Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Najważniejsze wydarzenie biznesowe w krajach Unii Europejskiej i największa platforma dyskusyjna wysokich przedstawicieli struktur unijnych, polityków, osób zarządzających firmami europejskimi, aktywnymi na rynku miało miejsce w dniach 14-16 maja w Katowicach. W tych istotnych dyskusjach nie mogło zabraknąć głosu tak ważnego gracza branży chemicznej jakim jest Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów.

Najważniejsze wydarzenie biznesowe w krajach Unii Europejskiej i największa platforma dyskusyjna wysokich przedstawicieli struktur unijnych, polityków, osób zarządzających firmami europejskimi, aktywnymi na rynku miało miejsce w dniach 14-16 maja w Katowicach. W tych istotnych dyskusjach nie mogło zabraknąć głosu tak ważnego gracza branży chemicznej jakim jest Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów.

GK Azoty Tarnów mocno zaakcentowała swoją obecność poprzez udział jej czołowych przedstawicieli w tematycznych panelach dyskusyjnych, na których poruszane były ważne kwestie dotyczące zmieniającej się europejskiej rzeczywistości.

Tematy tegorocznego kongresu skupiły się wokół spraw kluczowych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Sprawy przemysłu chemicznego na rynkach europejskich i światowych poruszono podczas panelu poświęconego w całości chemii, na którym reprezentował nas Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów i ZAK S.A. W dyskusji nt. chemii omawiano trendy, kierunki zmian i specjalizacji produkcji sektora chemicznego, eksportu chemikaliów, zaawansowania procesów konsolidacyjnych. Jednym z wrażliwych tematów były ceny i dostępność surowców, a co za tym idzie - perspektywy rozwoju chemii. Wśród zaproszonych do udziału w sesji dyskusyjnej gości był m.in. Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Panel poprowadził Jerzy Majchrzak, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Sprawy konsolidacyjne Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów poruszył Adam Leszkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZAK S.A. podczas debaty poświęconej europejskiemu rynkowi fuzji i przejęć, na który zaproszeni byli specjaliści inwestycyjni: bankierzy, doradcy i prawnicy korporacyjni. Udział w sesji wziął również Krzysztof Walenczak, który jeszcze niedawno jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadał za prywatyzację spółek państwowych.

Tworzenie dobrego klimatu dla innowacyjności polskich przedsiębiorstw, kluczowe inwestycje, motywacje firm do rozwoju to główne tematy poruszane podczas debaty menadżerskiej, w której ważny głos zabrał ponownie Prezes Jerzy Marciniak. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytania, czy innowacyjność można zadekretować i jak zachęcać ludzi do innowacyjnego myślenia. O innowacyjności w technologiach biznesowych rozmawiano również podczas sesji poświęconej zarządzaniu i globalnych wyzwaniach dla biznesu, w którym brał udział Wiceprezes Zarządu Azotów Tarnów Andrzej Skolmowski. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jak budować przewagę technologiczną i omawiali rolę ryzyka w strategiach biznesowych.

O liberalizacji rynku gazowego w Europie razem z przedstawicielami spółek energetycznych rozmawiał Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu w Zakładach Chemicznych „Police” S.A., Wiceprezes Azotów Tarnów. Sektor gazowy jest kluczowy dla chemicznej gałęzi przemysłu jako strategiczny surowiec do produkcji. Stąd kwestie dostępności i cen gazu w Europie są jednymi z najważniejszych dla Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Aktualnie podejmowane są najważniejsze decyzje co do przyszłych możliwości wolnego handlu tym surowcem.

Europejski Kongres Gospodarczy organizowany jest przez Grupę PTWP SA od czterech lat, stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Środkowej. Szefem jego Rady Programowej jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. W tym roku w kongresie wzięło udział 6 tys. gości, 900 panelistów, premierzy Polski, Węgier, Chorwacji i Czech, komisarze Unii Europejskiej, ministrowie, przedstawiciele biznesu i nauki.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów była sponsorem tegorocznego kongresu.

Podobne artykuły