej jakości. Obecnie pod markami ABC, LEX i Oficyna wydawane są produkty elektroniczne, książki i czasopisma. W ofercie wydawnictwa znajdują się również szkolenia i  konferencje. www.wolterskluwer.pl

Wolters Kluwer jest globalną i wiodąca firmą wydawniczą i dostawcą usług informacyjnych. Globalnie zapewnia swoje usługi i produkty profesjonalistom w sektorach: prawa, firm, podatków, księgowości, usług finansowych, audytu, zarządzania ryzykiem, organów regulacyjnych oraz zdrowia. Wolters Kluwer osiąga roczne przychody (2010) w wysokości 3,6 miliarda euro, prowadzi działalność w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku, zatrudnia około 19 000  osób na całym świecie. Centrala Wolters Kluwer znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Więcej informacji o naszej pozycji rynkowej, klientach, markach  i organizacji na stronie www.wolterskluwer.com

Podobne artykuły